settings icon
share icon
Pitanje

Kada je Isus znao da je Bog?

српски

Odgovor


Isus je oduvek bio Bog. Od večne prošlosti On je bio druga osoba Trojstva i uvek će to biti. Zanimljivo je pitanje od kada je, posle otelotvorenja, Isus znao da je Bog, ali o tome se ne govori u Bibliji. Znamo da je, kao odrastao, Isus potpuno shvatao ko je i izražavao to na ovaj način: „Reče im Isus: zaista, zaista, kažem vam: ja postojim pre no što se Avraam rodio″ (Jovan 8:58). I kada se molio „A sada, Oče, proslavi ti mene — kod sebe — slavom koju sam imao kod tebe pre no što je svet postao″ (Jovan 17:5).

Izgleda da je i kao dete, Isus već bio svestan svoje prirode i dela. Kada je imao 12 godina, Josif i Marija odveli su porodicu u Jerusalim. Na putu ka kući, zabrinuli su se, jer se Isus zagubio. Vratili su se u Jerusalim i pronašli Isusa; „u hramu gde sedi među učiteljima, sluša ih i pita ih″ (Luka 2:46). Njegova majka pitala je Isusa zašto je nestao i toliko ih zabrinuo. Isus je uzvratio pitanjem: „Zašto ste me tražili? Zar niste znali da ja treba da budem u domu svoga Oca?″ (stih 49). Josif i Marija nisu razumeli Isusove reči (stih 50). Bez obzira na to šta ljudi oko Njega nisu shvatali, izgleda da je Isus, od rane mladosti, znao da je Božiji Sin i da ga je Otac predodredio za delo koje je trebalo da učini.

Posle incidenta u hramu, Luka kaže: „Isus je, pak, napredovao u mudrosti i rastu, i milosti kod Boga i ljudi″ (Luka 2:52). Ukoliko je, u tom trenutku, u Isusovom ljudskom iskustvu On znao sve, nije bilo potrebno da „raste u mudrosti". Naglašavamo da je ovo bilo Isusovo ljudsko iskustvo. Isus nikada nije prestao da bude Bog, ali u nekim stvarima, On je zaklonio svoje božanstvo u skladu sa Očevom voljom. Tako se Sin potčinio fizičkom, intelektualnom, društvenom i duhovnom rastu. Božiji Sin se voljno stavio u poziciju da mu je potrebno da stiče znanje kao čovek.

Kada je Isus znao da je Bog? Iz nebeske perspektive, Sin je znao od večne prošlosti ko je i šta je trebalo da bude Njegovo delo na zemlji. Iz ovozemaljske perspektive, otelovljeni Isus došao je do tog saznanja u nekom trenutku u ranoj mladosti. Kada je to tačno bilo, ne možemo sa sigurnošću da znamo.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kada je Isus znao da je Bog?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries