Pitanja o Isusu Hristu


српски
Ko je Isus Hristos?

Da li je Isus Bog? Da li je Isus ikada tvrdio da je Bog?

Da li je Hristova božanska priroda u skladu sa Biblijom?

Da li je Isus zaista postojao? Da li postoji neki istorijski dokaz o Isusu Hristu?

Da li je vaskrsenje Isusa Hrista istinito?

Šta to znači da je Isus Sin Božiji?

Zašto je devičansko rođenje toliko bitno?

Da li je Isus raspet u petak? Ako je tako, kako je to proveo tri dana u grobu ako je vaskrsnuo u nedelju?

Da li je Isus išao u pakao između svoje smrti i vaskrsenja?

Gde je bio Isus tri dana između svoje smrti i svog vaskrsenja?

Zašto da verujem u Hristovo vaskrsenje?

Da li je Isus mogao da zgreši?

Zašto se Isusov rodoslov toliko razlikuje u Mateju i Luki?

Šta je to ipostasno jedinstvo? Kako Isus može da bude i Bog i čovek u isto vreme?

Da li je Isus bio oženjen?

Ako je Isus bio Bog kako je mogao da se moli Bogu? Da li se Isus molio samom sebi?

Da li je Isus imao braću i sestre?

Zašto je Isus morao da strada toliko mnogo?

Šta to znači da je Isus Jagnje Božije?

Gde se u Starom Zavetu proriče Hristov dolazak?

Šta to znači da je Isus Sin Čovečiji?

Zašto je Isus došao baš tada? Zašto nije ranije došao? Zašto nije došao kasnije?

Koje je značenje Hristove krvi?

Šta je Isus mislio kada je rekao „JA SAM“?

Da li je Isus ikada bio ljut?

Koje je značenje i važnost vaznesenja Isusa Hrista?

Šta se desilo tokom Isusovog detinjstva?

Šta znači da je Isus naš prvosveštenik?

Da li je Isus bio Jevrejin?

Kako je Isus izgledao?

Da li je Isus mit? Da li je Isus samo kopija paganskih bogova drugih drevnih religija?

Zašto je Isus podučavao u parabolama?

Šta znači da je Isus sin Davidov?

Koje je bilo značenje i svhra Isusovih iskušenja?

Sa kojim suđenjima se Isus suočio pre raspeća?

Kako je Isus jedinstven?

Šta Jovan 1:1,14 misli kada proglašava Isusa Božijom Rečju?

Šta je kenoza?

Šta je Hristova ljubav?

Koja su Isusova različita imena i titule?

Šta znači da je Isus jedinorodni Božiji sin?

Ko je bio pravi istorijski Isus?

Koje su bile sedam zadnjih reči Isusa Hrista na krstu i šta one znače?

Šta su Stanice do Krsta i šta možemo da naučimo od njih?

Da li je Isaija 53 ,sluga koji pati' proroštvo o Isusu?

Koji je bio značaj i važnost preobraženja?


Vrati se na Srpsku stranu
Pitanja o Isusu Hristu