settings icon
share icon
Otázka

Aký veľký vplyv má mať Biblia na spoločnosť?

Odpoveď


Vždy platilo, že Božie Slovo má vplyv na kultúry, v ktorých bolo zavedené. V Solúne v prvom storočí dav vláčil po uliciach niekoľko kresťanov a kričal: „Tí, čo prevracajú celý svet, prišli aj sem“ (Skutky 17:6). Je správne, že Biblia má vplyv na spoločnosť, pretože má vplyv na jednotlivcov v spoločnosti.

Boh je Stvoriteľom sveta a ľudí, ktorí ho obývajú (1. Mojžišova 1). Boh od samého začiatku navrhol svet a ľudí tak, aby „fungovali“ určitým spôsobom. Keď sa spoločnosť neriadi zásadami, ktoré nám Boh dáva v Biblii, život jednoducho nefunguje tak dobre. Boh je jediný, kto má prehľad o tom, ako život funguje v náš najlepší prospech, a o túto múdrosť sa s nami delí vo Svojom Slove. Biblia je v Hebrejom 4:12 opísaná ako „živá a činná“. To čiastočne znamená, že Biblia je dnes rovnako použiteľná a aktuálna ako v čase, keď bola napísaná.

Keď si národ ctí Boha, rozvíja úctu k celému Božiemu stvoreniu. Tam, kde nie je úcta k Bohu, si spoločnosť nebude vážiť jeho stvorenie a ľudia budú v dôsledku toho trpieť.

Ľudia mali od začiatku na výber, či budú nasledovať Božiu cestu. Voľba však vždy nesie následky. Starozákonné dejiny Izraela dokumentujú spoločenské zákony a nariadenia, ktoré im dal Boh. Keď Izrael žil podľa Božích zákonov, ich spoločnosť fungovala dobre, ale keď sa od Božieho plánu odchýlil, ich spoločnosť vždy išla dole kopcom. Dnešné pokusy odstrániť vplyv Biblie zo spoločnosti alebo marginalizovať biblický pohľad na svet odhaľujú pýchu ľudstva, ktoré hovorí: „My to vieme lepšie ako Ten, kto nás stvoril.“

Nič z toho neznamená, že by sme mali zaviesť teokraciu, akú mal staroveký Izrael. Božie zámery v tomto systéme vlády boli určené pre určitý čas a miesto. Keď však Bibliu správne chápeme, jej vplyv na spoločnosť môže viesť len k nižšej kriminalite, nižšom počte rozvodov, menej lenivosti a viac dobročinnosti. Ako napísal John Adams, druhý prezident Spojených štátov: „Predstavme si, že by si národ v nejakom vzdialenom kraji vzal Bibliu za svoju jedinú knihu zákonov a každý jeho člen by riadil svoje správanie podľa predpisov v nej uvedených! Každý člen by bol vo svojom svedomí zaviazaný k striedmosti, šetrnosti a pracovitosti, k spravodlivosti, láskavosti a dobročinnosti voči svojim blížnym a k zbožnosti, láske a úcte voči všemohúcemu Bohu... Aká by to bola eutópia, aký by to bol raj“ (Denník a autobiografia Johna Adamsa, vol. III, s. 9). Písmo to hovorí najlepšie: „Blahoslavený národ, ktorého Bohom je Hospodin“ (Žalm 33:12).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký veľký vplyv má mať Biblia na spoločnosť?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries