settings icon
share icon
Otázka

Ktorá doktrína hovorí o tom, že Písmo je dostatočné? Čo znamená, že Biblia je dostatočná?

Odpoveď


Doktrína o dostatočnosti Písma je základnou podstatou kresťanskej viery. Keď hovoríme, že Písmo je dostatočné, to znamená, že Biblia je všetko čo potrebujeme k životu viery a služby. Poskytuje jasné podanie o Božom zámere k obnove pokazeného vzťahu medzi Ním a ľudstvom skrze Jeho Syna Ježiša Krista. Biblia nás učí o viere, vyvolení a spasení Ježišovou smrťou na kríži a Jeho vzkriesením. Žiadne iné texty nie sú potrebné k pochopeniu tejto dobrej správy a nie je potreba žiadnych iných textov, aby nás vystrojili do života viery.

Pod pojmom „Písmo“ myslia kresťania obe, Starú aj Novú zmluvu. Apoštol Pavol vyhlásil, že písma „ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo“ (2. Timoteovi 3:15-17, Ekumenický preklad). Ak je písmo „Bohom vdýchnuté“, nie je potom vdýchnuté človekom. Aj keď bolo zapísané ľudmi, títo „ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého“(2. Petra 1:21, Ekumenický preklad). Žiadny text napísaný človekom nie je dostatočný na to, aby nás vybavil na dobré skutky, jedine slovo Boha to môže urobiť. A ďalej, ak je Písmo dostatočné na to, aby nás dôkladne vystrojilo, tak potom nepotrebujeme nič iné.

Kolosanom 2 rozoberá nebezpečenstvá, ktorým čelia zbory, keď je spochybňovaná dostatočnosť Písma, alebo ak sa Písmo mieša s nebiblickými textami. Pavol varuje zbor v Kolosách: „Dajte pozor, aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta, a nie na Kristovi“ (Kolosanom 2:8, Ekumenický preklad). Júda je dokonca ešte viac priamy: „Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse; teraz pokladám za nevyhnutné napísať vám a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odovzdanú svätým“ (Júdov list 1:3, Ekumenický preklad). Všimni si spojenie „raz a navždy“. Toto objasňuje, že žiadny iný text sa nemôže rovnať ani dopĺňať Slovo Boha, nezáleží na tom aký zbožný je pastor, teológ alebo denominácia cirkvi, z ktorej pochádza. Biblia obsahuje všetko, čo je nevyhnutné pre veriaceho, aby pochopil Boží charakter, prirodzenosť človeka a doktríny o hriechu, nebi, pekle a spasení skrze Ježiša Krista.

Možno najsilnejšími veršami, ktoré sa zaoberajú problematikou dostatočnosti Biblie, sú z knihy Žalmy. V Žalme 19:7-14 sa Dávid raduje z Božieho Slova, označuje ho za dokonalé, spoľahlivé, správne a spravodlivé, jasné, dáva svetlo, pravdivé a všetky Jeho výroky sú spravodlivé. Pokiaľ je Biblia „dokonalá“, nepotrebujeme žiadne ďalšie písma.

Dostatočnosť písma je dnes spochybňovaná a útoky žiaľ prichádzajú najčastejšie z našich zborov. Svetské spôsoby manažmentu, metódy získania zástupov, zábava, zjavenia mimo Biblie, mysticizmus, psychologické poradenstvá, všetko to naznačuje, že Biblia a jej nariadenia nie sú dostatočné pre život kresťana. Ale Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú“ (Ján 10:27, Ekumenický preklad). Všetko, čo potrebujeme počuť, je Jeho hlas a Písma sú Jeho hlas, ktorý je úplne dostatočný.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ktorá doktrína hovorí o tom, že Písmo je dostatočné? Čo znamená, že Biblia je dostatočná?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries