settings icon
share icon
Otázka

Čo je to biblická typológia?

Odpoveď


Typológia je zvláštny druh symboliky. (Symbol je niečo, čo predstavuje niečo iné.) Typ môžeme definovať ako „prorocký symbol“, pretože všetky typy predstavujú niečo, čo ešte len príde. Presnejšie povedané, typ v Písme je osoba alebo vec v Starom zákone, ktorá predpovedá osobu alebo vec v Novom zákone. Napríklad potopa v Noemových časoch (1. Mojžišova 6-7) sa používa ako predobraz krstu v 1. Petrova 3:20-21. Slovo pre typ, ktoré Peter používa, je predobraz.

Keď hovoríme, že niekto je predobrazom Krista, hovoríme, že osoba v Starej zmluve sa správa spôsobom, ktorý zodpovedá Ježišovej povahe alebo skutkom v Novej zmluve. Keď hovoríme, že niečo je „typické“ pre Krista, hovoríme, že nejaký predmet alebo udalosť v Starom zákone môžeme považovať za reprezentatívnu pre nejakú Ježišovu vlastnosť.

Samotné Písmo označuje niekoľko starozákonných udalostí za predobrazy Kristovho vykúpenia vrátane stanu, obetného systému a Paschy. Starozákonný stan je označený ako predobraz v Hebrejom 9:8-9: „Prvý stan...To je prirovnanie pre terajší čas“. Vstup veľkňaza na najsvätejšie miesto raz do roka predobrazoval sprostredkovanie Krista, nášho veľkňaza. Neskôr sa hovorí, že opona svätostánku je typom Krista (Hebrejom 10:19-20), pretože Jeho telo bolo roztrhnuté (podobne ako opona, keď bol ukrižovaný), aby umožnilo vstup do Božej prítomnosti tým, ktorí sú prikrytí Jeho obetou.

Celý obetný systém je v Hebrejom 9:19-26 vnímaný ako predobraz. Články „prvej zmluvy“ boli zasvätené krvou obety; tieto články sa nazývajú „nebeské veci“ a „predobrazy pravých“ (verše 23-24). Tento úryvok učí, že starozákonné obety sú predobrazom Kristovej poslednej obety za hriechy sveta. Pascha je tiež predobrazom Krista podľa 1. Korinťanom 5:7: „Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný.“ Objavovať, čo presne nás udalosti Paschy učia o Kristovi, je bohaté a obohacujúce štúdium.

Mali by sme poukázať na rozdiel medzi ilustráciou a predobrazom. Predobraz je v Novom zákone vždy označený ako predobraz. Študent Biblie, ktorý nachádza súvislosti medzi starozákonným príbehom a Kristovým životom, jednoducho nachádza ilustrácie, nie predobrazy. Inými slovami, typológia je určená Písmom. Duch Svätý inšpiroval používanie predobrazov; ilustrácie a analógie sú výsledkom ľudského štúdia. Mnohí ľudia napríklad vidia paralely medzi Jozefom (1. Mojžišova 37-45) a Ježišom. Zdá sa, že Jozefovo poníženie a následné oslávenie zodpovedá Kristovej smrti a zmŕtvychvstaniu. Nový zákon však nikdy nepoužíva Jozefa ako model Krista, preto sa Jozefov príbeh správne nazýva ilustráciou, ale nie predobrazom Krista.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to biblická typológia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries