settings icon
share icon
Pitanje

Da li je Isus Bog u telu? Zašto je bitno da je Isus Bog u telu?

српски

Odgovor


Od momenta Isusovog začeća Svetim Duhom u utrobi device Marije (Luka 1: 26-38), skeptici su preispitivali pravi identitet Isusa Hrista. Počelo je sa Marijinim verenikom Josifom, koji se plašio da je oženi kada je otkrila da je trudna (Matej 1:18-24). Uzeo ju je za ženu tek kada mu je anđeo potvrdio da je dete koje nosi Božiji Sin.

Stotinama godina pre Isusovog rođenja, prorok Isaija predskazao je dolazak Božijeg Sina: „Jer nam se rodi dete, Sin se nama dade, i vlast će biti na plećima Njegovim; nazvaće se Savetnik divni, Bog silni, Otac večni, Knez mira″ (Isaija 9:6). Kada je anđeo progovorio Josifu i najavio nadolazeće Isusovo rođenje, on je alaudirao na Isaijano proročanstvo: „Gle, devojka će začeti i rodiće sina, i nadenuće mu ime Emanuel, što prevedeno znači: ,Sa nama Bogʾ″ (Matej 1:23). Ovo ne znači da je trebalo bebu da nazovu Emanuel, već da je bebin identitet „Bog sa nama". Isus je bio Bog koji je došao u telu da boravi među ljudima.

Sam Isus je razumeo spekulacije u vezi sa sopstvenim identitetom. Pitao je učenike: „Šta kažu ljudi, ko je Sin čovečiji?″ (Matej 16:13; Marko 8:27). Odgovori su se razlikovali, kao što se razlikuju i danas. Onda je Isus pitao još upečatljivije pitanje: „A vi šta kažete, ko sam ja?" (Matej 16:15). Petar je dao pravi odgovor: „Ti si Hristos, Sin Boga živoga" (Matej 16:16). Isus je potrvrdio Petrov odgovor i obećao je da će, na toj istini, izgraditi svoju crkvu (Matej 16:18).

Prava priroda i identitet Isusa Hrista imaju večni značaj. Svaka osoba mora da odgovori na pitanje koje je Isus postavio svojim učenicima: „A vi šta kažete, ko sam ja?"

On je dao ispravan odgovor na mnogo načina. U Jovanu 14:9-10, Isus je rekao: „Ko je video mene, video je Oca; kako onda govoriš: pokaži nam Oca? Zar ne veruješ da sam ja u Ocu i da je Otac u meni? Reči koje vam govorim ne govorim sam od sebe; Otac, koji ostaje u meni, On čini dela".

Biblija je jasna u vezi sa božanskom prirodom Gospoda Isusa Hrista (Jovan 1:1-14). Filipljanima 2:6-7 kažu, da iako Isus „koji je u obličju Božijem, nije smatrao kao nešto prigrabljeno — to što je jednak Bogu, nego je lišio samoga sebe, kada je uzeo obličje sluge i postao sličan ljudima". Kološanima 2:9 kažu: „Jer u njemu telesno obitava sva punina božanstva″.

Isus je potpuno Bog i potpuno čovek i činjenica o Njegovom otelovljenju je od najveće važnosti. Živeo je životom čoveka, ali nije posedovao grešnu prirodu poput nas. On je bio iskušan, ali nikada nije zgrešio (Jevrejima 2:14-18; 4:15). Greh je ušao na svet putem Adama, a Adamova grešna priroda preneta je na svaku bebu koja se rodi na ovom svetu (Rimljanima 5:12) — osim na Isusa. Pošto Isus nije imao ljudskog oca, On nije nasledio ljudsku prirodu. On je imao božansku prirodu svog Nebeskog Oca.

Isus je morao da ispuni sve zahteve svetog Boga, pre nego što je bio prihvatljiva žrtva za naš greh (Jovan 8:29; Jevrejima 9:14). Morao je da ispuni preko 300 proročanstava o Mesiji, koje je Bog, preko proroka, predskazao (Matej 4:13-14; Luka 22:37; Isaija 53; Mihej 5:2).

Od pada čoveka (Postanje 3:21-23), jedini način da se bude ispravan pred Bogom bila je krv nevine žrtve (Knjiga Levita 9:2; Brojevi 28:19; Ponovljeni zakon 15:21; Jevrejima 9:22). Isus je bila krajnja, savršena žrtva koja je zauvek zadovoljila Božiji gnev protiv greha ( Jevrejima 10:14). Njegova božanska priroda učinila ga je podesnim za delo Iskupitelja; Njegovo ljudsko telo dozvolilo mu je da prolije krv neophodnu za iskupljenje. Nijedno ljudsko biće sa grešnom prirodom nije moglo da plati takav dug. Niko drugi nije mogao da zadovolji zahteve da postane žrtva za grehe celog sveta (Matej 26:28; 1. Jovanova 2:2). Ako je Isus samo čovek kako neki tvrde, onda je On imao ljudsku prirodu i nije bio savršen. U tom slučaju, Njegova smrt i vaskrsenje ne bi imali moć da bilo koga spasu.

Pošto je Isus bio Bog u telu, jedino je On mogao da plati dug prema Bogu. Njegova pobeda nad smrću i grobom osvojila je pobedu za svakog ko veruje u Njega (Jovan 1:12; 1. Korinćanima 15:3-4,17).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je Isus Bog u telu? Zašto je bitno da je Isus Bog u telu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries