settings icon
share icon
Pitanje

Zašto je Isus kršten? Zašto je Isusovo krštenje bilo važno?

српски

Odgovor


Na prvi pogled, izgleda da Isusovo krštenje nema nikakvu svrhu. Jovanovo krštenje bilo je krštenje za pokajanje (Matej 3:11), ali Isus je bio bezgrešan i nije imao potrebu za pokajanjem. Čak je i Jovan bio iznenađen kada je Isus došao kod njega. Jovan je priznao sopstveni greh i bio je svestan da on, grešan čovek kome je potrebno pokajanje, nije bio podesan da krštava besprekorno Božije Jagnje: „Ti treba mene da krstiš, a ti dolaziš k meni?″ (Matej 3:14). Isus je odgovorio da to treba da se uradi „da ispunimo svu pravednost″ (Matej 3:15).

Postoji nekoliko razloga zašto je bilo podesno da Jovan krsti Isusa na početku Isusove javne službe. Isus je trebalo da započne svoje veliko delo i bilo je prigodno da ga javno prizna Njegov prethodnik. Jovan je bio „glas koji viče u pustinji" prema proroku Isaiji, koji poziva ljude na pokajanje pripremajući ih za Mesiju (isaija 40:3). Krstivši ga, Jovan je objavio svima koji su bili tamo da je tu Jedan koga su čekali, Božiji Sin, Onaj za koga je predvideo da će krštavati „Duhom Svetim i ognjem″ (Matej 3:11).

Jovanovo krštenje Isusa dobija na dodatnoj dimenziji kada razmislimo o tome da je Jovan bio iz plemena Levita i direktan Aronov potomak. Luka detaljno opisuje da su oba Jovanova roditelja poticala iz Aronove svešteničke linije (Luka 1:5). Jedna od dužnosti sveštenika u Starom zavetu bila je da se prinesu žrtve Gospodu. Krštenje Isusa koje je izveo Jovan Krstiitelj moglo je da se protumači kao svešteničko predstavljanje krajnje žrtve. Jovanove reči dan posle krštenja imale su taj sveštenički ton: „Evo jagnje Božije koje uklanja greh sveta″ (Jovan 1:29).

Isusovo krštenje je, takođe, pokazalo da se On poistovećivao sa grešnicima. Njegovo krštenje bilo je simbol krštenja grešnika u Hristovu pravednost, umirući sa Njim i podižući se oslobođeni greha da bi bili sposobni da hodaju u novini života. Njegova savršena pravednost ispunila bi sve zahteve Zakona za grešnike koji nikada ne bi mogli da se nadaju da to urade sami. Kada je Jovan oklevao da krsti bezgrešnog Božijeg Sina, Isus je odgovorio da je to bilo „da bi se ispunila pravednost" (Matej 3:15). Time je ukazao na pravednost koju je On obezbedio za sve koji bi došli Njemu da zamenje svoj greh za Njegovu pravednost (2. Korinćanima 5:21).

Pored toga, Isusov dolazak Jovanu pokazao je Njegovo odobravanje Jovanovog krštavanja, svedočeći da je ono sa neba i da ga Bog odobrava. Ovo će biti bitno u budućnosti, kada drugi počnu da sumnjaju u Jovanov autoritet, posebno pošto ga je Irod uhapsio (Matej 14:3-11).

Ono što je možda najvažnije, javno krštenje zabeležilo je za buduće generacije savršeno otelovljenje trojedinog Boga koji se otkrio u slavi sa neba. Svedočanstvo direktno sa neba o Očevom zadovoljstvu Sinom i silazak Svetog Duha na Isusa (Matej 3:16-17) je divna slika trojedine slike Boga. Ona, takođe, opisuje delo Oca, Sina i Duha u spasenju onih koje je Isus došao da spasi. Otac voli izabrane i pre nego što je svet stvoren (Efescima 1:4). On šalje svog Sina da traži i spasi izgubljene (Luka 19:10); a Duh ubeđuje u greh (Jovan 16:8) i privlači vernika Ocu kroz Sina. Sva slavna istina o Božijoj milosti kroz Isusa Hrista odigrava se tokom Njegovog krštenja.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Zašto je Isus kršten? Zašto je Isusovo krštenje bilo važno?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries