settings icon
share icon
Otázka

Je Biblia spoľahlivá?

Odpoveď


Na základe tých istých kritérií, podľa ktorých posudzujeme iné historické diela, je Biblia nielen spoľahlivá, ale je spoľahlivejšia ako všetky ostatné porovnateľné spisy. Spoľahlivosť je otázkou pravdivosti a presného prepisu. Za spoľahlivé by sme považovali spisy, ktoré sú historicky a faktograficky správne a ktoré sa verne zachovali v priebehu času. Vyššia úroveň historického overenia a lepšia dôvera v prenos uľahčujú určiť, či je staroveké dielo hodné dôvery. Podľa týchto kritérií môžeme Bibliu považovať za spoľahlivú.

Ako je to v prípade každého historického diela, ani v Biblii nemožno priamo potvrdiť každý jeden detail. Bibliu nemôžeme označiť za nespoľahlivú len preto, že obsahuje časti, ktoré sa nedajú potvrdiť alebo ktoré ešte neboli potvrdené. Čo je rozumné, je očakávať, že je presná tam, kde sa to dá overiť. Toto je základný test spoľahlivosti a tu má Biblia hviezdne výsledky. Nielenže sa potvrdili mnohé jej historické detaily, ale niektoré časti, o ktorých sa kedysi pochybovalo, overila neskoršia archeológia.

Napríklad archeologické nálezy z 20. rokov 20. storočia potvrdili existenciu miest podobných mestu Ur opísanému v 1. Mojžišovej 11, o ktorých existencii v tak skorom období niektorí skeptici pochybovali. Rytiny objavené v egyptskej hrobke zobrazujú inštaláciu miestokráľa spôsobom, ktorý presne zodpovedá biblickému opisu obradu, na ktorom sa zúčastnil Jozef (1. Mojžišova 39). V Sýrii sa našli hlinené tabuľky datované do roku 2300 pred n. l., ktoré jednoznačne potvrdzujú starozákonné príbehy, slovnú zásobu a geografiu. Skeptici pochybovali o existencii Chetitov (1. Mojžišova 15:20; 23:10; 49:29), kým sa v Turecku nenašlo chetitské mesto s kompletnými záznamami. Existujú desiatky ďalších starozákonných faktov podporených archeologickými objavmi.

A čo je ešte dôležitejšie, žiadne fakty uvedené v Starom alebo Novom zákone sa neukázali ako nepravdivé. Táto historická spoľahlivosť je rozhodujúca pre našu dôveru v ďalšie výroky uvedené v Písme.

Dokonca aj „zázračné“ udalosti z 1. knihy Mojžišovej majú dôkazový základ, na ktorý sa dnes môžeme odvolávať. Staroveké babylonské záznamy opisujú zmätenie jazykov v súlade s biblickým opisom Babylonskej veže (1. Mojžišova 11:1-9). Tie isté záznamy opisujú celosvetovú potopu, udalosť prítomnú doslova v stovkách foriem v kultúrach po celom svete. Na miestach, kde sa kedysi nachádzali Sodoma a Gomora (1. Mojžišova 19), sa našli dôkazy o ohnivom a násilnom zničení. Dokonca aj egyptské pohromy a následný exodus (2. Mojžišova 12:40-41) majú archeologickú podporu.

Tento trend pokračuje aj v Novom zákone, kde historici a archeológovia opakovane potvrdili názvy rôznych miest, politických predstaviteľov a udalostí. Lukáš, autor evanjelia a knihy Skutkov apoštolov, bol pre svoju pozornosť venovanú detailom a presnému podávaniu správ označovaný za prvotriedneho historika. V starozákonných aj novozákonných spisoch sa Biblia ukazuje ako spoľahlivá všade tam, kde sa dá overiť.

Dôležitým faktorom spoľahlivosti Biblie je aj presné kopírovanie. Novozákonné spisy vznikli v priebehu niekoľkých desaťročí od udalostí, ktoré opisujú, čo je príliš skoro na to, aby legenda alebo mýtus predstihli skutočné dejiny. V skutočnosti možno základný rámec evanjelia datovať do formálneho vyznania viery len niekoľko rokov po Ježišovom ukrižovaní podľa Pavlovho opisu v 1. Korinťanom 15:3-8. Historici majú prístup k obrovskému počtu rukopisov, čo dokazuje, že Nový zákon bol spoľahlivo a rýchlo kopírovaný a rozširovaný. To dáva dostatočnú istotu, že to, čo dnes čítame, správne predstavuje pôvodný spis.

Aj Starý zákon vykazuje všetky dôkazy o tom, že bol spoľahlivo prenášaný. Keď boli v 40. rokoch 20. storočia objavené zvitky od Mŕtveho mora, boli o 800 rokov staršie ako všetky ostatné dostupné rukopisy. Porovnanie starších a neskorších rukopisov ukázalo dôkladný prístup k prenosu, čo opäť zvýšilo našu istotu, že to, čo máme dnes, predstavuje pôvodné texty.

Všetky tieto faktory poskytujú objektívne dôvody na to, aby sme Bibliu považovali za spoľahlivú. Zároveň je kriticky dôležité preskúmať tie isté faktory aj v iných textoch, ktoré používame pri písaní našich historických kníh. Biblia má väčšiu empirickú podporu, kratší čas medzi pôvodným napísaním a zachovanými kópiami a zďaleka väčší počet zdrojových rukopisov ako ktorékoľvek iné staroveké dielo.

Napríklad existuje desať kópií diel Júlia Cézara, z ktorých najstaršia pochádza 1000 rokov po jeho napísaní, pričom sa nedá zistiť, do akej miery tieto kópie predstavujú originály. Existuje osem kópií diel historika Herodota, pričom najstaršia pochádza z obdobia 1 400 rokov po jeho napísaní. Archeológovia našli 643 rukopisných kópií Homérových diel, čo nám umožňuje 95-percentnú istotu pôvodného textu.

Pokiaľ ide o Nový zákon, v súčasnosti existuje viac ako 5 000 rukopisov, pričom väčšina prvých kópií vznikla o 200 až 300 rokov neskôr a niektoré o menej ako 100 rokov neskôr. To dáva lepšiu ako 99-percentnú istotu o obsahu pôvodného textu.

Skrátka, máme nielen objektívne dôvody tvrdiť, že Biblia je spoľahlivá, ale nemôžeme ju označiť za nespoľahlivú bez toho, aby sme zahodili takmer všetko ostatné, čo vieme o starovekých dejinách. Ak Písmo neprešlo testom dôveryhodnosti, nemôžu ním prejsť žiadne záznamy z tohto obdobia. Spoľahlivosť Biblie dokazuje jej historická presnosť aj jej presné odovzdávanie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je Biblia spoľahlivá?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries