settings icon
share icon
Swali

Je! Yesu alikuwa mpiganaji?

Jibu


Mpiganaji ni mtu anayepinga vurugu, hasa vita, kwa kusudi lolote. Mara nyingi mzuluhu anakataa kubeba silaha kwa sababu ya dhamiri au imani ya kidini.

Yesu ni "mfalme wa amani" (Isaya 9: 6) kwa kuwa siku moja ataleta amani ya kweli na ya kudumu duniani. Na ujumbe wake katika ulimwengu huu ulikuwa wa ajabu sana (Mathayo 5: 38-44). Lakini Biblia ii wazi kwamba wakati mwingine vita huwa muhimu (angalia Zaburi 144: 1). Na, kutokana na unabii wa Biblia wa Yesu, ni vigumu kumwita mwana vita. Ufunuo 19:15, ikizungumzia juu ya Yesu, inasema, "Upanga mkali hutoka kinywani mwake, na kwa upanga huo atawashinda watu wa mataifa. Yeye ndiye atakaye tawala kwa fimbo ya chuma na kuikamua divai katika chombo cha kukamulia zabibu za ghadhabu kuu ya Mungu Mwenye Nguvu." Kuanzishwa kwa utawala wa milenia wa Yesu utahitaji vurugu kwa njia ya vita dhidi ya nguvu za Mpinga Kristo. Vazi la Yesu litakuwa "limelowezwa katika damu" (Ufunuo 19:13).

Katika ushirikiano wa Yesu na askari mkuu wa Kirumi, Yesu alipokea sifa ya askari, akamponya mtumishi wake, akamsifu kwa imani yake (Mathayo 8: 5-13). Jambo ambalo Yesu hakufanya ni kumwambia achane na uanajeshi — kwa sababu rahisi kwamba Yesu hakuwa akihubiri uzuluhu. Yohana Mbatizaji pia alikutana na askari, wakamwuliza, "Tufanye nini?" (Luka 3:14). Hii ingekuwa nafasi nzuri kwa Yohana kuwaambia kuweka zilaha zao chini. Lakini hakufanya hivyo. Badala yake, Yohana aliwaambia askari, "Msichukue vitu vya mtu yeyote kwa nguvu wala kumshtaki yeyote kwa uongo. Toshekni na mishahara yenu."

Wanafunzi wa Yesu walikuwa na silaha, ambazo zinapingana na wazo la kwamba Yesu alikuwa mpiganaji. Wakati wa usiku Yesu alisalitiwa, hata akawaambia wafuasi Wake kuleta upanga. Walikuwa na mbili, ambazo Yesu alidai kuwa ni za kutosha (Luka 22: 37-39). Wakati Yesu alipokamatwa, Petro akaleta upanga wake na kumjeruhi mmoja wa wanaume waliokuja (Yohana 18:10). Yesu akamponya mtu huyo (Luka 22:51) na akamwamuru Petro aondoe silaha yake (Yohana 18:11). Cha kumbuka ni ukweli kwamba Yesu hakuhukumu umiliki wa upanga wa Petro wa, lakini ni matumizi yake mabaya tu.

Kitabu cha Mhubiri hutoa uwiano wa maisha ya shughuli tofauti: "Kila kitu kina majira yak, kila jambo duniani lina wakati wake:. . . wakati wa kuua na wakati wa kuponya, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga,. . . wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani "(Mhubiri 3: 1, 3, na 8). Haya sio maneno ya mpiginaji.

Yesu hakuwa na sauti kama mpiganaji wakati aliposema, "Msidhani kwamba nimekuja kuleta amani duniani. Sikuja kuleta amani, bali upanga. 'MAANA NIMEKUJA KULETA MFARAKANO KATI YA MTU NA BABA YAKE, KATI YA BINTI NA MAMA YAKE, KATI YA MKWE NA MKWE WAKE. NA MAADUI WA MTU NI WAT U WA NYUMBANI MWAKE" (Mathayo 10: 34-36). Wakati Yesu asipoelezea vita, Yeye hakika anakubaliana na mgogoro unaotokea kwa ajili ya kweli.

Hatujaamriwa kuwa wapiganaji, kwa maana ya kawaida ya neno. Badala yake, tunapaswa kuchukia mabaya na kushikamana na mema (Warumi 12: 9). Kwa kufanya hivyo tunapaswa kusimama dhidi ya uovu katika dunia hii (ambayo inahitaji mgogoro) na kufuata haki (2 Timotheo 2:22). Yesu alielezea kazi hii na kamwe hakuacha kupishana wakati ulikuwa ni sehemu ya mpango mkuu wa Baba. Yesu alisema waziwazi dhidi ya watawala wa kidini na wa kisiasa wa wakati Wake kwa sababu hawakutafuta haki ya Mungu (Luka 13: 31-32, 19: 45-47).

Katika kuushinda uovu, Mungu si mpiganaji. Agano la Kale limejaa mifano ya jinsi Mungu alitumia watu wake katika vita kuleta hukumu juu ya mataifa ambao dhambi yao ilifikia kipimo chake kamili. Mifano chache hupatikana katika Mwanzo 15:16; Hesabu 21: 3; 31: 1-7; 32: 20-21; Kumbukumbu la Torati 7: 1-2; Yoshua 6: 20-21; 8: 1-8; 10: 29-32; 11: 7-20. Kabla ya vita vya Yeriko, Yoshua alikutana na "jemadari wa jeshi la Bwana" (Yoshua 5:14). Mtu huyu, ambaye alikuwa uwezekano wa Kristo kabla ya kuzaliwa, alikuwa anajulikana kwa kufanya "upanga uliopangwa mkononi mwake" (mstari wa 13). Bwana alikuwa tayari kupigana.

Tunaweza kuwa na hakika kwamba daima kuna haki ambayo Mungu anahukumu na hufanya vita (Ufunuo 19:11). "Maana tunamfahamu yule aliyesema, "Mimi nitalipiza kisasi, mimi nitalipoza," na ambaye alisema pia, "Bwana atawahukumu watu wake" (Waebrania 10: 30-31). Chenye tunachojifunza kwenye aya hizi na nyingine za kibiblia ni kwamba tunashiriki katika vita wakati ni haki. Kupingana na ukatili, udhalimu, au mauaji ya kimbari kunaweza kuhalalisha vita, na tunaamini kuwa wafuasi wa Yesu wako huru kujiunga na vikozi vya usalama na kushiriki katika vita.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Yesu alikuwa mpiganaji?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries