settings icon
share icon
Otázka

Aké sú rôzne pomenovania a názvy Biblie?

Odpoveď


V Starom aj Novom zákone sa nachádza viac ako tucet mien a titulov Biblie. Nasleduje zoznam tých najznámejších:

Kniha Zákona (Deuteronomium 31:26) – „Vezmite túto knihu zákona a uložte ju vedľa archy zmluvy Hospodina, svojho Boha, tam bude svedkom proti tebe.“

Biblia je opísaná ako kniha zákonov, zákonov, ktoré nás nemajú zotročiť, alebo udusiť náš vzťah s Bohom, ale zákonov, ktoré majú rozšíriť naše poznanie o Božej spravodlivosti a nasmerovať nás ku Kristovi.

Evanjelium (Rimanom 1:16) – „Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka.“

Biblia nám zjavuje evanjelium, dobrú správu o Ježišovi Kristovi. Skrze Božieho Syna sú naše hriechy odpustené a je nám dané spasenie.

Sväté Písma (Rimanom 1:1-2) – „vybraný pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých Písmach“

Biblia je zbierkou spisov, ktoré sú sväté a autoritatívne, pretože boli inšpirované Bohom.

Zákon Hospodinov (Žalm 19:8) – „Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym.“

Zákony Biblie sa nesmú zamieňať so žiadnymi inými; sú to Pánove príkazy, nie ľudské táranie.

Slová Života (Skutky 7:38) – „On bol vtedy v zhromaždení ľudu na púšti prostredníkom medzi anjelom, ktorý k nemu hovoril na vrchu Sinaj, a našimi otcami. On dostal slová života, aby nám ich odovzdal.“

Biblia je živá kniha; každá kniha, kapitola a verš sú živé poznaním a múdrosťou samotného Boha.

Kristovo Slovo (Kološanom 3:16) – „Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva vždy vtedy, keď sa budete so všetkou múdrosťou učiť a napomínať a pod vplyvom milosti spievať vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne.“

Kristovo slovo je posolstvom o spasení z hriechu prostredníctvom jediného, ktorý ho môže uskutočniť.

Písmo (2. Timoteovi 3:16) – „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti“

Biblia, inšpirovaná Bohom, je zbierkou spisov, ktoré sa nepodobajú žiadnej inej knihe. Ide o jedinú knihu napísanú ľuďmi, ktorí boli „nesení“ Božím Duchom (2. Petra 1:21).

Zvitok (Žalm 40:8) – „Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam. Vo zvitku je napísané o mne,“

V proroctvách o Ježišovi sa Biblia označuje ako zvitok, zvitok pergamenu dokumentujúci neoceniteľné poznanie, ktoré sa má zdieľať z generácie na generáciu.

Meč Ducha (Efežanom 6:17) – „Vezmite si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.“

„Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca.“ (Hebrejom 4:12)

Pravda (Ev. Jána 17:17) – „Posväť ich v pravde; tvoje slovo je pravda!“

Keďže Biblia je Slovo Božie, je to pravda. Každé slovo pochádza z Božej mysle. Keďže On je pravda, tak musí byť pravdou aj Jeho Slovo.

Božie Slovo (Ev. Lukáša 11:28) – „On však odpovedal: Blahoslavení sú skôr tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo.“

Biblia je ako náustok Boha, pretože cez každú knihu hovorí priamo k nám.

Slovo Života (Filipanom 2:16) – „Držte sa slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne.“

Biblia nám odhaľuje rozdiel medzi životom a smrťou – večný život, ktorý leží pred tými, ktorí prijmú Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, a večnú smrť pre tých, ktorí tak neurobia.

Slová Hospodinove (Žalm 12:6) –„Hospodinove slová sú rýdze ako striebro tavené v hlinenej forme, sedemkrát prečistené.“

Slová Biblie sú dokonalé a bezchybné, pretože sú to slová Pána, vyslovené prostredníctvom prorokov a apoštolov, aby zjavili Božiu lásku a slávu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú rôzne pomenovania a názvy Biblie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries