settings icon
share icon
Otázka

Môžeme/mali by sme vykladať Bibliu doslovne?

Odpoveď


Nielenže môžeme brať Bibliu doslovne, ale musíme ju brať doslovne. Doslovný prístup k interpretácii je jediný spôsob, ako zistiť, čo sa nám Boh snaží oznámiť. Keď čítame akúkoľvek literatúru, musíme zistiť, čo chcel autor oznámiť. Mnohí si prečítajú verš, alebo pasáž z Písma a potom si vytvoria vlastné definície slov, fráz alebo odsekov, ignorujúc kontext a zámer autora. Ale toto nie je to, čo Boh zamýšľal, a preto nám Boh hovorí, aby sme správne zaobchádzali so Slovom pravdy (2. Timoteovi 2:15).

Jedným z dôvodov, prečo by sme mali brať Bibliu doslovne, je to, že aj Pán Ježiš Kristus ju bral doslovne. Vždy, keď Pán Ježiš citoval zo Starého zákona, vždy bolo jasné, že verí v jeho doslovný výklad. Napríklad, keď bol Ježiš pokúšaný Satanom v Lukášovi 4, odpovedal citovaním Starého zákona. Ak by Božie príkazy v 5. Mojžišovej 8:3, 6:13 a 6:16 neboli doslovné, Ježiš by ich nepoužil a neboli by schopné umlčať Satanove ústa, čo aj urobili.

Učeníci tiež brali Kristove príkazy (ktoré sú súčasťou Biblie) doslovne. Ježiš prikázal učeníkom, aby išli činiť ďalších učeníkov v Matúšovi 28:19-20. V knihe Skutkov nájdeme, že učeníci vzali Ježišov príkaz doslovne, keď chodili po celom známom svete a hlásali evanjelium a hovorili všetkým, aby „uverili v Pána Ježiša Krista a boli spasení“ (Skutky 16:31). Aj my musíme brať Ježišove slová doslovne. Ako si môžeme byť istí svojou spásou, ak neveríme, že prišiel hľadať a spasiť stratených (Lukáš 19:10), zaplatiť pokutu za náš hriech (Matúš 26 :28) a poskytnúť večný život (Ján 6:54)?

Doslovné chápanie Biblie stále umožňuje používať obraznú reč. Príkladom je, keď niekto povie „slnko vychádza“. Technicky vzaté, slnko nevychádza, Zem sa otáča tak, že sa zdá, že Slnko vychádza. Napriek tomu takmer každý dostatočne dobre rozumie o čo sa tu jedná. V Biblii sú použité slovné útvary, ktoré netreba brať doslovne, ako napríklad v Žalme 17:8.

Napokon, keby sme sa stali koneční rozhodcovia o tom, ktoré časti Biblie sú doslovné a ktoré nie, povyšujeme sa nad Boha. Dal nám svoje Slovo, aby s nami komunikoval. Zmätok a skreslenia, ktoré by nevyhnutne vyplývali z nedoslovného výkladu, by v podstate spôsobili, že Písmo by bolo neplatné. Biblia je Božie Slovo pre nás a Boh chce, aby sme jej verili – doslova a úplne.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Môžeme/mali by sme vykladať Bibliu doslovne?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries