settings icon
share icon
Pitanje

Po čemu se Isus razlikuje od drugih religioznih vođa?

српски

Odgovor


Na neki način, postaviti ovo pitanje je kao pitati kako se sunce razlikuje od drugih zvezda u našem solarnom sistemu-s obzirom da ne postoji nijedna druga zvezda u našem solarnom sistemu!

Suština je u tome da nijedan drugi „religiozni vođa" ne može da se poredi sa Isusom Hristom. Svaki drugi religiozni vođa je ili živ ili mrtav. Isus Hristos je jedini koji je bio mrtav (umro je umesto nas, za naše grehe, prema 1. Korinćanima 15:1-8) i danas je živ. Zaista, u Otkrivenju 1:17-18, On objavljuje da je živ zauvek! Nijedan drugi religiozni vođa čak to ni ne tvrdi, jer to je ili krajnje istinita ili potpuno apsurdna tvrdnja.

Druga bitna razlika nalazi se u samoj prirodi hrišćanstva. Suština hrišćanstva je Hristos. Raspet, vaskrsnut, uznet na nebo i vraća se jednog dana. Bez Njega — i Njegovog vaskrsenja — hrišćanstvo ne postoji. Uporedi to sa drugim velikim religijama. Hinduizam, na primer, može da stoji ili da se raspadne, nezavisno od „velikih svamija" koji su ga osnovali. Budizam je isti. Čak i islam je zasnovan na Muhamedovim izrekama i učenjima, ne na tvrdnji da će se vratiti živ iz mrtvih.

Apostol Pavle u 1. Korinćanima 15:13-19 kaže da, ako Hristos nije ustao iz mrtvih, onda je naša vera prazna i mi još uvek živimo u našim gresima. Istinske tvrdnje hrišćanstva zasnovane su jednostavno i jedino na vaskrslom Isusu Hristu! Ako se Isus nije vratio iz mrtvih- u vremenu i prostoru- onda, uopšte, ne postoji istina u hrišćanstvu. U celom Novom zavetu, apostoli i evanđelisti zasnivaju istinu evanđelja na vaskrsenju.

Druga značajna stvar je jako bitna činjenica da je Isus Hristos tvrdio da je „Božiji Sin" (u hebraizmu to znači „onaj koji karakteriše Boga), kao i da je „Sin Čovečiji" (u hebraizmu to znači „onaj koji karakteriše čoveka″). U mnogim odlomcima, On tvrdi da je jednak Ocu (vidi, na primer, Jovan 10:29-33). Njemu su pripisana sva svojstva božanstva. Ipak, bio je i čovek, koga je rodila devica (Matej 1:18-25; Luka 1:25-56). Živeći bezgrešnim životom, bio je raspet, da bi platio grehe svih ljudi: „On je žrtva pomirenja za naše grehe, ne samo za naše nego i za grehe celoga sveta″ (1. Jovanova 2:2) i onda je vaskrsao iz mrtvih tri dana kasnije. On je bio potpuno Bog i potpuno čovek, theanthropos (od grčke reči za Boga (theos) i čoveka (anthropos)). Ipak, On je jedna osoba.

Hristova ličnost i delo postavlja neizbežno pitanje. Šta ćes ti da uradis sa Isusom? Ne možemo tek tako da ga odbacimo. Ne možemo da ga ignorišemo. On je središna figura cele ljudske istorije i umro je za grehe celog sveta, kao i za tvoje. Apostol Petar kaže u Delima 4:12: „Nema spasenja ni u jednom drugom, niti ima drugog imena pod nebom, danog ljudima, u kom treba da nađemo spasenje″. Ako verujemo u Gospoda Isusa Hrista kao našeg Spasitelja od greha, bićemo spašeni.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Po čemu se Isus razlikuje od drugih religioznih vođa?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries