settings icon
share icon
Pitanje

Ko je Isus Hristos?

српски

Odgovor


Ko je Isus Hristos? Za razliku od pitanja, „Da li Bog postoji?“, jako malo ljudi se pita da li je Isus Hristos postojao. Generalno je prihvaćeno da je Isus zaista bio čovek koji je hodao zemljom, u Izraelu, pre skoro 2000 godina. Debata nastaje kada se počne raspravljati o Isusovom punom identitetu. Skoro svaka velika religija uči da je Isus bio prorok, ili dobar učitelj ili pobožan čovek. Problem je u tome da nam Biblija kaže da je Isus bio beskonačno mnogo više od proroka, dobrog učitelja ili pobožnog čoveka.

K.S. Luis i svojoj knjizi Hrišćanstvo piše sledeće: „Ovde pokušavam da izbegnem najveću glupost koju neko može da kaže kada govori o Njemu [Isusu Hristu]: „Spreman sam da prihvatim Isusa kao velikog moralnog učitelja, ali ne prihvatam Njegovo tvrđenje da je Bog.“ Tako nešto ne bismo smeli da kažemo. Čovek koji bi bio samo čovek i rekao stvari koje je Isus rekao, ne bi bio veliki moralni učitelj. On bi bio ili ludak – na istom nivou kao i onaj koji za sebe tvrdi da je tvrdo kuvano jaje – ili đavo iz pakla. Morate da se odlučite. Ovaj čovek ili je bio i jeste Sin Božiji, ili je ludak, a možda nešto i gore... Možete da ga smatrate za budalu, možete da ga pljujete i da ga ubijete kao demona, ili možete da padnete pred Njegove noge i nazovete ga Gospodom i Bogom. Ali nemojte nastupati sa takvim snishodljivim i besmislenim tvrđenejm da je On bio veliki ljudski učitelj. On nam nije ostavio tu mogućnost. Nije ni nameravao.“

Dakle, šta je Isus tvrdio za sebe? Šta Biblija kaže ko je On bio? Pogledajmo prvo Isusove reči u Jovanu 10,30, „Ja i Otac jedno smo.“ Na prvi pogled, ovo možda ne izgleda kao tvrdnja da je Bog. Međutim, pogledajmo reakciju Jevreja na Njegovu izjavu: „Odgovoriše mu Judeji: za dobro delo te ne zasipamo kamenjem, nego zbog hule na Boga, što se ti – kao čovek – gradiš Bogom“ (Jovan 10,33). Jevreji su Isusovu izjavu razumeli kao tvrdnju da je Bog. U stihovima koji slede, Isus nikada nije ispravio Jevreje govoreći, „Ja nisam tvrdio da sam Bog.“ To ukazuje da je Isus zaista govorio da je Bog kada je izjavio, „Ja i Otac jedno smo“ (Jovan 10,30). Jovan 8,58 je drugi primer. Isus je izjavi: „’Istinu vam kažem’, reče Isus, ’pre nego što se Avraam rodio, Ja jesam!’“ I ponovo, kao odgovor na ovo, Jevreji uzimaju kamenje u pokušaju da Ga kamenuju (Jovan 8,59). Isus proglašava svoj identitet izrazom „Ja jesam“ koji je direktna primena starozavetnog imena za Boga (Druga Mojsijeva 3,14). Zašto bi Jevreji želeli da kamenuju Isusa ako On nije rekao nešto što su oni smatrali bogohulnim, u ovom slučaju, tvrdnju da je Bog?

Jovan 1,1 kaže da „Bog beše Reč.“ Jovan 1,14 kaže „Reč se ovaploti.“ Ovo jasno pokazuje da je Isus Bog u telu. Toma, jedan od učenika, izjavio je o Isusu: „Gospod moj i Bog moj“ (Jovan 20,28). Isus ga ne ispravlja. Apostol Pavle Ga opisuje kao, „…velikog Boga i Spasitelja – Isusa Hrista“ (Titu 2,13). Apostol Petar kaže isto, „…našeg Boga i Spasitelja Isusa Hrista“ (2. Petrova 1,1). Bog Otac takođe svedoči o potpunom Isusovom identitetu: „Za Sina pak (kaže): ’Tvoj presto Bože, stoji u sve vekove i žezlo tvoje pravosti je žezlo tvoga carstva.’“ Starozavetna proročanstva najavljuju Njegovu božansku prirodu: „Jer nam se rodi dete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu, i ime će mu biti Divni Savetnik, Bog Silni, Otac Večni, Knez Mira.“

Dakle, kao što je K.S. Luis zaključio, verovati da je Isus bio dobar učitelj ne postoji kao mogućnost. Isus je jasno i neporecivo tvrdio da je Bog. Ako On nije bio Bog, onda je bio lažov, i samim tim nije bio prorok, dobar učitalj ili pobožan čovek. U pokušaju da umanje značaj Isusovih reči, moderni „sholastici“ tvrde da „istinski istorijski Isus“ nije rekao mnoge od stvari koje mu Biblija pripisuje. Ko smo mi da se raspravljamo sa Božijom Rečju u vezi onog što Isus jeste ili nije rekao? Kako jedan „sholastik“ dve hilade godina posle Isusa može da ima bolji uvid u ono što je Isus jeste ili nije rekao nego oni koji su sa njim živeli, služili i koji su učili od Njega samog (Jovan 14,26)?

Zašto je pitanje Isusovog paravog identiteta toliko važno? Zašto je bitno da li Isus jeste ili nije Bog? Najvažniji razlog zašto Isus mora da bude Bog je taj da u slučaju da nije Bog, Njegova smrt ne bi bila dovoljna da plati kaznu za grehe čitavog sveta (1. Jovanova 2,2). Samo je Bog mogao da plati tako veliku kaznu (Rimljanima 5,8; 2. Korinćanima 5,21). Isus je morao da bude Bog da bi mogao da plati naš dug. Isus je morao da bude čovek da bi mogao da umre. Spasenje je dostupno jedino kroz veru u Isusa Hrista! Isusova božanska priroda je razlog iz kog je On jedini put ka spasenju. Isusova božanska priroda je razlog iz kog je On objavio: „Ja sam Put, i Istina i Život: niko ne dolazi k Ocu - sem kroz mene“ (Jovan 14,6).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ko je Isus Hristos?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries