settings icon
share icon
Otázka

Je doktrína o uchovávaní biblická?

Odpoveď


Doktrína o uchovaní Písma znamená, že Pán drží svoje slovo neporušené, v jeho pôvodnom význame. Zachovanie jednoducho znamená, že môžeme dôverovať Písmam, pretože Boh zvrchovane dohliada na proces odovzdávania storočiami.

Tiež si musíme byť ale vedomí toho, že nevlastníme originálne rukopisy autorov. To, čo máme sú tisícky

kópií rukopisov. Tieto rukopisy obsahujú rozdiely, ale sú veľmi malé a nepodstatné a žiadnym spôsobom neovplyvňujú základné učenia a význam Božieho Slova. Nezhody sú väčšinou len nepodstatné variácie pravopisu. Samozrejme, že možnosti pravopisu neovplyvňujú presnosť Písma ani neznamenajú, že Boh neuchoval svoje slovo. V tých prípadoch, kde sa rukopisy odlišujú podstatnejšie, môžeme porovnaním a preverením všetkých rukopisov prísť na to, aká bola pôvodná formulácia.

Starovekí pisári, ktorých prácou bolo robiť presné kópie Písma, boli veľmi dôkladní. Jedným príkladom ich svedomitej precíznosti je počítanie všetkých písmen v danej knihe a zaznamenanie prostredného písmena knihy. Počítali všetky písmená v kópii, ktorú urobili a hľadali prostredné písmeno, aby sa uistili, že sa to zhoduje s originálom. Používali takú časovo náročnú a svedomitú metódu, aby si boli istí presnosťou.

Ďalej, Písmo svedčí o Božom pláne zachovať svoje Slovo. V Matúšovi 5:18, Ježiš hovorí: „Amen, hovorím vám: Pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nestane“ (Ekumenický preklad). Ježiš by nemohol dať takého zasľúbenie, keby si nebol istý tým, že Boh zachová svoje Slovo. Ježiš tiež povedal: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú“ (Matúš 24:35, tiež Marek 13:31 a Lukáš 21:33, Ekumenický preklad). Božie Slovo zotrvá a uskutoční, čo Boh plánoval.

Prorok Izaiáš v moci Ducha Svätého poznamenal, že Božie Slovo bude prebývať navždy. „Tráva uschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha pretrvá naveky“(Izaiáš 40:8, Ekumenický preklad). Toto je potvrdené v Novej zmluve, keď Peter cituje Izaiáša a odkazuje sa na Písmo: „lebo všetci ľudia sú ako tráva a celá ich sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet opadne, ale Pánovo slovo ostáva naveky. To je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo“ (1. Petra 1:24-25, Ekumenický preklad). Ani Izaiáš, ani Peter by nemohli urobiť takéto prehlásenie bez toho, že by chápali Božie zachovávanie Písma.

Keď Biblia hovorí o tom, že Božie Slovo zostane naveky, nemyslí tým, že bude ukryté niekde v nebeskom trezore. Božie Slovo bolo dané ľudstvu a neplnilo by svoj účel, keby nám nebolo dostupné. „Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z Písem mali nádej“ (Rimanom 15:4, Ekumenický preklad). Ani človek sa nemôže skryť pred evanjeliom, ktoré je v Božom Slove (1. Korinťanom 15:3-4). Takže Slovo musí byť chránené aj keď je prikázané, aby bolo zvestované „až do končín zeme“ (Skutky 13:47). Ak by Písmo nebolo nadprirodzene chránené, nebol by žiadny spôsob ako si byť istí neporušenosťou jeho odkazu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je doktrína o uchovávaní biblická?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries