settings icon
share icon
Otázka

Prečo je toľko zmätku, čo sa týka učenia Biblie?

Odpoveď


Boh nám dal Bibliu, aby nás učila o Ňom a Jeho cestách, a keďže Boh nie je Bohom zmätku

(1. Kor. 14:33), každý zmätok musí pochádzať od ničivých síl sveta, tela a diabla. „Svet“ je bezbožný svetový systém a jeho ľudia, ktorí nerozumejú a nezaujímajú sa o Slovo Božie. „Telo“ je pretrvávajúca hriešna prirodzenosť kresťanov, ktorá narúša ich zbožné chodenie a „diabol“ sa vzťahuje na Satana a jeho démonov, ktorí prekrúcajú Božie Slovo, pričom sa často maskujú ako anjeli svetla (2. Korinťanom 11:14-15).

Každá z týchto síl môže pôsobiť samostatne, alebo jednotne a zmiasť ľudí v súvislosti so Slovom Božím. Je tragické, že zmätok v súvislosti s Bibliou môže viesť k falošnej nádeji na záchranu. Satanove pokúšania Ježiša používali nesprávne interpretácie Božieho slova (Matúš 4:1-11). Satan používa rovnakú taktiku aj dnes, berie pravdu z Písma a nesprávne ju aplikuje. Satan je zručný v prekrúcaní Božieho slova natoľko, že má katastrofálne následky.

Niekedy zmätok v tom, čo učí Biblia, pramení zo zlého prekladu Biblie. Častejšie je však zmätok výsledkom nedbalých metód štúdia Biblie medzi veriacimi a doktrín falošných kazateľov, učiteľov a spisovateľov (2. Korinťanom 11:13-14). Títo falošní proroci používajú dokonca aj správne preklady a buď nevedomosťou, alebo zámerne prekrúcajú Slovo Božie, aby presadzovali svoje vlastné plány, alebo prinášali myslenie sveta. Namiesto toho, aby sme sa spoliehali na to, že nás iní budú učiť Božie Slovo, mali by sme sami študovať Božie Slovo a spoliehať sa na Ducha Svätého.

Najnebezpečnejší je zmätok týkajúci sa pravdy evanjelia. Zatiaľ čo Písmo učí, že Ježiš Kristus je jediná cesta, jediná pravda a jediný život (Ján 14:6; Skutky 4:12), mnohí, ktorí sa nazývajú kresťanmi, veria, že nebo možno získať inými spôsobmi a aj prostredníctvom iných náboženstiev. Napriek zmätku, pravé ovce budú počuť hlas Pastiera a budú nasledovať iba Jeho (Ján 10:27). Tí, ktorí nepatria k Pastierovi, „neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši,“

(2. Timoteovi 4:3). Boh nám dal svojho Ducha a príkaz, aby sme s pokorou a trpezlivosťou kázali biblickú pravdu „v priaznivý i nepriaznivý čas“ (2. Timoteovi 4:2) a študovali, aby sme sa ukázali ako osvedčení, pracovníci, ktorí správne zaobchádzajú so slovom pravdy (2. Timoteovi 2:15). Toto budeme robiť, kým sa Pán Ježiš nevráti a neukončí všetky zmätky.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo je toľko zmätku, čo sa týka učenia Biblie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries