settings icon
share icon
Pitanje

Šta to znači da je Isus Sin Čovečiji?

српски

Odgovor


Isus se naziva “Sinom Čovečijim” 88 puta u Novom Zavetu. Prvo značenje izraza “Sin Čovečiji” se odnosi na Danijelovo proroštvo 7:13-14: “I Videh u utvarama noćnim, i gle, kao Sin čovečiji iđaše sa oblacima nebeskim, i dođe do starca i stade pred Njim. I dade Mu se vlast i slava i carstvo da Mu služe svi narodi i plemena i jezici; vlast je Njegova vlast večna, koja neće proći, i carstvo se Njegovo neće rasuti.” Opis “Sin Čovečiji” je bio Mesijanski naziv. Isus je Onaj kome je dana vlast i slava i carstvo. Kada je Isus koristio izraz - Sin Čovečiji, on je pripisivao to proroštvo sebi. Jevreji tog vremena su bili vrlo blisko upoznati sa izrazom koji je on koristio i na koga se on odnosio. Isus je proglašavao samog sebe za Mesiju.

Drugo značenje izraza “Sin Čovečiji” označava da je Isus uistinu bio ljudsko biće. Bog je proroka Jezekilja nazvao “sin čovečiji” 93 puta. Bog je jednostavno zvao Jezekilja ljudskim bićem. Sin čovečiji je čovek. Isus je bio u potpunosti Bog (Jovan 1:1), ali je isto tako bio ljudsko biće (Jovan 1:14). Prva Jovanova 4:2 nam kaže: “Po ovome poznajte Božijeg duha: od Boga je svaki duh koji ispoveda da je Isus Hristos došao u telu.” Da, Isus je bio Božiji Sin—On je u svojoj suštini bio Bog. Da, Isus je takođe bio Sin Čovečiji—On je u suštini bio ljudsko biće. Znači, izraz “Sin Čovečiji” ukazuje na činjenicu da je Isus Mesija i da je uistinu ljudsko biće.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta to znači da je Isus Sin Čovečiji?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries