settings icon
share icon
Otázka

Odkiaľ je dobre začať čítať Bibliu?

Odpoveď


Pre začiatočníkov je dôležité, aby si uvedomili, že Biblia nie je obyčajná kniha, ktorá sa hladko číta od prvej po poslednú stranu. Je to vlastne knižnica alebo zbierka kníh, napísaných rôznymi autormi v niekoľkých jazykoch v rozpätí 1500 rokov. Martin Luter povedal, že Biblia je „kolískou Krista“, lebo celé biblické dejiny a proroctvá v konečnom dôsledku poukazujú na Ježiša. Takže, každé začiatočné čítanie Biblie by sa malo začať evanjeliami. Evanjelium podľa Marka je rýchle, ľahko čitateľné a dobré miesto na začiatok. Potom by ste možno chceli prejsť na čítanie Evanjelia podľa Jána, ktoré sa sústreďuje na to, čo Ježiš hovoril o sebe. Marek hovorí o tom, čo Ježiš urobil, kým Ján hovorí o tom, čo Ježiš povedal a kým vlastne bol. V Jánovom evanjeliu sú niektoré z najjasnejších a najjednoduchších oddielov, ako aj niektoré z najhlbších a najťažších oddielov. Čítanie evanjelií (Matúš, Marek, Lukáš, Ján) vám pomôže zoznámiť sa so životom Ježiša a Jeho službou.

Potom si prečítajte niektoré s Epištol (Rímskym, Efezským, Filipským). Tie nás učia, ako žiť život, ktorý ctí Boha. Keď začnete čítať Starú zmluvu, čítajte najprv Genesis. Tu sa hovorí o tom, ako Boh stvoril svet, ako ľudstvo padlo do hriechu a aký to malo dopad na celý svet. Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronomium môžu byť trochu náročnejšie na čítanie, lebo zasahujú do zákona, ktorý Boh ustanovil pre Židov, aby podľa neho žili. Hoci by ste ich nemali vynechať, možno by ste ich mohli čítať pri neskoršom študovaní. V každom prípade, nedajte sa nimi zastrašiť. Prečítajte Jozuu až po knihy Kroník, pre dobré získanie vedomostí o dejinách Izraela. Čítanie Žalmov po Pieseň Šalamúnovu vám umožní dobré chápanie Židovskej poézie a múdrosti. Prorocké knihy od Izaiáša po Malachiáša tiež môžu byť náročné na pochopenie. Pamätajte, že kľúčom k pochopeniu Biblie je pýtať si múdrosť od Boha (Jakob 1:5). Boh je autorom Biblie a On chce, aby ste porozumeli Jeho Slovu.

Je dôležité vedieť, že nie každý môže byť úspešným študentom Biblie. Iba tí, ktorí majú nevyhnutné „kvalifikácie“ pre študovanie Písma môžu tak robiť s Božím požehnaním:

Ste spasení skrze vieru v Ježiša Krista (1. Korintským 2:14-16)?
Ste hladní po Božom Slove (1. Petrova 2:2)?
Usilovne hľadáte Božie Slovo (Skutky 17:11)?

Ak je vaša odpoveď na tieto tri otázky “áno”, môžete si byť istí, že Boh požehná vašu snahu spoznať Ho a Jeho Slovo bez ohľadu na to, kde sa nachádzate a aký je spôsob vášho študovania. Ak si nie ste istí, že ste kresťanom – že ste boli spasení vierou v Krista a že Duch Svätý prebýva vo vás – bude pre vás nemožné rozumieť slovám Písma. Pravdy Písma sú skryté pred tými, ktorí neprišli k viere v Krista, ale sú svetlom pre tých, ktorí veria (1. Korintským 2:12-14; Ján 6:63).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Odkiaľ je dobre začať čítať Bibliu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries