settings icon
share icon
Swali

Ni nini umuhimu wa kuingia kwa ushindi?

Jibu


Kuingia kwa ushindi ni ule wa Yesu kuja Yerusalemu kwa kile tunachokijua kama Jumapili ya mchikichi, Jumapili kabla ya kusulubiwa (Yohana 12: 1, 12). Hadithi ya kuingia kwa ushindi ni mojawapo ya matukio machache katika maisha ya Yesu ambayo yanaonekana katika akaunti zote za Injili nne (Mathayo 21: 1-17, Marko 11: 1-11; Luka 19: 29-40; Yohana 12:12 -19). Kuweka akaunti hizi nne pamoja, inabainisha kuwa kuingia na ushindi ilikuwa tukio muhimu, si tu kwa watu wa siku za Yesu, bali kwa Wakristo katika historia. Tunasherehekea Jumapili ya mchikichi ili kukumbuka tukio hilo muhimu.

Siku hiyo, Yesu aliingia Yerusalemu akiwa amepanda juu ya mwana-punda wa kuazimwa, ambaye hakuwa amepandwa kabla. Wanafunzi wakatandika nguo zao juu ya punda ili Yesu akalie, na umati wa watu ukaenda kumkaribisha, wakaweka mbele yake nguo zao na matawi ya mitende. Watu walimtukuza na kumsifu kama "Mfalme anayekuja kwa jina la Bwana" wakati alipokuwa anaelekea hekaluni, ambako aliwafundisha watu, akawaponya, na kuwafukuza watumishi wa fedha na wafanyabiashara waliofanya nyumba ya Baba yake "pango la wezi" (Marko 11:17).

Madhumuni ya Yesu ya kuingia Yerusalemu ilikuwa kutangazia umma kuwa Yeye ni Masihi na Mfalme wa Israeli katika kutimiza unabii wa Agano la Kale. Mathayo anasema kwamba Mfalme anayekuja juu ya mwana wa punda ilikuwa utimilifu kamili wa Zekaria 9: 9, "Shangilieni sana enyi watu wa Sayuni ,paazeni sauti,enyi watu wa Yerusalemu,tazama ,mfalme wenu anawajieni anakuja kwa shangwe na ushindi ,ni mpole ,amepanda punda, mwanapunda, mtoto wa punda. "Yesu hupanda katika jiji lake kama Mfalme mwenye kushinda na ametamkwa na watu kama vile, kwa namna ya siku. Njia za Yerusalemu, jiji la kifalme, zimefunguliwa kwake, na kama mfalme Anapanda kwenda kwa nyumba yake, sio nyumba ya muda lakini nyumba ya kiroho ambayo ni hekalu, kwa sababu yake ni ufalme wa kiroho. Anapokea ibada na sifa ya watu kwa sababu yeye ndiye anayestahiki. Halafu anawaambia wanafunzi Wake kuwa kimya juu yake (Mathayo 12:16, 16:20) lakini kumsifu sifa zake na kumwabudu waziwazi. Kutandikwa kwa mavazi ilikuwa kitendo cha kuabudu kwa kifalme (tazama 2 Wafalme 9:13). Yesu alikuwa akiwaambia waziwazi kwa watu kwamba alikuwa Mfalme wao na Masihi waliokuwa wakisubiri.

Kwa bahati mbaya, sifa watu walitoa juu ya Yesu haikuwa kwa sababu walimtambua kuwa Mwokozi wao kutoka kwa dhambi. Wakamkaribisha nje ya matakwa yao kwa mwokozi wa Kiislamu, mtu ambaye angewaongoza katika uasi dhidi ya Roma. Kulikuwa na wengi ambao, ingawa hawakuamini katika Kristo kama Mwokozi, hata hivyo walitumaini kwamba Labda angewaokoa kuwa mkombozi wa muda mfupi. Hawa ndio waliomsifu kama Mfalme na hosannas zao nyingi, wakimtambua yeye kama Mwana wa Daudi ambaye alikuja kwa jina la Bwana. Lakini alipokwisha kushindwa na matarajio yao, alipokataa kuwaongoza katika uasi mkubwa dhidi ya wakazi wa Roma, umati wa watu ulimugeukia. Katika siku chache tu, hosannas zao zingebadilika kwa kulia "Msulubishe!" (Luka 23: 20-21). Wale ambao walimtukuza kama shujaa bila shaka watamkataa na kumwacha.

Hadithi ya kuingia kwa ushindi ni moja ya tofauti, na tofauti hizo zinakuwa na maombi kwa waumini. Ni hadithi ya Mfalme ambaye alikuja kama mtumishi wa hali ya chini juu ya punda, sio mchungaji, wala sio katika mavazi ya kifalme, bali kwa nguo za maskini na wanyenyekevu. Yesu Kristo anakuja kushinda si kwa nguvu kama wafalme wa kidunia bali kwa upendo, neema, huruma, na dhabihu yake mwenyewe kwa ajili ya watu Wake. Yeye si ufalme wa majeshi na utukufu lakini wa utii na utumishi. Anashinda si mataifa bali mioyo na akili. Ujumbe wake ni moja ya amani na Mungu, si ya amani ya muda. Ikiwa Yesu amefanya kuingia kwa ushindi ndani ya mioyo yetu, Anatawala pale kwa amani na upendo. Kama wafuasi wake, tunaonyesha sifa hizo, na ulimwengu unaona Mfalme wa kweli akiishi na kutawala kwa ushindi ndani yetu.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ni nini umuhimu wa kuingia kwa ushindi?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries