settings icon
share icon
Otázka

Prečo by sme mali čítať/študovať Bibliu?

Odpoveď


Jednoducho povedané, mali by sme čítať a študovať Bibliu preto, že je to Božie slovo mienené nám. 2 Timoteova 3:16 hovorí, že Biblia je „Bohom vdýchnutá“. Inými slovami, ona je Božie slovo nasmerované nám. Existuje mnoho otázok, ktoré sa filozofi a ľudia pýtali, a na ktoré Boh odpovedal v Písme: V čom je zmysel života? Odkiaľ pochádzame? Je život po smrti? Čo sa deje po smrti? Ako sa môžem dostať do neba? Prečo je svet plný zla? Prečo sa mi tak ťažko robí dobre? Okrem týchto „veľkých“ otázok, ona dáva kopu praktických rád v oblastiach ako sú: Čo je to, čo by som mal/a hľadať v partnerovi? Ako môžem mať úspešné manželstvo? Ako môžem byť dobrým priateľom? Ako môžem byť dobrým rodičom? Čo je to úspech a ako ho môžem dosiahnuť? Ako sa môžem zmeniť? Čo je naozaj dôležité v živote? Ako mám žiť, aby som nepozeral/a na minulosť s ľutovaním? Ako sa môžem páčiť Bohu? Ako môžem dostať odpustenie? Ako sa môžem víťazne niesť nad nespravodlivými situáciami a zlými udalosťami v živote?

Mali by sme čítať a študovať Bibliu preto, že je úplne spoľahlivá a bez chyby. Biblia je jedinečná medzi takzvanými „svetovými“ knihami na ten spôsob, že nedáva iba morálne ponaučenia, ale hovorí aj „dôveruj mi“. Presnejšie, dáva nám možnosť, aby sme ju otestovali tak, že si overíme stovky detailných proroctiev, ktoré ju činia, historické správy, ktoré zaznamenala a vedecké fakty, o ktorých hovorí. Tí, ktorí hovoria, že v Biblii sú chyby, vlastne zavreli svoje uši pre pravdu. Ježiš sa raz pýtal, čo je ľahšie povedať: „Tvoje hriechy sú ti odpustené“, alebo „Vstaň, vezmi svoje lôžko a choď.“ On potom dokázal, že má moc odpúšťať hriechy (niečo, čo nemôžeme vidieť svojimi očami). Podobne aj nám je daná istota, že je Božie slovo pravdivé vtedy, keď hovorí o duchovných veciach, ktoré nie je možné overiť svojimi zmyslami tak, že sa ukazuje ako pravda v tých oblastiach, ktoré môžeme overiť (historická presnosť, vedecká presnosť a prorocká presnosť).

Mali by sme čítať a študovať Bibliu preto, že sa Boh nemení a preto, že sa ľudská prirodzenosť nemení – ona je relevantná pre nás, ako čo bola vtedy, keď bola napísaná. Kým sa technika okolo nás mení, ľudské žiadosti a prirodzenosť sa nemenia. Kým čítame strany biblickej histórie, nachádzame zapísane, už či sa to týka osobných vzťahov, či spoločenstva, že „niet nič nového pod slnkom“. Kým ľudské pokolenie pokračuje v hľadaní lásky a potešenia na všetkých možných nesprávnych miestach, Boh, náš dobrý a milostivý Stvoriteľ nám hovorí, čo nám prinesie TRVALÚ radosť. Jeho zjavené Slovo, Písmo, je natoľko dôležité, že o ňom povedal: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Matúš 4:4). Inými slovami, ak chcete žiť svoj život na plno, tak ako to Boh naplánoval, počúvajte a všímajte si Božie písané slovo... dôležitejšie je aj od jedla!

Mali by sme čítať a študovať Božie slovo, lebo existuje veľmi veľa falošných učení. Biblia nám dáva meradlo, podľa ktorého môžeme určiť, čo je pravda a čo nie je. Hovorí nám o tom, aký je Boh. Ak máme nesprávny obraz o Bohu, znamená to, že uctievame „modlu“ alebo „falošného boha“. Uctievame niečo, čím On nie je! Biblia nám hovorí o tom, ako sa môžeme dostať do neba... a to nie zásluhou toho, že sme dobrí, alebo pokrstení, alebo hocičoho iného, čo by sme UROBILI (Jána 14:6; Efezským 2:1-10; Izaiáš 53:6; Rimanom 3:10f., 5:8; 6:23; 10:9-13). Okrem tohto všetkého, Božie slovo nám ukazuje, koľko nás Boh miluje (Rimanom 5:6-8; Izaiáš 53:1f.). Keď študujeme všetko toto, sme pritiahnutí milovať Ho späť (1 Jána 4:19).

Biblia ťa urobí schopným pre službu Bohu (2 Timoteovi 3:17; Efezským 6:17; Židom 4:12). Pomôže ti, aby si pochopil, ako môžeš byť spasený od svojich hriechov a ich následkov (2 Timoteova 3:15). Meditovaním nad ňou a počúvaním jej výkladu prinesie úspech v živote (Jozua 1:8; Jakoba 1:25). Bože slovo ti pomôže, aby si videl hriech vo svojom živote a aby si sa ho zbavil (Žalm 119:9,11). Bude ťa viesť v živote, činiac ťa múdrejším od svojich učiteľov (Žalm 32:8; 119:99; Príslovie 1:6). Biblia ťa ochráni pred tým, aby si premrhal roky svojho života na veci, ktoré netrvajú a nie sú dôležité (Matúš 7:24-27).

Čítanie a študovanie Biblie ti pomôže, aby si namiesto príťažlivej „návnady“ videl boľavý „hák“ nesprávneho pokušenia, aby si sa radšej naučil z cudzích chýb, ako svojich vlastných. Skúsenosť je výborný učiteľ, ale keď sa ide o učenie o hriechu, je hrozne ťažký učiteľ. Omnoho je ľahšie učiť sa z cudzích chýb. Existuje toľko biblických osobností, od ktorých sa môžeme naučiť, i z pozitívnych i negatívnych príkladov. I jedno i druhé pochádza od jednej a tej istej osoby, ale v rozličnom čase. Napríklad, Dávid keď víťazí nad Goliášom, nás učí, že je Boh väčší od čohokoľvek, čo od nás žiada, aby sme sa s tým stretli (1 Samuelova 17). Keď Dávid padol do pokušenia s Bat-Šebou, objavuje nám, aké môžu byť hrozné následky „chvíľkového potešenia“ (2 Samuelova 11f). Poznávanie Biblie nám dáva pravú nádej a pokoj keď sa nám zdá, že sa všetko okolo nás rozsýpa (Rimanom 15:4; Žalm 112:7; Abakuk 3:17-19).

Biblia nie je kniha iba pre čítanie. Je to kniha pre študovanie, aby sa mohla aplikovať. V opačnom prípade je to, ako keby ste hltali jedlo bez toho, aby ste ho predtým zožuvali a tak ho vyvraciate... nedostávajú sa výživné látky. Biblia je Božie slovo. Ako také, ono nás zaväzuje ako zákon prírody. Môžete ju ignorovať, ale ak to činíte, seba zraňujete, rovnako, ako keby ste sa snažili ignorovať zákon gravitácie. Nie je možné nadostač zdôrazniť, koľko je Biblia dôležitá pre naše životy. Študovanie Biblie sa môže porovnať s vykopávaním zlata. Ak sa iba trochu posnažíte a iba trochu „vyperiete kamene v potoku“, nájdete iba zlatý prach. Ale, ak sa ozajstne posnažíte a „zakopnete“, vaša odmena bude väčšia.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo by sme mali čítať/študovať Bibliu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries