settings icon
share icon
Swali

Je, Bibilia inaeleza kwamba Yesu anaabudiwa?

Jibu


Kuabudu ina maana ya "kuheshimiwa kwa uungu wa kiungu." Kama Yesu alipeana na kukubali kuabudiwa, basi kwa kufanya hivyo alikuwa akihakikishia Uungu Wake. Hii ni muhimu kwa sababu kuna wale wanaokataa uungu wa Kristo, na kumshukisha badala yake kuwa nafasi ndogo kuliko Mungu. Ndio, Yesu alikubali kuabudiwa. Kama Mtu wa pili wa Utatu, Alikuwa na bado anaabudiwa.

Tangu mwanzo wa maisha ya Yesu, tunaona mifano ya Yeye kuabudiwa. Mara tu mapepo yalipomwona Kristo mchanga, "wakamsujudia na kumuabudi" (Mathayo 2:11). Biblia inasimulia jibu la awali ambalo Yesu alipokea wakati alipokuwa amekwisha kuingia Yerusalemu: "Basi wakachukua matawi ya mitende wakatoka kumlaki, wakiomba, Hosana! Heri mtu anayekuja kwa jina la Bwana, Mfalme wa Israeli! "(Mathayo 21: 9; Yohana 12:13) Neno hosanna ni maombi ya wokovu na maonyesho ya ibada. Neno hili linalotumiwa na umati ni dhahiri aina ya kuabudu.

Baada ya Yesu kushangaza wanafunzi kwa kutembea juu ya maji, "wale waliokuwa ndani ya mashua wakamsujudia, wakisema, Kweli wewe ndiwe Mwana wa Mungu" (Mathayo 14:33). Mifano mbili zaidi ya kukumbukwa ya Yesu kukubali kuabudiwa ilitokea tu baada ya ufufuo wake. Wanawake wengine (Mathayo 28: 8-9, Marko 16: 1; Luka 24:10) walikuwa wanaenda kuwaambia wanafunzi juu ya ufufuo wakati Yesu alikutana nao njiani. Walipogundua kuwa ni Yeye, "walimwendea, wakainama kwa miguu na kumsujudia" (Mathayo 28: 9).

Kisha kuna kesi ya Tomasi, ambaye hakuamini Yesu amefufuliwa kutoka kwa wafu licha ya wanafunzi wengine kushuhudia ukweli huo. Ilikuwa karibu wiki moja tangu ufufuo, na Tomasi bado alikuwa na shaka. Yesu, kujua Tomasi alikuwa na shaka, alimtokea na kumwonyesha alama ya msumari katika mikono na miguu na jeraha upande wake. Tomasi alijibuje? "Tomasi akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu!" (Yohana 20:28). Katika moja ya matukio haya tunaona Yesu akiwaambia wale wanaomwabudu Yeye kuacha, kama walivyofanya watu tu na hata malaika ambao walikuwa wakiabudu vibaya na wengine (Matendo 10: 25-26; Ufunuo 19: 9-10).

Tunaendelea kumuabudu Yesu adi wa leo kwa kujitoa wenyewe kwa Yeye kama dhabihu ya kujitolea-sadaka wenyewe kwa Mungu, kwa njia ya imani katika Yesu Kristo, kufanya na kama anavyoona inafaa (Warumi 12: 1-2). Yesu alisema, "Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli" (Yohana 4:24). Tunamwabudu Mungu kwa roho na kweli kwa utii kwa amri zake. Kuabudu siyo tu kuinamia Yesu, kutupa matawi ya mitende kwa miguu Yake, au kuimba na kupiga kelele juu ya upendo wetu kwa Yeye. Kuabudu ni juu ya kumjua, kumwambia, kumtumikia, na kumtegemea.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, Bibilia inaeleza kwamba Yesu anaabudiwa?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries