settings icon
share icon
Otázka

Kto boli autori biblických kníh?

Odpoveď


V konečnom dôsledku, napriek tomu, že bola písaná ľudskými autormi, Biblia bola predovšetkým napísaná Bohom. 2. Timoteovi 3:16 nám hovorí, že Biblia bola „vdýchnutá“ Bohom. Boh dohliadal na ľudských autorov Biblie tak, aby použitím svojho vlastného štýlu písania a osobnosti zaznamenali presne to, čo Boh určil. Biblia nebola Bohom diktovaná, ale bola Ním dokonale riadená a úplne inšpirovaná.

Ľudsky povedané, Biblia bola napísaná približne 40-timi mužmi z rôznych kultúrnych prostredí v priebehu 1500 rokov. Izaiáš bol prorok, Ezdráš bol kňaz, Matúš bol colník, Ján bol rybár, Pavel vyrábal stany, Mojžiš bol pastier, Lukáš bol lekár. Napriek tomu, že pochádza z pera rôznych autorov a vznikala viac ako 15 storočí, Biblia nie je v rozpore a neobsahuje žiadne chyby. Autori predstavujú rôzne perspektívy, ale všetci hlásajú rovnakého jediného pravého Boha a rovnakú cestu spásy – Ježiša Krista (Ján 14:6; Skutky 4:12). Iba v niekoľkých knihách Biblie je spomenuté konkrétne meno autora. Dole je uvedený zoznam kníh Biblie spolu s menami tých, ktorí sú biblickými učencami považovaní za autorov spolu s približným dátumom autorstva/vzniku danej knihy:

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deutoronomium = Mojžiš – 1400 pred n.l.
Jozua = Jozua – 1350 pred n.l.
Sudcov, Rút, 1. Samuelova, 2. Samuelova = Samuel/Nathan/Gad – 1000 – 900 pred n. l.
1. Kráľov, 2. Kráľov = Jeremiáš – 600 pred n. l.
1. Kronická, 2. Kronická, Ezdráš, Nehemiáš = Ezdráš – 450 pred n. l.
Ester = Mardocheus – 400 pred n. l.
Jób = Mojžiš – 1400 pred n. l.
Žalmy = niekoľko rôznych autorov, prevažne Dávid – 1000 – 400 pred n. l.
Príslovia, Kazateľ, Pieseň Šalamúnova = Šalamún – 900 pred n. l.
Izaiáš = Izaiáš – 700 pred n. l.
Jeremiáš, Plač Jeremiášov = Jeremiáš – 600 pred n. l.
Ezechiel = Ezechiel – 550 pred n. l.
Daniel = Daniel – 550 pred n. l.
Hozeáš = Hozeáš – 750 pred n. l.
Joel = Joel – 850 pred n. l.
Ámos = Ámos – 750 pred n. l.
Obadiáš = Obadiáš – 600 pred n. l.
Jonáš = Jonáš – 700 pred n. l.
Micheáš = Micheáš – 700 pred n. l.
Náhum = Náhum – 650 pred n. l.
Habakuk = Habakuk – 600 pred n. l.
Sofoniáš = Sofoniáš – 650 pred n. l.
Haggeus = Haggeus – 520 pred n. l.
Zechariáš = Zechariáš – 500 pred n. l.
Malachiáš = Malachiáš – 430 pred n. l.
Matúš = Matúš – 55 n. l
Marek = Ján Marek – 50 n. l.
Lukáš = Lukáš – 60 n. l.
Ján = Ján - 90 n. l.
Skutky = Lukáš – 65 n. l.
Rímskym, 1. Korintským, 2. Korintským, Galatským, Efezským, Filipským, Kolosenským, 1. Tesalonickým, 2. Tesalonickým, 1. Timoteovi, 2. Timoteovi, Títovi, Filemónovi = Pavel – 50 – 70 n. l.
Židom = neznámy autor, najpravdepodobnejšie Pavel, Lukáš, Barnabáš alebo Apollo – 65 n. l.
Jakub = Jakub – 45 n. l.
1. Petrova, 2. Petrova = Peter – 60 n. l.
1. Jána, 2. Jána, 3. Jána = Ján – 90 n. l.
Júda = Júda – 60 n. l.
Zjavenie Jána = Ján – 90 n. l.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto boli autori biblických kníh?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries