settings icon
share icon
Pitanje

Šta to znači da je Isus Jagnje Božije?

српски

Odgovor


Kada je Isus nazvan Jagnje Božije u Jovanu 1:29 i Jovanu 1:36, to se odnosilo na to da je On bio savršena i konačna žrtva za greh. Da bismo razumeli ko je Hrist bio i šta je uradio, moramo da pogledamo u Stari Zavet, u kome se nalaze proročanstva u vezi Hristovog dolaska kao “žrtve za greh” (Isaija 53:10). U stvari, ceo žrtveni sistem koji je Bog ustanovio u Starom Zavetu je priprema za dolazak Isusa Hrista, koji je savršena žrtva koju je Bog obezbedio kao otkupljenje za grehe njegovog naroda (Rimljanima 8:3; Jevrejima 10).

Zrtvovanje jagnjadi je igralo vrlo važnu ulogu u Jevrejskom religioznom životu i žrtvenom sistemu. Kada je Jovan Krstitelj nazvao Isusa “Jagnje Božije koje uklanja greh sveta” (Jovan 1:29), Jevreji koji su ga čuli su mogli da pomisle na bilo koju od nekoliko važnih žrtvi. Vreme Pashe je nabližavalo, prva misao je mogala da im bude žrtva pashalnog jagnjeta. Pasha je bila jedan od glavnih Izraelskih praznika i slavljenje uspomene na Božije oslobađanje Izraelaca iz Egipatskog ropstva. U stvari, klanje pashalnog jagnjeta i mazanje kućnog dovratka njegovom krvlju (Druga Mojsijeva 12:11-13) je prelepa slika Hristovog otkupljujućeg dela na krstu. Oni za koje je on umro su prekriveni njegovom krvlju, koja nas štiti od anđela (duhovne) smrti.

Druga važna žrtva sa jagnjadima je bila svakodnevna žrtva u hramu u Jerusalimu. Svako jutro i veče, žrtvovalo se jedno jagnje u hramu za grehe naroda (Druga Mojsijeva 29:38-42). Ove svakodnevne žrtve, kao i sve druge, su bile pokušaj da se ljudi usmere ka savršenoj Hristovoj žrtvi na krstu. U stvari, vreme Isusove smrti na krstu se podudara sa vremenom večernje žrtve u hramu. Jevreji tog vremena bi trebalo da su bili upoznati sa starozavetnim prorocima Jeremijom i i Isaijom, koji su prorekli dolazak Jednog koji će biti prinesen “kao jagnje na zaklanje vođen bi” (Jeremija 11:19; Isaija 53:7) i čije stradanje i žrtva će obezbediti otkupljenje za Izrael. Naravno, ta osoba je bila niko drugi do sam Isus Hrist, “Jagnje Božije.”

I dok ideja žrtvenog sistema nama danas izgleda čudno, koncept plaćanja i restitucije je nešto što lako možemo da razumemo. Znamo da je plata za greh smrt (Rimljanima 6:23) i da nas naš greh razdvaja od Boga. Takođe znamo da Biblija uči da smo svi grešnici i da niko od nas nije pravedan pred Bogom (Rimljanima 3:23). Zbog našeg greha, mi smo odvojeni od Boga, i smo krivi pred njim. Zbog toga, jedina nada koju mi možemo da imamo je da On obezbedi način kako možemo da se izmirmo sa Njim, što je On i učinio kada je poslao Svog Sina Isusa Hrista da umre na krstu. Hrist je umro da bi otkupio naš greh i da bi platio kaznu za grehe svih koji veruju u njega.

Zahvaljujući njegovoj smrti na krstu kao savršene žrtve za grehe i njegovog vaskrsenja tri dana kasnije mi danas možemo da imamo večni život ako verujemo u njega. Činjenica da je sam Bog obezbedio prinos kroz koji da iskupi naše grehe je deo veličanstvene dobre vesti evanđelja koja je jasno objavljena u Prvoj Petrovoj 1:18-21: “Znajući da od svog sujetnog načina života, koji vam je od vaših otaca predan, niste iskupljeni propadljivim stvarima, srebrom ili zlatom, nego dragocenom krvlju Hrista kao nevinog i čistog jagnjeta, koji je pre postanka sveta bio predodređen, a na kraju vremena je objavljen radi vas, koji njegovim posredstvom verujete u Boga koji ga je vaskrsao iz mrtvih i obdario ga slavom, tako da vaša vera i vaša nada budu usmerene na Boga.”

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta to znači da je Isus Jagnje Božije?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries