settings icon
share icon
Otázka

Čo je harmónia evanjelií?

Odpoveď


„Harmónia“ evanjelií je zhoda štyroch biblických evanjelií. Štyri novozákonné evanjeliá sú ako speváci v štvorhlasnom zbore. Každý z nich spieva odlišnú časť, no tieto časti sa kombinujú a vytvárajú krásnu kompozíciu. Každé zo štyroch evanjelií podáva svedectvo o Ježišovi z trochu inej perspektívy, no všetky rozprávajú ten istý príbeh. Preto sú všetky vo vzájomnom súlade. Knihy, ktoré chronologicky zoraďujú záznamy evanjelií, sa nazývajú harmónie evanjelií a aj niektoré Biblie obsahujú referenčnú časť nazývanú harmónia evanjelií.

Matúš, Marek a Lukáš sa nazývajú „synoptickými“ evanjeliami, pretože obsahujú mnoho rovnakých udalostí z Ježišovho života (slovo synoptický vyjadruje „rovnaký pohľad“). Jánovo evanjelium je iné a vypĺňa tiež medzery, ktoré ostatné evanjeliá vynechávajú. Každé z týchto evanjelií bolo napísané pre iné publikum a zdôrazňuje rôzne aspekty Ježišovej služby. Evanjelium podľa Matúša bolo napísané predovšetkým pre Židov a zdôrazňuje, ako Ježiš naplnil proroctvá o kráľovskom Mesiášovi. Markovo evanjelium bolo napísané predovšetkým pre rímskych, alebo nežidovských kresťanov, takže obsahuje niekoľko starozákonných proroctiev a vysvetľuje mnoho židovských slov a zvykov. Ježiš je v Markovi zobrazený ako Boží služobník. Lukášovo evanjelium bolo tiež napísané predovšetkým pre veriacich z pohanov, takže vysvetľuje aj židovské zvyky a používa grécke mená. Lukáš sa rozhodol napísať usporiadaný príbeh o Ježišovom živote a predstavuje Ježiša ako Syna človeka, pričom zdôrazňuje jeho plnú ľudskosť. Jánovo evanjelium zdôrazňuje Ježiša ako Božieho Syna a obsahuje viac Ježišových zjavení o sebe ako ktorékoľvek iné evanjelium. Poskytuje tiež oveľa podrobnejší obraz udalostí, ktoré sa diali počas Ježišových posledných dní.

Niektorí ľudia sa pokúšali zdiskreditovať Bibliu poukazovaním na zdanlivé nezrovnalosti v evanjeliách. Poukazujú na rozdiely v poradí, v akom sú udalosti prezentované, alebo na menšie detaily v rámci týchto udalostí. Keď všetky štyri opisy porovnávame, vidíme, že nie všetky sledujú rovnakú prísnu chronológiu. Je to preto, že veľká časť rozprávania je usporiadaná v aktuálnom poradí, v ktorom sú udalosti zoskupené podľa podobnej témy. Tento aktuálny prístup je spôsob, akým väčšina z nás vedie konverzácie každý deň.

Rozdiely v menších detailoch, ako je počet anjelov pri Kristovom hrobe (Matúš 28:5; Marek 16:5; Lukáš 24:4; Ján 20:12), sa dajú ľahko vysvetliť. Matúš a Marek spomínajú „anjela“, zatiaľ čo Lukáš a Ján spomínajú dvoch anjelov. Matúš a Marek však nikdy nehovoria, že bol „len“ jeden anjel; jednoducho hovoria, že tam bol prítomný anjel. Takéto rozdiely sa dopĺňajú, nie protirečia. Môžu byť pridané nové informácie, ale nikdy to nepopiera pravdivosť starých informácií.

Rovnako ako zvyšok Písma, aj štyri evanjeliá sú krásnym svedectvom o Božom zjavení človeku. Predstavte si výbercu daní (Matúš), neškoleného židovského chlapca s minulosťou človeka, ktorý sa ľahko vzdáva (Marek), rímskeho lekára (Lukáš) a židovského rybára (Ján), ktorí píšu harmonické svedectvá o Ježišovom živote. Bez Božieho zásahu by nemohli napísať tieto úžasne presné správy

(2. Timoteovi 3:16). História, proroctvá a osobné údaje spolu vytvárajú jeden nanajvýš presný obraz Ježiša – Mesiáša, Kráľa, Služobníka a Božieho Syna.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je harmónia evanjelií?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries