settings icon
share icon

Maswali kuhusu Yesu Kristo

Yesu kristo ni nani?

Je, Yesu ni Mungu? Je, Yesu alitoa madai ya kuwa yeye ni Mungu?

Je, u mungu wa kristo ni kibiblia?

Ina maana gani Yesu kuwa Mwana wa Mungu?

Je! Akika Yesu aliishi? Kunao ushahidi wa kale/historia kuwa Yesu aliishi?

Ni kwa nini uzao wa ubikira ni wa maana?

Je ufufuo wa Yesu Kristo ni wa kweli?

Je Yesu alienda kuzumuni kati ya kifo chake na kufufuka?

Je Yesu alisulubiwa siku ya Ijumaa?

Yesu alikuwa wapi katika siku tatu toka siku ile ya kufa mpaka kufufuka?

Je, Yesu angekuwa alifanya dhambi? Kama yeye hakuwa na uwezo wa kutenda dhambi, ni jinsi gani Yeye kweli angekuwa na uwezo wa kutuhurumia katika unyonge wetu (Waebrania 4:15)? Kama hakuweza kutenda dhambi, lengo la majaribu ni nini?

Ni kwa nini nasaba ya Yesu katika Mathayo na luka ni tofauti?

Ni nini maana ya muungano wa kimwili na Uungu? Je, Yesu anawezaje kuwa Mungu na mwanadamu kwa wakati mmoja?

Alikuwa ni Yesu Kristo ndoa?

Kama Yesu alikuwa Mungu , ni jinsi gani aliomba kwa Mungu? Je! Yesu alikuwa akijiomba mwenyewe?

Je, Yesu alikua na kaka na dada (ndugu)

Ni kwa nini Yesu alipitia mateso mengi?

Je ina maana gani kwamba Yesu ni Mwana-kondoo wa Mungu?

Ni wapi Agano la Kale linatabiri kuja kwa Kristo?

Je, ina maana gani kwamba Yesu ni mwana wa Adamu?

Kwa nini Mungu atamtuma Yesu alipofanya? Kwa nini hakumtuma mapema? Kwa nini hakumtuma baadaye?

Ni kwa nini niamini katika ufufuo wa kristo?

Nini maana ya damu ya Kristo?

Je! Yesu alimaanisha nini aliposema 'MIMI NDIMI'?

Je, Yesu amewahi kasirika?

Nini maana na umuhimu wa kupaa kwa Yesu Kristo?

Nini kilichotokea wakati wa utoto wa Yesu?

Ina maana gani kwamba Yesu ndiye Kuhani wetu Mkuu?

Je, Yesu alikuwa Myahudi?

Yesu alionekana kama nini?

Je, Yesu ni kisasili? Je! Yesu ni nakala ya miungu ya kipagani ya dini nyingine za kale?

Kwa nini Yesu alifundisha kwa mafumbo?

Ina maana gani kwamba Yesu ni mwana wa Daudi?

Nini maana na madhumuni ya majaribu ya Yesu?

Je, Yesu alikabiliana majaribu gani kabla ya kusulubiwa kwake?

Je! Yesu Kristo ni wa pekee aje?

Je, Yohana 1: 1, 14 ina maana gani wakati wanatangaza kwamba Yesu ni Neno la Mungu?

Kenosis ni nini?

Upendo wa Kristo ni nini?

Ni majina gani na majina ya Yesu Kristo?

Ina maana gani kwamba Yesu ni mwana wa pekee wa Mungu?

Ni nani aliyekuwa Yesu halisi wa kihistoria?

Ni maneno gani saba ya mwisho ya Yesu Kristo msalabani, na yanamaanisha nini?

Vituo vya Msalaba ni nini, na tunaweza kujifunza nini kutoka kwao?

Je! Isaya 53 'Mtumishi wa anayeteseka' unabii juu ya Yesu?

Nini maana na umuhimu wa mabadiliko?

Kwa nini ukweli wa ufufuo wa kimwili wa Yesu Kristo ni muhimu sana?

Nini maana na umuhimu wa taji ya miiba?

Ni wapi Maandiko ya Kiebrania yanatabiri kifo na ufufuo wa Masihi?

Je, ni hoja gani thabiti za kibiblia kwa uungu wa Kristo?

Kwa nini Yesu aliwaagiza watu wasiambie wengine kuhusu miujiza aliyotenda?

Kaburi tupu ina umuhimu gani?

Ina maana gani kwamba Yesu ni rafiki wa wenye dhambi?

Je! Yesu ni Mungu katika mwili? Kwa nini ni muhimu kwamba Yesu ni Mungu katika mwili?

Kwa nini ubinadamu wa Yesu ni muhimu?

Mbona Yesu alibatizwa? Kwa nini ubatizo wa Yesu ni muhimu?

Je! Yesu ni tofauti na viongozi wengine wa kidini?

Yesu alijua wakati gani kwamba alikuwa Mungu?

Ina maana gani kwamba Yesu ndiye mpatanishi wetu?

Je! Yesu alikuwa mpiganaji?

Je, Bibilia inaeleza kwamba Yesu anaabudiwa?

Yusufu alikuwa wapi wakati Yesu alikuwa mtu mzima?

Nini maana ya msalaba?

Je, ni makosa kuwa na picha za Yesu?

Ina maana gani kwamba Yesu ndiye Mfalme wa Amani (Isaya 9: 6)?

Ni nini umuhimu wa kuingia kwa ushindi?

Je! Yesu hakuwa na dhambi?

Yesu alikufa mwaka gani?

Yesu Kristo alizaliwa mwaka gani?

Ina maana gani kwamba Neno likawa mwili (Yohana 1:14)?

Ni kwa nini damu na maji yalitoka kwa mwili wa Yesu wakati alidungwa mkuki?

Inamaanisha nini 'kutwaa mwili'? Ni namna gani ambayo Yesu ambeye ni Mungu anatwaa mwili?

Ikiwa Yesu alikuwa Mungu, ni kwa nini alisema 'hakuna aliye mwema ila Mungu peke yake'?

Je! Yesu yuko?

Je! Yesu yuko hai? Je! Inamaanisha nini kuwa Yesu yuu hai?

Ni namna gani Yesu na Biblia wote wanaweza kuwa Neno la Mungu?

Ni namna gani Yesu ni mkuu kuliko watu mashuhuri katika historia?

Kusudi la Yesu ni gani la kutuombea Mbinguni?

Yesu yuko katika Agano la Kale?

Je! Yesu ana mwili halisi mbinguni?

Msingi wa tabia ya mafundisho ya Yesu ni upi?

Kumjua Yesu dhidi ya kujua juu ya Yesu-tofauti iko wapi?

Maana ya jina Yesu ni gani? Jina Yesu lina maana gani?

Miujiza ya Yesu ilikuwa gani? Ni miujiza gani Yesu alifanya?

Mwanakondoo wa Pasaka ni nani? Ni namna gani Yesu ni Mwanakondoo wa Pasaka?

Kunayo nguvu katika jina la Yesu?

Nani alihusika na kifo cha Yesu? Nani alimuua Yesu?

Kuna maana gani ya wale waliofufuliwa katika kifo cha yesu (Mathayo 27:52-53)?

Utawala wa Kristo ni nini na maana yake halisi ni gani?

Je, Yesu aliumbwa?

Je, Masihi inamaanisha nini?

Je, Yesu alikuwa wa dini gani?

Je, Yesu mtu wa aina gani?

Historia ya sulubu/kusulubiwa ni gani? Sulubu ilikuwa ya namna gani?

Je! Yesu anatuombea?

Je! Ina maana gani kuwa Yesu ni Mungu pamoja nasi?

Ni wapi usemi 'Amefufuka; hakika Amefufuka' unatoka?

Yesu alikuwa na umri wa miaka ngapi wakati alikufa?

Ni nini maana ya Kristo kutwaa mwili?

Inamaanisha nini kuwa Yesu ni mtetezi wetu?

Ni namna gani mambo ambayo Yesu aliyasema na kutenda akiwa peke yake yalipata kuandikwa katika Injili?

Inamaanisha nini kuwa Yesu Kristo alishinda kifo?

Je! Ina maana gani kuwa Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la msingi/pembeni?

Je! Inamaanisha nini kuwa Yesu alikuja kwa mfano wa mwili wa dhambi?

Je! Yesu alikuwa na nywele refu?

Yesu alikuwa msalabani kwa muda gani?

Ikiwa Yesu ni fidia yetu, ni kwa nini alikufa wakati wa Pasaka badala ya siku ya maridhio?

Kuna umuhimu gani wa Yesu kula na wenye dhambi?

Imani hai katika 1 Petro 1:3 ni gani?

Je! Masimulizi tofauti kutoka vitabu vinne vya Injili zinaweza patanishwa?

Je! Yesu alikuwa nabii?

Je! Yesu alikuwa mweusi?

Je! Yesu alikuwa mweupe?

Je! Neno Kristo inamaanisha nini?

Je, Imanueli inamaanisha nini?

Yesu alikuwa wa taifa gani?

Je, Yesu alizaliwa wapi?Rudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Maswali kuhusu Yesu Kristo
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries