settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Hristova ljubav?

српски

Odgovor


Fraza „Hristova ljubav“, nasuprot „ljubav za Hrista“ odnosi se na ljubav koju On ima prema čovečanstvu. Njegova ljubav može se ukratko opisati kao Njegova voljnost da deluje u našem najboljem interesu, posebno u susretanju naše najveće potrebe, iako Ga je to koštalo svega i iako smo bili potpuno nedostojni te ljubavi.

Iako je Isus Hristos, Bog po svojoj prirodi postojao od početka vremena sa Bogom Ocem (Jovan 1:1) i Svetim Duhom, On je svojevoljno napustio svoj presto (Jovan 1:1-14) da bi postao čovek, da može da plati kaznu za naš greh, tako da mi ne moramo da je plaćamo celu večnost u vatrenom jezeru (Otkrivenje 20:11-15). Pošto je bezgrešni Spasitelj Isus Hristos platio greh čovečanstva, Bog koji je pravedan i svet sada može da nam oprosti grehe kada prihvatimo ono što je Isus Hristos platio kao naše (Rimljanima 3:21-26). Tako, Hristova ljubav pokazuje se u tome što je ostavio Svoj dom na nebu, gde je bio obožavan i poštovan kako je zaslužio, da bi došao na zemlju kao čovek gde će Ga ismevati, izdati, tući i raspeti na krstu da bi platio kaznu za naš greh, ustavši ponovo iz mrtvih na treći dan. On je smatrao da je naša potreba za Spasiteljem koji će nas spasiti od našeg greha i kazne, važnija od Njegove udobnosti i života (Filipljanima 2:3-8).

Ponekad ljudi mogu da daju svoje živote dobrovoljno za one koje smatraju vrednim toga – prijatelja, rođaka, druge „dobre” ljude – ali Hristova ljubav ide dalje od toga. Hristova ljubav pruža se i prema onima koji toga uopšte nisu dostojni. On je dobrovoljno podneo kaznu onih koji su Ga mučili, mrzeli, pobunili se protiv Njega, koji nisu marili za Njega, koji su najmanje zaslužili Njegovu ljubav (Rimljanima 5:6-8). On je dao najviše što je mogao da da za one koji su to najmanje zaslužili! Suština Božije ljubavi je žrtva i zove se agape ljubav. To je Bogolika ljubav, ne ljudska (Matej 5:43-48).

Ova ljubav koju je On pokazao prema nama na krstu je tek početak. Kada počnemo da verujemo u Njega kao našeg Spasitelja, On nas čini Božijom decom, sunaslednicima sa Njim! On dolazi da boravi u nama kroz Svog Svetog Duha, obećavajući nam da nas nikada neće ostaviti niti napustiti (Jevrejima 13:5-6). Tako, tokom celog života imamo nekog ko je sa nama i ko nas voli. I bez obzira na to kroz šta prolazimo, On je tu, a Njegova ljubav je stalno na raspolaganju (Rimljanima 8:35). Ali, dok On sa pravom vlada kao blagonakloni Kralj na nebu, treba takođe da Mu damo poziciju u našim životima koju zaslužuje, a ne samo kao nekog pratioca. Jedino tako ćemo iskusiti život koji nam je namenio i u punini Njegove ljubavi (Jovan 10:10b). EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je Hristova ljubav?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries