settings icon
share icon
Pitanje

Šta Jovan 1:1,14 misli kada proglašava Isusa Božijom Rečju?

српски

Odgovor


Odgovor na ovo pitanje nalazimo prvo razumevajući razlog Jovanovog pisanja evanđelja. Ta svrha se jasno vidi u Jovanu 20:30-31: „I mnoga druga čuda učini Isus pred učenicima, koja nisu zapisana u ovoj knjizi; a ova su zapisana da vi verujete da je Isus Hristos, Sin Božiji, i da verujući imate život u njegovo ime“. Jovanova svrha bila je da upozna čitaoce svog evanđelja sa Isusom Hristom, utvrđujući ko je Isus (Bog u telu) i šta je uradio. Jovanov jedini cilj bio je da vodi ljude ka prihvatanju spasonosnog Hristovog dela po veri. Kada razumemo ovo, bolje ćemo moći da razumemo zašto je Jovan uvodi Isusa kao „Reč”u Jovanu 1:1.

Počinjući evanđelje sa izjavom „U početku beše Reč Božija, i ta Reč beše u Boga, i Bog beše Reč”, Jovan predstavlja Isusa koristeći termin sa kojim su i njegovi jevrejski i mnogobožački čitaoci upoznati. Grčka reč koja se prevodi sa „Reč” u ovom odeljku je „logos“ i bila je uobičajena kako u grčkoj filozofiji, tako i u jevrejskom načinu razmišljanja tog vremena. Na primer, u Starom zavetu „reč” Božija često je personifikovana radi izvršavanja Božije volje (Psalam 33:6, 107:20, 119:89, 147:15-18). Tako, za jevrejske čitaoce, predstavljanje Isusa kao „Reč”, Jovan im, na naki način, ukazuje na Stari zavet gde je „logos“ ili „Reč” povezana sa personifikacijom Božijeg otkrivenja. U grčkoj filozofiji, termin „logos“ korišćen je da opiše posredovanje kojim je Bog stvarao materijalne stvari i komunicirao sa njima. U grčkom viđenju sveta, „logos“ se smatrao mostom između transcedentalnog Boga i materijalnog svemira. Stoga, za grčke čitaoce, korišćenje reči „logos“ bi verovatno označavalo ideju posredničkog principa između Boga i sveta.

Suštinski, ono što Jovan radi predstavljajući Isusa kao „logos“ je da upotrebljava reč i ideju sa kojom bi i Jevreji i mnogobošci tog vremena bili upoznati i koristi to kao početnu tačku za predstavljanje Isusa Hrista. Ali, Jovan ide i dalje od tog koncepta sa kojim su i Jevreji i mnogobošci upoznati i predstavlja Isusa Hrista, ne samo kao posrednički princip kako su ga Grci zamišljali, već kao ličnost, potpuno božansku, a opet potpuno ljudsku. Takođe, Hristos nije samo personifikacija Božijeg otkrivenja onako kako su Jevreji zamišljali, već je zaista bio Božije savršeno otkrivenje sebe u telu, do te mere da je Jovan zabeležio Isusove reči Filipu: „Reče mu Isus: toliko vremena sam s vama i nisi me upoznao, Filipe? Ko je video mene, video je Oca; kako onda govoriš: pokaži nam Oca?” (Jovan 14:9). Koristeći termin „logos“ ili „Reč” u Jovanu 1:1, Jovan obogaćuje i primenjuje koncept koji je bio blizak njegovim čitaocima i koristi to da bi im predstavio istinski „logos“ Božiji u Isusu Hristu, živoj Božijoj Reči, potpunom Bogu, a opet potpunom čoveku, koji je došao da objavi Boga ljudima i izbavi od greha sve one koji veruju u Njega. EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Jovan 1:1,14 misli kada proglašava Isusa Božijom Rečju?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries