settings icon
share icon
Swali

Kaburi tupu ina umuhimu gani?

Jibu


Kutoka kipindi cha kwanza cha utume, ukweli wa kaburi tupu — ukweli wa kibiblia kwamba kaburi la Yesu wa Nazareti lilipatikana tupu na wanafunzi wake-limekuwa nguzo ya utangazaji wa Kikristo. Injili zote nne zinaelezea, kwa kiwango tofauti, mazingira yaliyo karibu na ugunduzi wa kaburi tupu (Mathayo 28: 1-6, Marko 16: 1-7; Luka 24: 1-12; Yohana 20: 1-12). Lakini kuna sababu yoyote nzuri ya kufikiria kuwa madai hayo yana usahihi kihistoria? Je, uchunguzi wa akili wenye haki unaweza kuhitimisha kwamba, kwa uwezekano wote, kaburi la Yesu lilipatikana tupu asubuhi ya kwanza ya Pasaka? Kuna hoja kadhaa ambazo zimewashawishi wanahistoria wengi wazuri kwamba kaburi ambalo Yesu alizikwa lilikuwa limepatikana tupu Jumapili baada ya kusulubiwa kwake.

Kwanza, eneo la kaburi la Yesu lingejulikana kwa Wakristo na wasio Wakristo sawia. Ingawa ni kweli kwamba wengi wa waathirika wa kusulubiwa pengine walikuwa wametupwa katika kaburi lililohifadhiwa kwa wahalifu wa kawaida au kuachwa msalabani kwa ndege na Wanyama wengine kuwala, kesi ya Yesu ilikuwa tofauti. Rekodi ya kihistoria inaonyesha kuwa Yesu alizikwa kaburini la Yosefu wa Arimathea, mshiriki wa Sanhedrini, kundi lililokuwa limemwandama Yesu. Wasomi wengi wa Agano Jipya wameamini kuwa kuzikwa kwa Yesu na Yosefu wa Arimathea kuna uwezekano hakukuwa ni ufundi wa Kikristo. Kutokana na uadui unaoeleweka wa Wakristo wa kwanza kuelekea Sanhedrini, ambao walihisi kuwa ni wajibu wa kifo cha Bwana wao, haiwezekani kwamba wafuasi wa Yesu wangetengeneza jadi juu ya mwanachama wa Sanhedrini akiwa na kaburi lake ili kumpa Yesu mazishi ya heshima.

Aidha, uvumbuzi wa hivi karibuni wa utafiti umeonyesha kwamba mtindo wa kaburi ulioelezewa kwenye akaunti za mazishi katika Injili (kaburi la acrosolia au benchi) lilitumiwa kwa kiasi kikubwa na matajiri na watu wengine wa umaarufu. Maelezo kama haya yanaambatana na kile tunachojua kuhusu Yusufu wa Arimathea. Zaidi ya hayo, Arimathea ilikuwa jiji lenye umuhimu mdogo ambalo halikuwa na maana yoyote ya maandiko, na hakuna mila ya mazishi ya kupigana. Shaka yoyote makubwa kwamba Yesu alizikwa katika kaburi la Yosefu imeondolewa.

Umuhimu wa ukweli huu haupaswi kupuuzwa, kama vile Sanhedrini wangekuwa na uhakika ni wapi mahali pa kaburi la Yosefu, na hivyo, ambako Yesu alikuwa ameingiliana. Na kama eneo la kaburi la Yesu lilijulikana kwa mamlaka ya Kiyahudi, ingekuwa jambo lisiliwezekana kwa wanaharakati wa Kikristo kujaribu kufutiwa na mji wa Yerusalemu, jiji ambalo Yesu alikuwa anajulikana kuwa amezikwa. Je, sio viongozi wa dini wa Kiyahudi ambao wamechukua safari fupi kwenye kaburi la Yusufu ili kuthibitisha madai haya? Je Sanhedrini haikuwa na motisha yoyote ya kuzalisha maiti ya Yesu (ikiwa ingekuwa inapatikana) na kukomesha uvumi wa Yesu aliyefufuliwa mara moja na kwa wote? Ukweli kwamba Ukristo ulianza kupata waongofu huko Yerusalemu unatuambia kuwa hakuna maiti yaliyozalishwa licha ya uongozi wa kidini wa Kiyahudi wenye kila msukumo wa kuzalisha moja. Ikiwa mwili wa Yesu aliosulubiwa ulikuwa umewazilishwa, wanaharakati wa Kikristo, na msisitizo wake juu ya Yesu aliyefufuliwa, ungekumbwa na pigo mbaya.

Pili, kaburi tupu limeelezewa kwenye fomu ya awali ya mdomo iliyonukuliwa na mtume Paulo katika 1 Wakorintho 15. Wakati Injili zote nne zinathibitisha nafasi ya kaburi la Yesu, duku yetu ya kwanza kuhusu kaburi tupu inatoka kwa Mtume Paulo. Akiandika kwa kanisa la Korintho karibu takriban AD 55, Paulo anataja fomu ya mdomo (au imani) ambayo wasomi wengi wanaamini kuwa alipokewa kutoka kwa mitume Petro na Yakobo miaka mitano tu baada ya kusulubiwa kwa Yesu (Wagalatia 1: 18-19). Paulo anasema, "Mimi niliwakabidhi nyinyi mambo muhimu sana ambayo mimi niliyapokea;kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kufuatana na Maandiko Matakatifu; kwamba alizikwa, akafufuka siku ya tatu kufuatana na Maandiko Matakatifu; kwamba alimtokea Kefa, na baadaye aliwatokea wale kumi na wawili" (1 Wakorintho 15: 3-5). Wakati Paulo anaandika "... kwamba alizikwa, kwamba alifufuliwa ..." ina maana (kutokana na historia ya Kifarisayo ya Paulo) kwamba kaburi ambalo Yesu alizikwa lilikuwa tupu. Kwa Mfarisayo kama Paulo, kile kinachoenda chini katika maziko huja katika ufufuo. Kutokana na kwamba chanzo cha Paulo kwa imani hii ilikuwa uwezekano wa mitume wa Yerusalemu na karibu na matukio yaliyomo, hoja ya Paulo ya fomu hii ya mdomo hutoa ushahidi thabiti kwamba kaburi la Yesu lilipatikana tupu na kwamba ukweli huu ulijulikana sana katika jumuiya ya Mkristo wa kwanza. Pingamizo linalorudiwa mara nyingi ni kwamba Paulo hakuwa na ufahamu wa kaburi tupu limejibiwa wakati tunapoona mahali pengine Paulo akifundisha kwamba ufufuo wa Yesu ulikuwa wa mwili (Warumi 8:11, Wafilipi 3:21). Kwa Paulo, ufufuo ambao haukutoa kaburi isiyo wazi ungekuwa kinyume na masharti.

Tatu, inaonekana kuwa na uthibitisho mkubwa wa uadui wa kuwepo kwa kaburi tupu. Wa kwanza wa huu hutoka ndani ya kurasa za Injili ya Mathayo ambapo Mathayo anaripoti kwamba kulikuwa na kubalio la kaburi tupu na viongozi wa Kiyahudi wenyewe (Mathayo 28: 13-15). Walikuwa wanadai kwamba wanafunzi walikuwa wamekuja na kuuiba mwili wa Yesu. Kutokana na ukaribu wa maandishi ya Injili ya Mathayo kwa tukio hilo, hoja hiyo ingekuwa rahisi kuipinga kama sio ya kweli. Kwa maana kama Mathayo alikuwa anadanganya, ripoti yake ya kuwajibu Wayahudi kwenye utangazaji wa kaburi tupu ingekuwa rahisi kufutiliwa mbali, kama wengi wa siku zile za matukio wanao swali wangeweza kuwa hai wakati wa injili ya Mathayo ilikuwa inasambazwa. Lakini ni kwa nini waliwashutumu wanafunzi kuwa waliuiba mwili wa Yesu ikiwa kaburi bado lilikuwa na mwili wa Yesu? Shutumu la mbadala linaalofanywa na Wayahudi linasema kwamba kaburi lilikuwa tupu.

Kwamba Wayahudi waliwashutumu wanafunzi kwa kuiba mwili wa Yesu huthibitishwa na mtetezi wa Kikristo Justin Martyr katikati mwa karne ya pili (Majadiliano na Trypho, 108) na tena karibu AD 200 na baba Tertullian (De Spectaculis, 30). Wote Justin na Tertullian walikuwa wakiongea na washirika wa Kiyahudi wa siku zao na walikuwa katika nafasi ya kujua ni nini wapinzani wao wa Kiyahudi walikuwa wanasema. Hawakutegemea Injili ya Mathayo kwa habari zao pekee. Kwa Justin na Tertullian wote wanaelezea maelezo maalum ambayo haipatikani katika Injili ya Mathayo. Kwa kweli, waandishi hawa watatu wanataja maelezo ambayo hayajaelezewa na wengine. Kulingana na masuala haya, inaonekana kwamba kulikuwa na utambuzi wa Kiyahudi kuwa kulikuwa na kaburi tupu.

Nne, Injili zote nne zinaonyesha kuwa kaburi la Yesu lilipatikana likiwa tupu na wanawake. Hatua hii ni muhimu sana kutokana na asili ya wajadala wa Palestina ya karne ya kwanza. Ingawa ni kweli kwamba, chini ya hali ndogo sana, wanawake waliruhusiwa kutoa ushahidi katika mahakama ya sheria, pia ni kesi kwamba, katika jamii ya Kiyahudi ya karne ya kwanza, ushuhuda wa mwanamke ulikuwa na thamani kidogo sana kuliko wa mwanaume. Ikiwa ungebuni hadithi ili kujaribu kuwashawishi wengine kwamba Yesu amefufuliwa, huwezi kamwe kutumia wanawake kama mashahidi wako wa msingi. Hadithi yoyote iliyofanywa ingekuwa imewajumuisha wanafunzi wa kiume kama Petro, Yohana, au Andrea kama wavumbuzi wa kaburi tupu, kwa sababu ushuhuda wa wanaume ungetoa uaminifu unaohitajika sana kwenye hadithi hiyo.

Hata hivyo Injili zinasema kuwa, wakati wanafunzi wa Yesu wa kiume walikuwa wametishika kwa hofu, wakijificha kutoka kwa mamlaka, ilikuwa ni wanawake ambao walikuwa mashahidi wa kwanza wa kaburi tupu. Hakungeweza kuwa na sababu yoyote kwa kanisa la kwanza kuzingatia hali kama hiyo ikiwa haikuwa ya kweli. Kwa nini Wakristo wa kwanza walionyesha uongozi wao wa kiume kama waofu na kuwaweka wanawake katika nafasi ya mashahidi wa msingi? Mmoja wa mashahidi hao wa kike aitwaye Mariamu Magdalene alisemekana kuwa na pepo saba mapema katika maisha yake, na hivyo kumfanya awe shahidi wa chini sana kwa watu wengi. Na hata hivyo, licha ya ulemavu wa ushahidi, Wakristo wa kwanza walisisitiza kuwa mashahidi wa kwanza kwenye kaburi la tupu walikuwa, kwa kweli, wanawake. Maelezo ya uwezekano wa kusisitiza haya ni kwamba wanawake hawa walikuwa ushahidi wa kwanza wa kaburi tupu na kwamba Wakristo wa kwanza hawakuwa na nia ya kusema uongo kuhusu hilo licha ya asili yake ya aibu.

Masuala haya yote manne yanasaidia kutoa ushahidi wa kutosha kwamba kaburi la Yesu Kristo lilikuwa tupu juu ya Pasaka ya kwanza. Hasa la kutibidhisha ni hitimisho la mwanahistoria Michael Grant, mwenyewe akitilia shaka juu ya ufufuo wa Yesu, "... ikiwa tutatumia vigezo kama vile tunavyoweza kutumia kwa vyanzo vingine vya kale, basi ushahidi huo ni thabiti na unapaswa kutosha hitimisho kwamba kaburi, kwa kweli, lilipatikana tupu."

Bila shaka, kuna zaidi ya hadithi kuliko kaburi tupu tu. Sababu kaburi lilipatikana tupu ni kwamba mtu aliyezikwa huko amefufuka kutoka kwa wafu. Yesu hakutaka tu kuondoka kaburini, bali alionekana kwa watu wengi kibinafsi (Luka 24:34) na katika vikundi (Mathayo 28: 9, Yohana 20: 26-30, 21: 1-14, Matendo 1: 3-6; 15: 3-7). Na ufufuo wake kutoka kwa wafu utakuwa ushahidi wa hakika kwamba Yeye ndiye ambaye alidai kuwa ni (Mathayo 12: 38-40; 16: 1-4) — Mwana aliyefufuliwa wa Mungu, tumaini letu la wokovu.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Kaburi tupu ina umuhimu gani?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries