settings icon
share icon
Otázka

Čo sú blahoslavenstvá?

Odpoveď


Blahoslavenstvá sú ôsmymi vyhláseniami o blahoslavenstve, ktoré Ježiš vyslovil na začiatku kázania na vrchu (Matúš 5:3-12), pričom každé začína slovami „Blahoslavení...“ Diskutuje sa o tom, koľko presne existuje blahoslavenstiev. Niektorí hovoria o siedmich, deviatich, alebo desiatich blahoslavenstvách, ale zdá sa, že ich počet je osem (verše 10-12 z Matúša 5 sú jedno blahoslavenstvo).

Grécke slovo preložené ako „blahoslavený/požehnaný“ znamená „šťastný, blažený“, alebo doslova „byť rozšírený“. V Kázni na vrchu Ježiš toto slovo používa na označenie viac než len povrchného šťastia,

v tomto kontexte sa blahoslavený vzťahuje na stav duchovnej pohody a prosperity. Šťastie je hlboká radosť duše. Tí, ktorí zažijú prvý aspekt blahoslavenstva (chudobní, smútiaci, pokorní, hladní po spravodlivosti, milosrdní, čistého srdca, mierotvorcovia a prenasledovaní), zažijú aj druhý aspekt blahoslavenstva (kráľovstvo nebeské, útechu, zdedia zem, budú nasýtení, dostanú milosrdenstvo, uvidia Boha, budú sa volať synmi Božími, zdedia kráľovstvo nebeské). Blahoslavení majú účasť na spáse a vstúpili do Božieho kráľovstva, zažívajúc ochutnávku neba. Ďalšie možné vyjadrenie začiatku každého blahoslavenstva je „Ó, blaženosť [alebo požehnanie] . . . “

Blahoslavenstvá opisujú ideálneho učeníka a jeho odmeny, súčasné, aj budúce. Osoba, ktorú Ježiš opisuje v tejto pasáži, má inú povahu a životný štýl ako tí, ktorí sú stále „mimo kráľovstva“. Ako literárna forma sa blahoslavenstvo často nachádza aj v Starom zákone, najmä v Žalmoch (1:1; 34:8; 65:4; 128:1) a tiež v Novom zákone (Ján 20:29; 14:23; Jakub 1:12; Zjavenie 14:13).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo sú blahoslavenstvá?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries