settings icon
share icon
Otázka

Musím veriť, že Biblia je neomylná, aby som bol spasený?

Odpoveď


Nie sme spasení vierou v inšpiráciu alebo neomylnosť Biblie. Sme spasení vierou v Pána Ježiša Krista ako nášho Spasiteľa od hriechu (Ján 3:16; Efezským 2:8-9, Rímskym 10:9-10). Avšak, iba skrze Bibliu sa dozvedáme o Ježišovi Kristovi a Jeho smrti a vzkriesení pre nás (2. Korintským 5:21; Rímskym 5:8). Nemusíme veriť všetkému, čo je v Biblii, aby sme boli spasení – ale musíme veriť v Ježiša Krista, ktorý je prehlásený v Biblii. Určite by sme sa mali pridŕžať Biblie ako Božieho Slova a mali by sme absolútne veriť všetkému, čo Biblia učí.

Keď ľudia príjmu spasenie, všeobecne vedia veľmi málo o Biblii. Spasenie je proces, ktorý sa začína pochopením našej hriešnosti, nie pochopením neomylnosti Biblie. Naše svedomie nám hovorí, že nie sme schopní sa postaviť pred svätého Boha na základe vlastných zásluh. Vieme, že nie sme dostatočne spravodliví, aby sme sa mohli pred Neho postaviť a tak sa obraciame k Nemu a prijímame obeť Jeho Syna na kríži ako výkupné za naše hriechy. Kladieme svoju plnú dôveru v Neho. Od tej chvíle máme úplne novú prirodzenosť, čistú a nepoškvrnenú hriechom. Boží Svätý Duch žije v našich srdciach, zapečaťujúc nás na večnosť. Od toho bodu ideme vpred každý deň, milujúc a poslúchajúc Boha stále viac a viac. Časť tejto cesty „vpred“ je denné kŕmenie sa z Jeho slova pre rast a posilnenie nášho chodenia s Ním. Biblia sama má moc vykonávať tento zázrak v našich životoch.

Ak veríme a dôverujeme Osobe a dielu Pána Ježiša Krista, ako to učí Biblia, sme zachránení. Keď veríme v Ježiša Krista, Duch Svätý bude pracovať v našich srdciach a mysliach – a presvedčí nás, že Biblia je pravdivá a treba jej veriť (2. Timoteovi 3:16-17). Ak existujú pochybnosti v našich mysliach o neomylnosti Písma, najlepší spôsob, ako to zvládnuť je požiadať Boha, aby nám dal uistenie o Jeho Slove a istotu. On je viac než ochotný odpovedať tým, ktorí Ho hľadajú úprimne a celým svojím srdcom (Matúš 7:7-8).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Musím veriť, že Biblia je neomylná, aby som bol spasený?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries