settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Isus mislio kada je rekao „JA SAM“?

српски

Odgovor


Odgovarajući na pitanje fariseja: „Za koga se izdaješ?“, Isus je rekao: ,Avraam, otac vaš, likovao je što će videti moj dan, i - video je i obradovao se'. „Nemaš još pedeset godina, a video si Avraama.' 'Zaista, zaista, kažem vam: ja postojim pre no što se Avraam rodio.“ Tada podigoše kamenje da bace na njega; ali se Isus sakri i iziđe iz hrama“. Ovaj agresivan odgovor Jevreja na Isusovu izjavu „JA SAM“ (JA POSTOJIM) ukazuje da su oni jasno razumeli šta je On izjavljivao – On se izjednačavao sa „JA SAM“ titulom koju je Bog sam dao u knjizi Izlazak 3:14.

Da je Isus samo hteo da kaže da je postojao pre Avramovog vremena, On bi rekao: „Pre Avrama, bio sam ja”. Grčke reči prevedene za reč „bio sam“ u Avramovom slučaju i „jesam” u Isusovom slučaju su sasvim drugačije. Reči koje je izabrao Sveti Duh jasno ukazuju da je Avram „stvoren”, ali da Isus postoji večno (Jovan 1:1). Nema sumnje da su Jevreji razumeli šta je On govorio, pošto su uzeli kamenje da ga ubiju, jer se izjednačavao sa Bogom (Jovan 5:18). Takva izjava, ukoliko nije istina, bila je bogohuljenje, a kazna za to, po Mojsijevom zakonu, bila je smrt (Leviti 24: 11-14). Ali Isus nije počinio bogohuljenje; On je bio i jeste Bog, druga Osoba Trojstva, jednak Ocu u svakom pogledu.

Isus je koristio istu frazu „JA SAM“ u sedam izjava o sebi. U svih sedam, On kombinuje JA SAM sa ogromnim metaforama koje izražavaju Njegov spasonosni odnos prema svetu. Sve izjave pojavljuju se u evanđelju po Jovanu. One su JA SAM hleb života (Jovan 6:35, 1, 48, 51); JA SAM svetlost sveta (Jovan 8:12); JA SAM vrata za ovce (Jovan 10:7,9); JA SAM dobri pastir (Jovan 10:11,14); JA SAM vaskrsenje i život (Jovan 11:25); JA SAM put, istina i život (Jovan 14:6); JA SAM pravi čokot (Jovan 15:1,5). EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je Isus mislio kada je rekao „JA SAM“?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries