settings icon
share icon
Otázka

Čo je kľúčom k uplatňovaniu Biblie v mojom živote?

Odpoveď


Uplatňovanie Biblie je povinnosťou všetkých kresťanov. Ak ju neaplikujeme, Biblia sa pre nás stane len obyčajnou knihou, nepraktickou zbierkou starých rukopisov. Preto Pavol hovorí: „Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami“ (Filipanom 4:9). Keď budeme uplatňovať Bibliu, sám Boh bude s nami.

Prvým krokom k uplatňovaniu Božieho slova v našom živote je jeho čítanie. Naším cieľom pri čítaní je spoznať Boha, naučiť sa Jeho cesty a pochopiť Jeho zámer pre tento svet a pre nás osobne. Pri čítaní Biblie sa učíme o Božích interakciách s ľudstvom v priebehu dejín, o Jeho pláne vykúpenia, o Jeho zasľúbeniach a Jeho charaktere. Vidíme, ako vyzerá kresťanský život. Poznanie Boha, ktoré získavame z Písma, nám slúži ako neoceniteľný základ pre uplatňovanie biblických zásad pre život.

Naším ďalším cieľom je to, čo žalmista nazýva „skrývanie“ Božieho slova v našich srdciach: „V srdci som si skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil“ (Žalm 119:11). Spôsob, akým „skrývame“ Božie slovo v našich srdciach, je štúdium, zapamätanie si a meditácia nad tým, čo sme si najprv prečítali. Tieto štyri kroky - čítanie, štúdium, zapamätanie a rozjímanie - umožňujú úspešne aplikovať Písmo do nášho života.

Štúdium: Hoci štúdium určite zahŕňa čítanie, čítanie nie je to isté ako štúdium. Študovať Božie slovo znamená, že modlitbou venujeme čas a pozornosť získaniu pokročilých vedomostí o konkrétnej osobe, predmete, téme, pasáži alebo knihe Biblie. K dispozícii je množstvo študijných zdrojov vrátane biblických komentárov a publikovaných biblických štúdií, ktoré nám umožňujú hodovať na „mäse“ Božieho slova (Hebrejom 5:12-14). Môžeme sa s týmito zdrojmi oboznámiť, potom si vybrať tému, úryvok alebo knihu, ktorá nás zaujme, a ponoriť sa do nej.

Zapamätanie: Nie je možné aplikovať to, čo si nepamätáme. Ak chceme Slovo „skryť“ do svojho srdca, musíme ho tam najprv dostať prostredníctvom memorovania. Učenie sa Písma naspamäť v nás vytvára studňu, z ktorej môžeme neustále piť, najmä vo chvíľach, keď nie sme schopní čítať Bibliu. Rovnako ako si ukladáme peniaze a iné pozemské statky na budúce použitie, je napísané „Zachovajte si tieto slová v srdci a v mysli“ (5. Mojžišova 11:18). Vytvorte si plán veršov z Písma, ktoré by ste si chceli každý týždeň zapamätať.

Meditujte: Spisovateľ a filozof Edmund Burke raz povedal: „Čítať bez premýšľania je ako jesť bez trávenia.“ Nemôžeme si dovoliť „jesť“ Božie slovo bez toho, aby sme ho „strávili“. V podobenstve o štyroch pôdach (Matúš 13:3-9; porov. 18-23) Ježiš rozpráva o rozsievačovi, ktorý vyšiel zasiať semeno na svoje pole, ale zistil, že niektoré semená - Božie slovo (Matúš 13:19) - padli na „skalnatú pôdu, kde nemali dostatok zeme. Tie vzišli rýchlo, lebo neboli hlboko v zemi, no keď potom vyšlo slnko, spálilo ich a pretože nemali koreň, uschli.“ (13:5-6). Taký je podľa Ježiša človek, do ktorého je zasiate Slovo, ale nezapustí korene (13:20-21).

Žalm 1:2 hovorí, že človek, ktorý rozjíma o Božom slove, je blahoslavený. Donald S. Whitney vo svojej knihe Spiritual Disciplines for the Christian Life (Spirituálna disciplína pre kresťanský život) píše: „Strom vášho duchovného života najlepšie prekvitá pri meditácii, pretože vám pomáha vstrebávať vodu Božieho slova (Efezanom 5:26). Samotné počúvanie alebo čítanie Biblie môže byť napríklad ako krátky dážď na tvrdej pôde. Bez ohľadu na množstvo alebo intenzitu dažďa väčšina z neho odtečie a len málo sa vsiakne. Meditácia otvára pôdu duše a umožňuje vode Božieho slova preniknúť hlboko dovnútra. Výsledkom je mimoriadna plodnosť a duchovný rozkvet" (s. 49-50, ang. verzie).

Ak túžime, aby Slovo „pustilo korene“ v našom živote, aby sme prinášali úrodu, ktorá sa páči Bohu (Matúš 13:23), musíme uvažovať, premýšľať a meditovať o tom, čo čítame a študujeme v Biblii. Pri rozjímaní si môžeme položiť niekoľko otázok:

1. Čo ma táto úryvok učí o Bohu?

2. Čo ma tento úryvok učí o cirkvi?

3. Čo ma tento úryvok učí o svete?

4. Čo ma tento úryvok učí o mne samom? O mojich vlastných túžbach a motívoch?

5. Vyžaduje tento úryvok, aby som konal? Ak áno, aké kroky by som mal podniknúť?

6. Z čoho sa mám vyspovedať a/alebo čo mám ľutovať?

7. Čo som sa z tohto úryvku naučil, čo mi pomôže sústrediť sa na Boha a usilovať sa o jeho slávu?

Aplikujte: Do akej miery študujeme, pamätáme si a rozjímame o Božom slove, do takej miery chápeme, ako sa vzťahuje na náš život. Ale nestačí len pochopiť, ako sa Slovo uplatňuje, musíme ho aj skutočne uplatňovať (Jakub 1:22). „Uplatňovanie“ znamená konanie a poslušná činnosť je posledným krokom k tomu, aby Božie slovo ožilo v našom živote. Uplatňovanie Písma presadzuje a ďalej osvecuje naše štúdium a slúži aj na vyostrenie nášho rozlišovania, pomáha nám lepšie rozlišovať medzi dobrom a zlom (Hebrejom 5:14).

Na záver je dôležité poznamenať, že v snahe pochopiť a uplatňovať Božie slovo do svojho života nie sme sami. Boh nás naplnil svojím Duchom (Ján 14:16-17), ktorý k nám hovorí, vedie nás a usmerňuje vo všetkej pravde (Ján 16:13). Z tohto dôvodu Pavol poučuje veriacich, aby „žili podľa Ducha“ (Galaťanom 5:16), pretože On je veľmi prítomnou pomocou v čase, keď to potrebujeme (Žalm 46:1)! Duch nás bude verne viesť k Božej vôli a vždy nás bude viesť k tomu, aby sme robili to, čo je správne (Ezechiáš 36:26-28; Filipanom 2:13). Kto iný by nás mohol lepšie naučiť, ako žiť podľa všetkého, čo je napísané v Biblii, než ten, kto Bibliu na začiatku inšpiroval - samotný Duch Svätý? Preto plňme svoju úlohu tým, že budeme ukrývať Slovo vo svojich srdciach a počúvať Ducha Svätého, keď z nás toto Slovo vyťahuje.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je kľúčom k uplatňovaniu Biblie v mojom živote?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries