settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da je Isus sin Davidov?

српски

Odgovor


Sedamnaest stihova u Novom zavetu opisuje Isusa kao „sina Davidovog”. Ali, postavlja se pitanje kako je Isus mogao da bude sin Davidov, ako je David živeo oko 1000 godina pre Isusa? Odgovor je da je Hristos (Mesija) bio ispunjenje proročanstva o Davidovom semenu (2. Samuilova 7:14-16). Isus je bio obećani Mesija, što je značilo da je poticao od Davidovog semena. Matej 1. poglavlje daje rodoslovski dokaz da je Isus, po ljudskoj liniji, bio direktan potomak Davida, kroz Josifa, Isusovog zakonitog oca. Rodoslov u Luki poglavlje 3 daje Isusovu rodoslovsku liniju kroz Njegovu majku, Mariju. Isus je Davidov potomak, usvajanjem od strane Josifa i genetski po Mariji. Kada Hrista nazivaju sinom Davidovim,to se, pre svega, odnosi na Njegovu mesijansku titulu, baš kako je Stari zavet i prorokovao u vezi sa Njim.

Nekoliko puta, ljudi su se obraćali Isusu, po veri, u potrazi za milošću ili isceljenjem, sa „Gospode, ti sine Davidov”. Žena čiju je ćerku mučio demon (Matej 15:22), dva slepa čoveka pored puta (Matej 20:30) i slepi Vartimej (Marko 10:47), svi oni su uzvikivali sinu Davidovom za pomoć. Počasnim nazivima koje su Mu davali pokazivali su svoju veru u Njega. Nazivajući ga „Gospodom” ispovedali su Njegovo božanstvo, vlast i moć, a nazivajući ga „sine Davidov”, ispovedali su da je On Mesija.

Fariseiji su takođe shvatali šta to znači, kada bi čuli ljude da Isusa nazivaju „sinom Davidovim”. Ali, za razliku od onih koji su to izvikivali u veri, bili su toliko zaslepljeni sopstvenim ponosom i nedostatkom razumevanja Biblije, da nisu mogli da vide ono što su videli slepi prosjaci – da je On bio Mesija koga su navodno čekali celog svog života. Mrzeli su Isusa, jer im On nije odavao poštovanje koje su mislili da im pripada. Tako, kada su čuli da su ljudi Isusa nazivali Spasiteljem, razljutili su se (Matej 21:15) i kovali zaveru da ga unište (Luka 19:47).

Isus je dodatno zbunio književnike i fariseje pitajući ih da Mu objasne značenje baš ove titule. Kako to da je Mesija sin Davidov kada Ga sam David naziva „moj Gospode” (Marko 12:35-37). Naravno, učitelji zakona nisu znali odgovor na ovo pitanje. Isus je, tako, izneo na videlo nesposobnost jevrejskih vođa kao učitelja, kao i njihovo neznanje u vezi sa istinskim starozavetnim podučavanjem po pitanju prirode Mesije, i tako ih još više udaljavao od sebe.

Isus Hristos, jedini Božiji sin i jedini put spasenja ovog sveta (Dela 4:12) je takođe i sin Davidov, kako u fizičkom, tako i u duhovnom smislu. EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da je Isus sin Davidov?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries