settings icon
share icon
Swali

Je! Yesu ni Mungu katika mwili? Kwa nini ni muhimu kwamba Yesu ni Mungu katika mwili?

Jibu


Kutokana na kuzaliwa kwa Yesu kwa njia ya Roho Mtakatifu ndani ya tumbo la Maria bikira (Luka 1: 26-38), utambulisho halisi wa Yesu Kristo daima umeulizwa na wasiwasi. Ilianza na mpenzi wa Maria, Yusufu, ambaye alikuwa na hofu ya kumuoa wakati alifunua kuwa alikuwa na ujauzito (Mathayo 1: 18-24). Alimchukua kama mkewe tu baada ya malaika kumhakikishia kwamba mtoto aliyembeba alikuwa Mwana wa Mungu.

Mamia ya miaka kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, nabii Isaya alitabiri kuja kwa Mwana wa Mungu: "Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, Tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake, Mshauri wa ajabu,Mungu mwenye nguvu,Baba wa milele,Mfalme wa amani "(Isaya 9: 6). Malaika alipozungumza na Yusufu na kutangaza kuzaliwa kwa Yesu, alielezea unabii wa Isaya: "Tazama,bikira atachukua mimba,Naye atazaa mwana;Não watamwita jina lake Imanueli (maana yake ni 'Mungu pamoja nasi')" (Mathayo 1:23). Hii haikumaanisha kwamba watamwiita mtoto Imanueli; inamaanisha kuwa "Mungu pamoja nasi" ilikuwa utambulisho wa mtoto. Yesu alikuwa Mungu akija katika mwili kukaa na mwanadamu.

Yesu mwenyewe alielewa mawazo juu ya utambulisho wake. Aliwauliza wanafunzi wake, "Watu wanasema mimi ni nani?" (Mathayo 16:13; Marko 8:27). Majibu yalitofautiana, kama yanavyofanya leo. Kisha Yesu aliuliza swali la kusumbua zaidi: "Je, wewe unasema mimi ni nani?" (Mathayo 16:15). Petro alijibu jibu sahihi: "Wewe ndiwe Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai" (Mathayo 16:16). Yesu alithibitisha ukweli wa jibu la Petro na aliahidi kwamba, juu ya ukweli huo, angejenga kanisa lake (Mathayo 16:18).

Asili ya kweli na utambulisho wa Yesu Kristo ina umuhimu wa milele. Kila mtu lazima ajibu swali ambalo Yesu aliwauliza wanafunzi wake: "Mnasema mimi ni nani?"

Alitupa jibu sahihi kwa njia nyingi. Katika Yohana 14: 9-10, Yesu alisema, "Yeyote ambaye ameniona amemwona Baba, unawezaje kusema, 'Tuonyeshe Baba'? Je, huamini kwamba mimi niko ndani ya Baba, na kwamba Baba ako ndani yangu? Maneno ambayo nawaambia siongei kwa uwezo wangu na mamlaka yangu, bali ni Baba, anayeishi ndani yangu, ambaye anafanya kazi yake. "

Biblia iko wazi juu ya asili ya utakatifu wa Bwana Yesu Kristo (angalia Yohana 1: 1-14). Wafilipi 2: 6-7 inasema kwamba, ingawa Yesu alikuwa "Yeye, kwa asili akikuwa daima Mungu;lakini hakufikiri kwamba kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kungangania kwa nguvu,bali, kwa hiari yake mwenyewe,aliachilia hayo yote akajitwalia hali ya mtumishi akawa sawa na mwanadamu akaonekana kama mwanadamu. " Wakolosai 2: 9 inasema, "Maana ndani yake Kristo katika ubinadamu Wake,umo ukamilifu wote wa Mungu."

Yesu ni Mungu kikamilifu na mwanadamu kamili, na ukweli wa mwili wake ni muhimu sana. Aliishi maisha ya kibinadamu lakini hakuwa na asili ya dhambi kama sisi. Alijaribiwa lakini hakufanya dhambi (Waebrania 2: 14-18; 4:15). Dhambi iliingia ulimwenguni kupitia Adamu, na asili ya dhambi ya Adamu imetumwa kwa kila mtoto aliyezaliwa ulimwenguni (Warumi 5:12) — isipokuwa kwa Yesu. Kwa sababu Yesu hakuwa na baba wa kibinadamu, hakuwa na urithi wa dhambi. Alikuwa na asili ya kimungu kutoka kwa Baba yake wa Mbinguni.

Yesu alipaswa kukidhi mahitaji yote ya Mungu mtakatifu kabla ya kuwa dhabihu iliyokubaliwa kwa dhambi zetu (Yohana 8:29; Waebrania 9:14). Alipaswa kutimiza unabii zaidi ya mia tatu juu ya Masihi kwamba Mungu, kupitia manabii, Alitabiri (Mathayo 4: 13-14, Luka 22:37, Isaya 53, Mika 5: 2).

Tangu kuanguka kwa mwanadamu (Mwanzo 3: 21-23), njia pekee ya kufanywa wa kweli na Mungu imekuwa damu ya dhabihu isiyo na hatia (Mambo ya Walawi 9: 2, Hesabu 28:19, Kumbukumbu la Torati 15:21, Waebrania 9: 22). Yesu alikuwa dhabihu ya mwisho, kamilifu ambayo imeridhisha milele ghadhabu ya Mungu dhidi ya dhambi (Waebrania 10:14). Hali yake ya kimungu ilimfanya awe mzuri kwa kazi ya Mkombozi; Mwili wake wa kibinadamu ulimruhusu kumwaga damu muhimu ili kukomboa. Hakuna mwanadamu aliye na asili ya dhambi anaweza kulipa deni hilo. Hakuna mtu mwingine aliyeweza kukidhi mahitaji ya kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote (Mathayo 26:28, 1 Yohana 2: 2). Ikiwa Yesu alikuwa mtu mzuri tu kama baadhi ya watu kudai, basi alikuwa na tabia ya dhambi na hakuwa mkamilifu. Katika hali hiyo, kifo chake na ufufuo haungekuwa na uwezo wa kuokoa mtu yeyote.

Kwa sababu Yesu alikuwa Mungu katika mwili, Yeye peke yake anaweza kulipa deni tunalolipa Mungu. Ushindi wake juu ya kifo na kaburi lilishinda ushindi kwa kila mtu anayeweka imani Yake ndani yake (Yohana 1:12, 1 Wakorintho 15: 3-4, 17).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Yesu ni Mungu katika mwili? Kwa nini ni muhimu kwamba Yesu ni Mungu katika mwili?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries