settings icon
share icon
Otázka

Čo je to textová kritika?

Odpoveď


Zjednodušene povedané, textová kritika je metóda, ktorá sa používa na určenie toho, čo hovorili pôvodné rukopisy Biblie. Pôvodné rukopisy Biblie sú stratené, skryté alebo už neexistujú. To, čo máme, sú desaťtisíce kópií pôvodných rukopisov z 1. až 15. storočia po Kristovi (pre Nový zákon) a zo 4. storočia pred Kristom až 15. storočia po Kristovi (pre Starý zákon). V týchto rukopisoch je mnoho drobných a niekoľko významných rozdielov. Textová kritika je štúdium týchto rukopisov v snahe určiť, aké bolo vlastne pôvodné čítanie.

Existujú tri základné metódy textovej kritiky. Prvou je Textus Receptus. Textus Receptus bol rukopis Biblie, ktorý zostavil muž menom Erazmus v roku 1500 n. l. Vzal obmedzený počet rukopisov, ku ktorým mal prístup, a zostavil z nich to, čo sa nakoniec stalo známe ako Textus Receptus.

Druhá metóda je známa ako väčšinový text. Väčšinový text berie všetky rukopisy, ktoré sú dnes k dispozícii, porovnáva rozdiely a vyberá najpravdepodobnejšie správne čítanie na základe toho, ktoré čítanie sa vyskytuje najčastejšie. Napríklad, ak 748 rukopisov číta „povedal“ a 1429 rukopisov číta „povedali“, „väčšinový text“ vyberie „povedali“ ako najpravdepodobnejšie pôvodné čítanie. Neexistujú žiadne hlavné preklady Biblie, ktoré by boli založené na väčšinovom texte.

Tretia metóda je známa ako kritická alebo eklektická metóda. Eklektická metóda zahŕňa zvažovanie vonkajších a vnútorných dôkazov na určenie najpravdepodobnejšieho pôvodného textu. Vonkajšie dôkazy nás nútia klásť si tieto otázky: v koľkých rukopisoch sa dané čítanie vyskytuje, aké sú dátumy týchto rukopisov, v ktorej oblasti sveta sa tieto rukopisy našli? Vnútorné dôkazy podnecujú k týmto otázkam: čo mohlo spôsobiť tieto rozdielne čítania? Ktoré čítanie môže vysvetliť pôvod ostatných čítaní?

Ktorá metóda je najpresnejšia? Tu sa začína diskusia. Keď sa metódy niekomu prvýkrát opíšu, človek si zvyčajne vyberie väčšinový text ako metódu, ktorá by sa mala použiť. V podstate ide o „pravidlá väčšiny“ a „demokratickú“ metódu. Je tu však potrebné zvážiť regionálnu otázku. V prvých storočiach existencie cirkvi drvivá väčšina kresťanov hovorila a písala po grécky. Od 4. storočia n. l. sa najrozšírenejším jazykom, najmä v cirkvi, začala stávať latinčina. Počnúc latinskou Vulgátou sa Nový zákon začal prepisovať v latinčine namiesto gréčtiny.

Vo východnom kresťanskom svete však gréčtina zostala dominantným jazykom cirkvi ešte viac ako 1 000 rokov. Výsledkom je, že prevažná väčšina gréckych rukopisov pochádza z východnej/byzantskej oblasti. Všetky tieto byzantské rukopisy sú si navzájom veľmi podobné. Pravdepodobne všetky vznikli z tých istých niekoľkých gréckych rukopisov. Hoci sú si byzantské rukopisy navzájom veľmi podobné, majú množstvo rozdielov oproti rukopisom, ktoré sa nachádzajú v západnej a centrálnej oblasti cirkvi. Ak to zhrnieme: ak ste začali s tromi rukopismi a jeden bol skopírovaný 100-krát, druhý 200-krát a tretí bol skopírovaný 5 000-krát, ktorá skupina bude mať väčšinu? Samozrejme, tretia skupina. Pravdepodobnosť, že tretia skupina bude mať pôvodné čítanie, však nie je o nič vyššia ako v prípade prvej alebo druhej skupiny. Má len viac kópií. Kritická/eklektická metóda textovej kritiky pripisuje rovnakú „váhu“ rukopisom z rôznych regiónov, napriek tomu, že rukopisy z Východu majú prevažnú väčšinu.

Ako funguje kritická / eklektická metóda v praxi? Ak porovnáte Ján 5:1-9 v rôznych prekladoch, všimnete si, že v prekladoch založených na kritickom texte chýba 4. verš. V Textus Receptus Ján 5:4 znie: „lebo z času na čas an­jel Pánov zo­stupoval na jazero a zvíril vodu; a ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, ozdravel, nech ho akákoľvek choroba trápila“ (Evanjelický preklad). Prečo tento verš chýba v prekladoch Biblie, ktoré používajú kritický text? Eklektická metóda funguje takto: (1) Text Ján 5:4 sa nevyskytuje vo väčšine najstarších rukopisov. (2) Text Ján 5:4 sa vyskytuje vo všetkých byzantských rukopisoch, ale nie v mnohých nevýchodných rukopisoch. (3) Je pravdepodobnejšie, že by pisár doplnil vysvetlenie, než že by pisár vysvetlenie odstránil. Ján 5:4 objasňuje, prečo chcel ochrnutý muž vstúpiť do bazéna. Prečo by zákonník tento verš odstránil? To nedáva zmysel. Dáva zmysel, že by sa doplnila tradícia o tom, prečo chcel ochrnutý muž vojsť do bazéna. V dôsledku týchto koncepcií kritický/eklektický text neobsahuje Ján 5:4.

Bez ohľadu na to, ktorú metódu textovej kritiky považujete za správnu, ide o problém, o ktorom by sa malo diskutovať s milosťou, úctou a láskavosťou. Kresťania sa v tejto otázke môžu rozchádzať a rozchádzajú. Môžeme diskutovať o metódach, ale nemali by sme útočiť na motiváciu a charakter tých, s ktorými v tejto otázke nesúhlasíme. Všetci máme rovnaký cieľ - určiť najpravdepodobnejšie pôvodné znenie Biblie. Niektorí majú na dosiahnutie tohto cieľa jednoducho iné metódy.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to textová kritika?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries