settings icon
share icon
Swali

Ina maana gani kwamba Neno likawa mwili (Yohana 1:14)?

Jibu


Jina neno limetumiwa kwa tofauti katika Biblia.Katika agano jipya,kuna maneno mawili ya kigiriki ambayo yametafsiriwa "neno": rhema na logos. Yana maana tofauti . Rhema mara nyingi linamaanisha "neno lililotamkwa." Kwa mfano, katika Luka 1:38, wakati malaika alimwambia Maria kuwa angekuwa mama wa Mwana wa Mungu, Maria alijibu, "Tazama, mimi ni mtumishi wa Bwana; kwangu kulingana na neno lako [rhema]. ": neno neno linatumiwa kwa njia tofauti katika Biblia. Katika Agano Jipya, kuna maneno mawili ya Kigiriki

Logos, hata hivyo, ina maana pana, zaidi ya falsafa. Hili ndilo neno linalotumika katika Yohana 1. Mara nyingi linamaanisha ujumbe wa jumla, na mara nyingi hutumiwa hasa kurejelea ujumbe wa Mungu kwa wanadamu. Kwa mfano, Luka 4:32 inasema kwamba, wakati Yesu aliwafundisha watu, "walishangaa na mafundisho yake, kwa kuwa maneno yake [logos] yalikuwa na mamlaka." Watu walishangaa sio kwa maneno tu ambayo Yesu alichagua bali kwa ujumbe wake wote.

"Neno" (Logos) katika Yohana 1 linamaanisha Yesu. Yesu ni Ujumbe kamili-kila kitu ambacho Mungu anataka kuwasiliana na mwanadamu. Sura ya kwanza ya Yohana inatupa mtazamo ndani ya uhusiano wa Baba / Mwana kabla Yesu kuja duniani kwa njia ya kibinadamu. Alisisitiza na Baba (mstari wa 1), Alihusika na uumbaji wa kila kitu (mstari wa 3), na Yeye ndiye "mwanga wa watu wote" (mstari wa 4). Neno (Yesu) ni mfano kamili wa yote ambayo ni Mungu (Wakolosai 1:19; 2: 9; Yohana 14: 9). Lakini Mungu Baba ni Roho. Yeye haonekani kwa jicho la mwanadamu. Ujumbe wa upendo na ukombozi ambao Mungu alinena kwa njia ya manabii ilienda bila kufuatwa kwa karne nyingi (Ezekieli 22:26; Mathayo 23:37). Watu waliona ni rahisi kupuuza ujumbe wa Mungu asiyeonekana na waliendelea katika dhambi zao na uasi. Kwa hiyo Ujumbe ukawa mwili, ukafanyika na hali ya kibinadamu, ukaja kukaa kati yetu (Mathayo 1:23, Waroma 8: 3; Wafilipi 2: 5-11).

Wagiriki walitumia neno logos kuelezea "akili", "kufikiria," au "hekima" ya mtu. Yohana alitumia dhana hii ya Kigiriki kusambaza ukweli kwamba Yesu, Mtu wa pili wa Utatu, ni kujieleza kwa Mungu kwa Dunia. Katika Agano la Kale, neno la Mungu lilileta ulimwengu kuwapo (Zaburi 33: 6) na kuokoa wasiohitaji (Zaburi 107: 20). Katika sura ya 1 ya injili yake, Yohana anawavutia Wayahudi na watu wa mataifa kupokea Kristo wa milele.

Yesu aliiambia mfano katika Luka 20: 9-16 kueleza kwa nini Neno lilikuwa mwili. "Mtu mmoja alililima shamba la mizabibu, akalikodisha kwa wakulima; kisha akasafiri adi nchi ya mbali, akakaa huko kwa muda mrefu.Wakati wa mavuno, mtu uyo alimtuma mtumishi Wake kwa wale wakulima, akachukue sehemu ya matunda ya shamba la mizabibu.Lakini wale wakulima wakampiga mtumishi huyo, wakamrudisha mikono mitupu.Yule bwana akamtuma tena mtumishi mwingine; lakini wao wakampiga huyo vilevile na kumtendea vibaya, wakamrudisha mikono mitupu.Akamtuma tena wa tatu; huyu naye,baada ya kumuumiza, wakamfukuza.

Yule mwenye shamba akafikiri:'Nitafanya nini?Nitamtuma mwanangu mpenzi;labda watamjali yeye.'Wale wakulima walipomwona tu, wakasemezana: 'Huyu ndiye mrithi.Basi, tumuue ili urithi wake uwe wetu.'Basi, wakamtoa nje ya lile shamba la mizabibu,wakamuua.Yesu akauliza, "yule mwenye shamba atawafanya nini hao wakulima? Atakuja kuwaangamiza wakulima hao, na kuwapa wakulima wengine hilo shamba la mizabibu."

Katika mfano huu, Yesu alikuwa awakumbusha viongozi wa Kiyahudi kwamba walikuwa wamewakataa manabii na walikuwa wakamkataa sasa Mwana. Logos, Neno la Mungu, sasa litatolewa kwa kila mtu, si tu Wayahudi (Yohana 10:16; Wagalatia 2:28; Wakolosai 3:11). Kwa sababu Neno lilikuwa mwili, tunao kuhani mkuu ambaye anaweza kuhisi na udhaifu wetu, ambaye amejaribiwa kwa kila njia, kama sisi tu-hata hivyo hakufanya dhambi (Waebrania 4:15).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ina maana gani kwamba Neno likawa mwili (Yohana 1:14)?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries