settings icon
share icon
Otázka

Prečo je učenie sa Biblie naspamäť dôležité?

Odpoveď


Učenie sa Biblie naspamäť je v kresťanskom živote nesmierne dôležité. V skutočnosti je zapamätávanie si Písma azda najdôležitejším prvkom duchovného rastu a víťazstva nad hriechom. Božie slovo je mocné, pretože je doslova „Bohom vnuknuté“ z mysle Ducha Svätého (2. Timotejovi 3:16-17), a keď si zapamätaním Písma naplníme myseľ Jeho slovami, využívame najmocnejší duchovný nástroj, aký existuje.

Keď si zapamätáme Božie Slovo, stane sa niekoľko vecí. Žalm 119:11 hovorí, že žalmista si skryl Božie Slovo vo svojom srdci, aby proti Nemu nezhrešil. Nielenže Slovo počúval a čítal, ale zvnútornil si ho a uložil do svojej mysle a pamäti na budúce použitie. Božie Slovo je jedinou skutočne silnou zbraňou veriaceho proti hriechu, a keď je uložené v mysli prostredníctvom zapamätania si Biblie, má silný vplyv na zbožnosť a spravodlivý život. V Hebrejom 4:12 sa píše, že Božie slovo je „živé a účinné“, čo znamená, že má nadprirodzenú moc formovať nás do podobnosti s Kristom, keď o ňom rozjímame, a neexistuje lepší spôsob, ako rozjímať o Slove, ako mať ho v mysli a pamäti.

List Efezanom 6:13-17 opisuje výzbroj veriaceho v boji o našu dušu a duchovné prežitie. Všetky prvky výzbroje sú obranné okrem jedného. Jedinou útočnou zbraňou je „meč Ducha, ktorým je Božie slovo“ (v. 17). Tak ako Ježiš používal Božie slovo, aby odrazil útoky satana (Matúš 4:1-11), aj my musíme vedieť používať tú istú zbraň. Satan nám však málokedy dá čas, aby sme vzali do ruky Bibliu a našli správne pasáže, keď sme konfrontovaní s jeho lžami a podvodmi. Učenie sa Biblie naspamäť nám zaručuje, že budeme mať v pamäti vhodné pravdy a zásady a budeme si ich môcť okamžite pripomenúť, aby sme mohli účinne reagovať na toho zlého, ktorý sa nás snaží zničiť (1. Petrova 5:8). List Rimanom 12:1-2 nás nabáda, aby sme „obnovili“ svoju myseľ, aby sme už neboli pod vplyvom myslenia, ktoré nás prispôsobuje tomuto svetu. Jediný spôsob, ako obnoviť myseľ, je naplniť ju Písmom.

Učenie sa Písma naspamäť je výsadou a zodpovednosťou každého kresťana. Existuje niekoľko vynikajúcich systémov na zapamätanie si Písma. Aj bez konkrétnej publikovanej metódy môže každý začať s kľúčovými veršami kresťanskej viery - ako napríklad Ján 3:16 a Efezanom 2:8-9 - a pokračovať v memorovaní verš za veršom. Kľúčom k úspechu je neustále kontrolovať už zapamätané verše a až potom pridávať nové. Bez ohľadu na zvolenú metódu je prínosom zapamätania si Biblie víťazstvo nad hriechom, posilnenie viery a radosť z kresťanského života.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo je učenie sa Biblie naspamäť dôležité?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries