settings icon
share icon
Otázka

Sú spisy apoštola Pavla inšpirované (pozri 1. Korinťanom 7:12)?

Odpoveď


Väčšina konzervatívneho evanjelikálneho kresťanstva verí v to, čo sa nazýva verbálna úplná inšpirácia Písma, čo znamená, že každé jedno slovo Biblie je „vdýchnuté“ Bohom (2. Timoteovi 3:16). Ak biblickí kritici môžu tvrdiť, že 1. Korinťanom 7:12 nie je inšpirovaný, ale je skôr Pavlovým názorom, aké ďalšie pasáže by mohli byť názorom ľudského autora a nie príkazom božieho Autora? Táto otázka zasahuje do samotného srdca biblickej autority.

Pavol napísal tento list skupine kresťanov, ktorí bývali v Korinte, veľmi skazenom meste. Čiastočne táto skazenosť bola dôsledkom prítomnosti chrámu Afrodity, ktorý bol domovom viac ako 1 000 chrámových prostitútok. V tomto prostredí Pavol založil cirkev v Korinte. V skutočnosti mnohí v zbore vyšli z nemorálneho korintského životného štýlu. Korintskú cirkev tvorili bývalí smilníci, bývalí modloslužobníci, bývalí cudzoložníci, bývalí homosexuáli, bývalí zlodeji a bývalí opilci (1. Korinťanom 6:9-11).

V 7. kapitole svojho listu Pavol odpovedá na otázku, ktorú mala cirkev v súvislosti so sexuálnymi vzťahmi medzi mužmi a ženami. Vzhľadom na spoločenskú klímu v Korinte si Korinťania mysleli, že by bolo dobré, keby všetci zostali v celibáte. Pavol súhlasí s tým, že celibát je dobrá vec a dokonca tvrdí, že by si želal, aby viac ľudí žilo v celibáte, tak ako žije aj on. Pavol neznevažuje manželstvo. Hovorí len o zjavných výhodách takéhoto života pre službu. Pavol však spomína, že život v celibáte je dar od Boha a nie všetci ho majú (v. 7). Tým, ktorí sú momentálne ženatí, Pavol hovorí, aby tak zostali, a vo verši 10 hovorí: „Nie ja, ale Pán.“ To znamená, že Pavol dáva Korinťanom priamy príkaz od Ježiša. Tento príkaz pochádza z Ježišovho učenia v evanjeliách, najmä v Matúšovi 5:32.

Napokon, vo verši 12 sa Pavol venuje „zmiešaným manželstvám“ – manželstvám medzi kresťanmi a nekresťanmi. Vzhľadom na prevládajúce prostredie môžu byť kresťania v pokušení rozviesť sa so svojimi neveriacimi manželskými partnermi, pretože si myslia, že sa tým očistia. Pavol hovorí veriacemu manželskému partnerovi, aby zostal s neveriacim, s poznámkou, že príkaz pochádza od neho, nie od Ježiša. Ale Pavol tu neponúka svoj vlastný názor. Hovorí tým, že Ježiš sa počas svojej služby nikdy priamo nezaoberal touto otázkou . Evanjeliá neobsahujú žiadne priame Ježišove učenie o situácii veriaceho manželského partnera v manželstve s neveriacim. Ježiš uviedol len jeden legitímny dôvod na rozvod (Matúš 5:32; 19:19) a byť ženatý s neveriacim to nebolo.

Takže najlepšou odpoveďou je, že Pavol poskytol nové zjavenie v oblasti, ktorou sa Ježiš konkrétne nezaoberal. Preto Pavol hovorí: „Ja, nie Pán“. Inými slovami, ja, nie Ježiš, vám dávam tento príkaz, hoci je založený na zásadách, ktoré učil Ježiš. Aj keď bola Ježišova služba rozsiahla, nehovoril detailne o všetkom , čo sa týka kresťanského života. Preto poveril apoštolov, aby po Jeho nanebovstúpení pokračovali v Jeho službe, a preto máme Bohom vdýchnutú Bibliu, „aby bol Boží človek dôkladne pripravený na každé dobré dielo“. Pavol bol zodpovedný za mnohé nové zjavenia, hoci v konečnom dôsledku tieto zjavenia prišli od Ducha Svätého. V mnohých svojich epištolách Pavol odhaľuje „tajomstvá“. Slovo „tajomstvo“ je odborný výraz, ktorý označuje niektoré predtým neodhalené pravdy, ktoré sú teraz zjavené, ako napríklad, že cirkev sa skladá zo Židov aj pohanov (Rimanom 11:25), alebo o o téme vytrhnutia (1. Korinťanom 15:51-52). Pavol nám jednoducho dáva dodatočné zjavenie týkajúce sa manželstva, ktoré Ježiš bližšie nekonkretizoval.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Sú spisy apoštola Pavla inšpirované (pozri 1. Korinťanom 7:12)?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries