settings icon
share icon
Otázka

Aké sú rôzne formy biblickej literatúry?

Odpoveď


Jednou z najzaujímavejších skutočností o Biblii je, že hoci je to Božia komunikácia (Matúš 5:17; Marek 13:31; Lukáš 1:37; Zjavenie 22:18-19), na jej písaní sa podieľali aj ľudia. Ako sa píše v Hebrejom 1:1, „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov“. Tieto „rozličné spôsoby“ zahŕňajú rôzne literárne žánre. Ľudskí pisatelia Biblie používali rôzne literárne formy na odovzdávanie rôznych posolstiev v rôznych obdobiach.

Biblia obsahuje historickú literatúru (1. a 2. kniha kráľov), dramatickú literatúru (Jób), právne dokumenty (veľká časť knihy 2. a 5. Mojžišova), piesne (Pieseň piesní a Žalmy), poéziu (väčšina Izaiáša), mudroslovná literatúru (Príslovia a Kazateľ), apokalyptickú literatúru (Zjavenie Jána a časti knihy Daniel), krátky príbeh (Rút), kázne (ako sú zaznamenané v Skutkoch apoštolov), prejavy a vyhlásenia (ako napríklad prejavy kráľa Nabuchodonozora v knihe Daniel), modlitby (mnohé Žalmy), podobenstvá (ako napríklad tie, ktoré rozprával Ježiš), bájky (ako napríklad tie, ktoré rozprával Jótam) a listy (Efezanom a Rimanom).

Jednotlivé žánre sa môžu prelínať. Napríklad mnohé žalmy sú zároveň modlitbami. Niektoré z listov obsahujú poéziu. Každý typ literatúry má jedinečné vlastnosti a treba k nemu pristupovať s náležitou pozornosťou. Napríklad Jótamovu bájku (Sudcom 9:7-15) nemožno vykladať rovnako ako Desatoro (2. Mojžišova 20:1-17). Výklad poézie, ktorá sa spolieha na metaforu a iné básnické prostriedky, sa líši od výkladu historického rozprávania.

V Druhom Petrovom liste 1:21 sa hovorí, že „ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého“. Ak použijeme dnešnú terminológiu, vedúcim redaktorom Biblie bol Boží Duch Svätý. Boh vložil znak svojho autorstva do každej zo 66 kníh Biblie bez ohľadu na literárny žáner. Boh „vnukol“ napísané slová (2. Timotejovi 3:16-17). Keďže ľudstvo má schopnosť chápať a oceniť rôzne formy literatúry, Boh použil na sprostredkovanie svojho slova mnoho žánrov. Čitateľ Biblie objaví spoločný cieľ, ktorý zjednocuje jednotlivé časti zbierky. Objaví motívy, predzvesti, opakujúce sa témy a opakujúce sa postavy. Prostredníctvom toho všetkého zistí, že Biblia je najväčším literárnym dielom na svete - a je to slovo samotného Boha.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú rôzne formy biblickej literatúry?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries