settings icon
share icon
Pitanje

Gde je bio Isus tri dana između svoje smrti i svog vaskrsenja?

српски

Odgovor


Prva Petrova 3:18-19 izjavljuje, "Jer je i Hristos jednom umro za grehe, pravednik za nepravednike, da nas privede Bogu, telo su mu doduše ubili, ali je duhom oživljen; njim je sišao i propovedio duhovima koji su bili u tamnici."

Izraz, "duhom," u stihu 18 je potpuno ista knostrukcija kao u izrazu, "u telu." Tako da izgleda da je najbolje reč "duh" vezati za reč "telo". Telo i duh su Hristovi telo i duh. Reči "Duhom oživljen," ukazuju na činjenicu da su, Hristovo preuzimanje greha i smrt, doveli do odvajanja Njegovog ljudskog duha od Oca (Matej 27:46). Razlika je između tela i duha, kao u Mateju 27:41 i Rimljanima 1:3-4, a ne između Hristovog tela i Svetog Duha. Kada je Hristovo otkuplenje za greh završeno, Njegov duh je obnovio zajedništvo koje je bilo prekinuto.

Prva Pertova 3:18-22 opisuje neophodnu vezu između Hristovog stradanja (stih 18) i Njegovog proslavljenja (stih 22). Samo Petar daje specifičane inoformacije o tome šta se desilo između ova dva događaja. Reč "propovedao" u stihu 19 nije uobičajena reč iz Novog zaveta koja opisuje propovedanje evanđelja. Ona bukvalno znači saopštiti poruku. Isus je stradao i umro na krstu, Njegovo telo je ubijeno, i Njegov duh je umro kada je On postao greh za nas. Ali Njegov duh je oživljen i On ga je predao Ocu. Prema Petru, negde između Njegove smrti i Njegovog vaskrsenja, Isus je objavio posebnu poruku "duhovima koji su bili u tamnici."

Počećemo sa tim da, Petar naziva ljude "dušama" a ne "duhovima" (3:20). U Novom zavetu, reč "duhovi" je korišćena da opiše anđele ili demone, a ne ljudska bića; i stih 22 izgleda da nosi ovo značenje. Isto, nigde u Bibliji se ne kaže da je Isus posetio pakao. Dela 2:31 kažu da je otišao u "Ad", ali "Ad"(Podzemlje) nije pakao. Reč "Ad" se odnosi na carstvo mrtvih, privremeno mesto gde se čeka na vaskrsenje. Otkrivenje 20:11-15 daje jasnu razliku između ova dva. Pakao je stalno i krajnje mesto suda za izgubljene. Ad je privremeno mesto.

Naš Gospod je predao svoj duh Ocu, umro je i u nekom vremenu između smrti i vaskrsenja, je posetio carstvo mrtvih gde je predao poruku duhovnim bićima (verovatno palim anđelima; vidi Juda 6) koji se nekako odnose na period pre potopa u Nojevo vreme. Stih 20 ovo čini jasnim. Petar nam nije rekao šta je objavio ovim zarobljenim duhovima, ali to ne može biti poruka otkupljenja pošto anđeli ne mogu biti spašeni (Jevreji 2:16). To je verovatno bila objava pobede nad Satanom i njegovim mnoštvom (1 Petrova 3:22;Kološanima 2:15). Efesci 4:8-10 isto tako ukazuju da je Hrist otišao u “raj” (Luka 16:20; 23:43) i da je sa sobom uzeo sve one koji su verovali u Njega pre Njegove smrti. Ovaj odlomak ne daje previše detalja o tome šta se desilo, ali većina Bibliskih sholastika smatra da je to ono što se mislilo sa “i zarobi roblje.”

Tako da, sa svim ovim, možemo da kažemo da Biblija nije u potpunosti jasna šta je Isus radio tri dana između svoje smrti i vaskrsenja. Ali ipak izgleda, da je propovedao pobedu nad palim anđelima i/ili nevernicima. Ono što sigurno znamo je da Isus nije davao ljudima drugu šansu za spasenje. Biblija nam govori da ćemo se posle smrti sresti sa sudom(Jevreji 9:27), a ne sa drugom prilikom. Ne postoji jasan i definitivan odgovor na to šta je Isus radio tokom vremena između Njegove smrti i vaskrsenja. Verovatno je to jedna od misterija koje ćemo razumeti jednom kada dođemo do proslavljenja.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Gde je bio Isus tri dana između svoje smrti i svog vaskrsenja?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries