settings icon
share icon
Pitanje

Koji je bio značaj i važnost preobraženja?

српски

Odgovor


Možda najveće od svih mesijanskih proročanstava u Tanaku (jevrejskoj Bibliji/Starom zavetu) koje se tiče dolaska jevrejskog Mesije nalazi se u 53. poglavlju proroka Isaije. Ovaj odeljak Proroka, poznat kao „preobraženje” istorijski judejski rabini su razumeli kao odlomak koji govori o Iskupitelju koji će jednog dana doći na Sion. Evo šta je judaizam tradicionalno verovao o identitetu „Sluge koji pati” iz Isaije 53:

Vavilonski Talmud govori: „Mesija, koje je njegovo ime? Rabini kažu, ,Gubavi učitelj', kao što je rečeno: „On je poneo našu bol i nosio našu tugu; ipak mi smo ga smatrali gubavim, nesrećnim, koga Bog udara…” (Sanhedrin 98b).

Midras Rut Rabah kaže: „Još jedno objašnjenje (po Ruti 2:14); On govori o caru Mesiji; ,Dođi bliže, približi se prestolu i jedi od hleba, tj. hleb carstva i umoči svoje parče u sirće, ovo se odnosi na batinanje kao što je rečeno, ,On je ranjen za naše prestupe, tučen zbog naših nepravdi'“.

Jonatanov Targum (prevod) kaže: „Gle, moj sluga Mesija će procvetati, on će biti na visinama i uvećaće se i postaće jak“.

Zohar kaže: „On je bio ranjen zbog naših prestupa,' itd…U Rajskom vrtu postoji palata koja se zove Palata sinova bolesti; Mesija ulazi u ovu palatu i ukljanja sve bolesti, sav bol i svaku kaznu Izraela; sve to dolazi na Mesiju. I da nije bilo njega, koji je uzeo taj teret sa Izraela i preuzeoga na sebe, ne bi postojao čovek koji bi mogao da nosi kaznu Izraela zbog prestupa zakona: i to je napisano: ,Zasigurno, on je našu bolest poneo'”.

Veliki rabin Mojsije Majmonid kaže: „Na koji način će Mesija doći….izdići će se jedan koga niko do sada nije poznavao, i znake i čuda koje će oni videti da on čini biće dokaz njegovog istinskog porekla; jer Svevišnji, koji nam objavljuje svoje misli po ovom pitanju, kaže, ,Gle, čovek kome je ime klica proklijaće na mestu svome' (Zaharija 6:12). Isaija govori slično o vremenu kada će se on pojaviti, bez oca ili majke ili poznate porodice, On će se pojaviti kao odojče pred njim, kao koren iz suve zemlje itd… po Isaijinim rečima, kada opisuje način na koji će ga kraljevi slušati. Pred njim, kraljevi će zaćutati; jer oni će videti ono što još nije bilo rečeno, i ono što nisu čuli do tada, razumeće'”.

Nažalost, moderni judejski rabini veruju da se 53. poglavlje „Sluge koji pati” odnosi na Izrael, ili na samog Isaiju ili čak na Mojsija ili nekog drugog jevrejskog proroka. Ali Isaija je jasan – on govori o Mesiji, kao što su mnogi drevni rabini potvrdili.

Drugi stih Isaije 53 potvrđuje ovo. „Podiže se pred njim kao nežna biljka, kao grana iz opustele zemlje”. Nežna biljka koja se izdiže odnosi se, nesumnjivo, na Mesiju i u stvari, to je uobičajeno mesijansko pominjanje u Isaiji i na drugim mestima. Davidova dinastija trebalo je da završi u osudi kao posečeno drvo, ali Izraelu je dato obećanje o novom izdanku koji izlazi iz panja. Car Mesija biće taj izdanak.

Nesumnjivo da se „preobraženje” u Isaiji 53 odnosi na Mesiju. On je jedini uzvišen, pred kim carevi ćute. Mesija je izdanak koji je iznikao iz pale Davidove dinastije. Postao je Car nad carevima. On je obezbedio krajnje iskupljenje.

Isaija 53 mora se razumeti u kontekstu dolazećeg Cara iz Davidovog roda, Mesije. O Caru Mesiji prorokovano je da će patiti i umreti da bi platio za naše grehe i da će ponovo ustati. On će služiti kao sveštenik svim narodima sveta i primeniti krv iskupljenja da opere sve one koji veruju. Ovo se može odnositi na jednog jedinog – Isusa Hrista!

Oni koji Njega ispovedaju su Njegova deca, Njegovo obećano potomstvo i plen Njegove pobede. Prema svedoćenju jevrejskih apostola, Isus je umro za naše grehe, ustao ponovo, uzneo se sa desne strane Boga i sada služi kao Prvosveštenik koji nas čisti od greha (Jevrejima 2:17; 18:1). Isus, jevrejski Mesija, je onaj koga je Isaija predvideo.

Rabin Moša Koen Krispin rekao je: „Ovaj rabin opisao je one koji Isaiju 53 tumače da se odnosi na Izrael kao one koji su „napustili znanje naših učitelja i priklonili se tvrdoglavosti svojih srca i svog mišljenja. Meni je drago što ga tumačim, u skladu sa učenjem naših rabina, kao da se odnosi na Cara Mesiju. Ovo proroštvo dao nam je Isaija, po božanskoj svrsi, da bi nam obznanio nešto o prirodi budućeg Mesije, koji je došao da izbavi Izrael i njegov život od momenta kada dolazi u diskreciji do njegovog dolaska kao iskupitelja. Ukoliko bilo ko dođe i tvrdi da je on sam Mesija, možemo da razmislimo i vidimo da li postoji u njemu bilo kakva sličnost sa osobinama napisanim ovde; ukoliko postoji takva sličnost, onda možemo da verujemo da je on Mesija naša pravednost; ali ako ne postoji, ne možemo to da uradimo”. EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koji je bio značaj i važnost preobraženja?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries