settings icon
share icon
Otázka

Je nejaký dôkaz o vnuknutí Biblie?

Odpoveď


Tu je zoznam niekoľkých dôkazov, že Biblia je inšpirovaná (Bohom vdýchnutá), ako je napísané v 2. Timoteovi 3:16.

1) Naplnené proroctvá. Boh hovoril ľuďom o veciach, čo urobí v budúcnosti. Niektoré z nich sa už naplnili. Ďalšie ešte nie. Napríklad v Stará zmluva obsahuje viac ako 300 proroctiev, ktoré sa týkajú prvého príchodu Ježiša Krista. Niet pochýb, že tieto proroctvá sú od Boha, pretože rukopisy sú datované z obdobia pred narodením Krista. Neboli napísané po udalosti, ale ešte pred ňou.

2) Jednota Písem. Biblia bola napísaná približne 40 autormi počas obdobia približne 1600 rokov. Títo muži boli dosť rozdielni. Mojžiš bol politický vodca, Józua vojenský vodca, Dávid bol pastier, Šalamún kráľ, Ámos bol pasák a zberač ovocia, Daniel hlavný minister, Matúš vyberač daní, Lukáš doktor, Pavol bol rabín a Peter bol rybár. Biblia bola tiež napísaná v rozličných okolnostiach. Bola napísaná na 3 rozdielnych kontinentoch - Európa, Ázia a Afrika. Biblia si neprotirečí. Neexistuje iný spôsob ako by sa dalo toto dosiahnuť, keby na písanie Biblie nedohliadal Boh Duch Svätý.

Porovnajme si to s islamským Koránom. Bol zostavený jedným človekom menom Zaid bin Thabit, ktorého viedol Mohamedov svokor Abu-Bekr. Potom v roku 650 n. l., skupina arabských učencov vyrobila unifikovanú verziu a zničili všetky kópie, aby zachovali jednotu Koránu. Biblia bola jednotená v čase písania. Korán museli zjednotiť ľudskí editori.

3) Biblia vykresľuje svojich hrdinov pravdivo, so všetkými ich chybami a slabosťami. Neoslavuje ľudí ako hrdinov, podobne ako to robia iné náboženstvá. Pri čítaní Biblie zisťujeme, že ľudia, ktorých Biblia opisuje mali rovnaké problémy a robili zlé veci, ak ako aj my. Čo robí hrdinov Biblie veľkými je, že verili Bohu. Napríklad Dávid, ktorý je opísaný ako muž podľa Božieho srdca (1. Samuelova 13:14). A pritom sa Dávid dopustil cudzoložstva (2. Samuelova 11:1-5) a vraždy (2. Samuelova 11:14-26). Táto časť mohla byť jednoducho vymazaná z Písma, ale Boh pravdy ju zahrnul.

4) Archeologické nálezy potvrdzujú históriu zaznamenanú v Písme. Napriek tomu, že sa mnohí neveriaci počas histórie snažili nájsť dôkazy, ktoré by vyvrátili to, čo ja zapísané v Biblii, všetci zlyhali. Je ľahké povedať, že Písmo nie je pravdivé. Ale dokázať to, to je už iná záležitosť. V skutočnosti sa to ešte nepodarilo. Zakaždým, keď sa snažili poprieť Bibliu „vedeckou“ teóriou, neskôr sa ukázalo, že Biblia má pravdu a vedecká teória sa mýlila. Dobrý príklad je Izaiáš 40:22. Celú dobu, čo veda tvrdila, že Zem je plochá, Biblia už dávno písala o tom, že Boh „ktorý sedí nad kruhom zeme“.

Tvrdenie Biblie, že je od Boha by nemalo byť chápané ako zacyklené odôvodňovanie. Svedectvá spoľahlivých svedkov - hlavne Ježiša, ale tiež Mojžiša, Józuu, Dávida a Nehemiáša zo Starej zmluvy a Jána a Pavla v Novej zmluve -potvrdzujú a autoritu a inšpiráciu Svätého Písma. Posúď nasledujúce časti: Exodus 14:1 a 20:1, Levitikus 4:1, Numeri 4:1, Deuteronómium 4:2 a 32:48, Izaiáš 1:10 a 24; Jeremiáš 1:11 a 11:1–3, Ezechiel 1:3, 1. Korinťanom 14:37, 1. Tesaloničanom 2:13, 2. Petra 1:16–21, 1. Jána 4:6.

Zaujímavé sú tiež písma židovského historika Tita Flavia Josefa, ktorý písal v období 1. storočia nášho letopočtu. Jozef zaznamenal niektoré udalosti, ktoré sa zhodujú s Písmami. Keď vezmeme do úvahy dôkazy, ktoré sp nám dané, celou mysľou prijímame Bibliu, že je od Boha (2. Timoteovi 3:16).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je nejaký dôkaz o vnuknutí Biblie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries