settings icon
share icon

Pitanja o Krajnjim vremenima

српски
Šta će da se dogodi prema proroštvu o poslednjim vremenima?

Šta su to znaci poslednjih vremena?

Šta je to Uznesenje crkve?

Šta je to Nevolja?

Kada će se desiti Uznesenje u odnosu na vreme Nevolje?

Koji je drugi dolazak Isusa Hrista?

Šta je to hiljadugodišnje carstvo i da li treba da se shvati bukvalno?

Ko je antihrist?

Ko su 144,000?

Šta je to gnusoba opustošenja?

Šta je to Apokalipsa?

Šta predstavlja bitka Armagedon?

Šta je to dan Gospodnji?

Koja je razlika između Uznesenja Crkve i Drugog dolaska?

Ko su četvorica jahača apokalipse?

Kako trebamo živeti svoje živote u svetlosti Hristovog povratka?

Šta predstavlja znak zveri (666)?

Šta su to sedam pečata i sedam truba u Knjizi Otkrivenja?

Kako mogu ja da razumem Knjigu Otkrivenja?

Ko su dvadeset četiri (24) starešine iz knjige Otkrivenja?

Na šta se odnosi majansko proročanstvo za 2012. godinu?

Šta Biblija govori o kraju sveta?

Koja je uloga Izraela u zadnjim vremenima?

Ko je lažni prorok iz zadnjih vremena?

Šta se dešava na finalnom sudu?

Da li su neki aspekti proročanstava o zadnjim vremenima ispunjeni?

Šta je Velika nevolja?

Islamski Antihrist? Da li će Antihrist biti musliman?

Koje je vreme Jakovljeve nevolje?

Da li je moguće znati kada će se Isus vratiti?

Kako mogu da budem spreman da budem deo Uznesenja?

Šta je Jagnjetova gozba?

Koje su slabe i jake strane midtribulacionističkog viđenja Uznesenja (midtribulacionizam)?

Ko će biti stanovnici hiljadugodišnjeg carstva?

Da li je papa ili budući Papa, Anthihrist?

Koje su jake i slabe strane postribulacionističkog pogleda na Uznesenje (postribulacionizam)?

Koje su jake i slabe strane viđenja da će se Uznesenje desiti pre nevolje, poznato i kao pretribulacionizam?

Šta znači 12. poglavlje Otkrivenja?

Da li će postojati druga šansa za spasenje posle Uznesenja?

Šta predstavlja sedam crkvama iz Otkrivenja?

Preživljavanje zadnjih vremena – šta treba da znam?

Šta to znači da će se Isus vratiti kao lopov u noći?

Šta je Isus mislio kada je rekao „ovaj naraštaj neće proći?

Ko ili šta je Avadon/Apolion?

Da li je moguće da je obmana vanzemaljaca obeležje poslednjih vremena?

Kako možemo da se pouzdamo da biblijsko proroštvo zaista predviđa budućnost?

Zašto Ilija mora da se vrati pre zadnjih vremena (Malahija 4:5-6)?

Da li će u zadnja vremena biti izgrađen hram u Jerusalimu?

Kako da savladam strah od poslednjih vremena?

Da li će generacija koja je videla obnovu Izraela kao nacije biti još uvek živa kada se Hrist bude vratio po drugi put?

Šta su Gog i Magog?

Da li živimo u poslednjim vremenima?

Koje je značenje broja 666?

Da li Sveto pismo prorokuje o jednoj globalnoj vladi i jedinstvenoj svetskoj valuti u poslednjim vremenima?

Koja će religija biti jedina u poslednjim vremenima?

Da li je parcijalni preterizam u skladu sa Svetim pismom? U šta veruju parcijalni preteristi?

Da li će biti delimičnog uznesenja?

Zašto će Bog osloboditi Sotonu posle hiljadugodišnje vladavine?

Da li bi Hristos zaista mogao da se uskoro vrati?

Šta predstavljaju sedamdeset nedelja/ sedamdeset sedmica iz Danila?

Ko su sveci Velike nevolje?

Ko su dva svedoka iz knjige Otkrivenja?

Šta je nesveto trojstvo u poslednjim vremenima?

Da li rat na nebu opisuje Sotonin pad ili borbu anđela u poslednjim vremenima?

Šta je Vavilonska bludnica/misterija Vavilona?

Da li Sveto pismo predviđa da će biti Treći svetski rat pre poslednjih vremena?Vrati se na Srpsku stranu

Pitanja o Krajnjim vremenima
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries