settings icon
share icon
Otázka

Stará zmluva vs. Nová zmluva – Aké sú rozdiely?

Odpoveď


Stará zmluva kladie základ pre učenie a udalosti, ktoré sa nachádzajú v Novej zmluve. Biblia je progresívne zjavenie. Ak preskočíte prvú polovicu nejakej dobrej knihy a pokúsite sa dokončiť ju, budete ťažko chápať postavy, dej a ukončenie. Rovnakým spôsobom, Nová zmluva je úplne pochopiteľná až vtedy, keď je vnímaná ako splnenie udalostí, postáv, zákonov, obetného systému, zmlúv a zasľúbení zo Starej zmluvy.

Keby sme mali len Novú zmluvu, dostali by sme sa k evanjeliám, nevediac prečo Židia hľadali Mesiáša (Spasiteľa Kráľa). Bez Starej zmluvy by sme nechápali, prečo tento Mesiáš prišiel (pozri Izaiáš 53) a neboli by sme schopní identifikovať Ježiša z Nazaretu ako Mesiáša skrze mnoho detailných proroctiev, ktoré boli dané o Ňom, napríklad: miesto Jeho narodenia (Micheáš 5:2), spôsob Jeho smrti (Žalm 22, najmä vo veršoch 1, 7-8, 14-18; Žalm 69:21), Jeho vzkriesenie (Žalm 16:10) a mnoho ďalších podrobností o Jeho službe (Izaiáš 52:19; 9:2).

Bez Starej zmluvy by sme nerozumeli židovským zvykom, ktoré sa spomínajú v Novej zmluve. Nerozumeli by sme zvrátenosť farizejov, ktorí k Božiemu zákonu pridali svoje tradície. Nechápali by sme, prečo bol Ježiš tak rozrušený, keď čistil nádvorie chrámu. Nechápali by sme, že môžeme použiť rovnakú múdrosť, ktorú Kristus používal v mnohých odpovediach Jeho protivníkom.

Novozmluvné evanjeliá a Skutky apoštolov zaznamenávajú mnoho naplnených proroctiev, ktoré boli zaznamenané stovky rokov predtým v Starej zmluve. V okolnostiach Ježišovho narodenia, v Jeho živote, zázrakoch, smrti a vzkriesení, ktoré sú v evanjeliách, nachádzame naplnenie starozmluvných proroctiev, ktoré sa týkajú Mesiášovho prvého príchodu. Práve tieto detaily sú tie, ktoré potvrdzujú Ježišovo tvrdenie , že je On zasľúbený Kristus. A dokonca aj proroctvá v Novej zmluve (z ktorých sa mnohé nachádzajú v knihe Zjavenia) sú postavené na predchádzajúcich proroctvách kníh Starej zmluvy. Tieto novozmluvné proroctvá sa vzťahujú na udalosti druhého príchodu Krista. Približne dva z troch veršov v knihe Zjavenia sú založené na veršoch zo Starej zmluvy alebo sú v súvislosti s nimi.

Tiež, keďže je zjavenie v Písme progresívne, Nová zmluva prináša do stredobodu učenia, o ktorých sa v Starej zmluve iba zmieňovalo. Kniha Židom popisuje, ako je Ježiš pravý Veľkňaz a ako jedna Jeho obeť nahrádza všetky predchádzajúce obete, ktoré boli Jeho predobrazom. Stará zmluva podáva zákon, ktorý má dve časti: prikázania a požehnania/kliatby, ktoré pochádzajú z poslušnosti alebo neposlušnosti týchto príkazov. Nová zmluva spresňuje, že Boh dal tieto prikázania, aby ukázal človeku jeho potrebu záchrany; prikázania nikdy nemali byť prostriedkom na záchranu (Rímskym 3:19).

Stará zmluva popisuje obetný systém, ktorý Boh dal Izraelitom, aby dočasne pokryl ich hriechy. Nová zmluva spresňuje, že tento systém sa zmieňoval o obeti Ježiša Krista, skrze ktorého bola ustanovená spása (Skutky 4:12; Židom 10:4-10). Stará zmluva videla stratu raja; Nová zmluva ukazuje, ako bol raj znova získaný pre ľudstvo skrze posledného Adama (Krista) a ako bude jedného dňa obnovený. Stará zmluva vyhlasuje, že človek bol oddelený od Boha skrze hriech (Genesis, 3. kapitola), a Nová zmluva vyhlasuje, že teraz môže byť vzťah človeka s Bohom obnovený (Rímskym, kapitoly 3-6). Stará zmluva predpovedala život Mesiáša. Evanjeliá predovšetkým zaznamenali Ježišov život a epištoly interpretujú Jeho život a ako máme odpovedať na všetko, čo On pre nás urobil.

Bez Starej zmluvy by sme neporozumeli Božím zasľúbeniam, ktoré sa ešte len majú naplniť pre židovský národ. Ako následok, nesprávne by sme videli obdobie súženia ako sedemročné obdobie, v ktorom Boh bude špeciálne pracovať so židovským národom, ktorý odmietol Jeho prvý príchod, ale ktorý ho príjme pri Jeho druhom príchode. Bez Starej zmluvy by sme nepochopili, ako sa Kristovo budúce tisícročné panovanie zapadá do Jeho zasľúbení Židom alebo kde sú v tom všetkom pohania. Ani by sme nevideli, ako na konci Biblia zväzuje voľné konce, ktoré boli rozuzlené na začiatku Biblie, obnovením raja, ktorý Boh pôvodne stvoril pre tento svet, aby ním bol.

V zhrnutí, Stará zmluva kladie základ a mala za cieľ pripraviť Izraelitov pre príchod Mesiáša, ktorý by sa obetoval za hriechy celého sveta (1. Jána 2:2). Nová zmluva sa zdieľa o živote Ježiša Krista a potom sa pozerá späť na to, čo urobil a ako my máme reagovať na Jeho dar večného života a žiť svoj život vo vďačnosti za všetko, čo urobil pre nás (Rímskym 12). Obe zmluvy odhaľujú rovnako svätého, milosrdného a spravodlivého Boha, ktorý musí odsúdiť hriech, ale ktorý chce priviesť k sebe padlé ľudské pokolenie hriešnikov skrze odpustenie, ktoré je možné iba skrze Kristovu obeť zmierenia. V oboch zmluvách nám Boh zjavuje seba samého a ako môžeme prísť k Nemu skrze Ježiša Krista. V oboch zmluvách nachádzame všetko, čo potrebujeme pre večný život a zbožné žitie (2. Timoteovi 3:15-17).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Stará zmluva vs. Nová zmluva – Aké sú rozdiely?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries