settings icon
share icon
Pitanje

Na šta se odnosi majansko proročanstvo za 2012. godinu?

српски

Odgovor


Prema dugoročnom kalendaru drevnih Maja, 21. decembar označavao je kraj tog kalendara. Ovaj „kraj" majanskog kalendara vodi do mnogih različitih tumačenja. Neki na to gledaju kao na početak novog ciklusa. Drugi ga vide kao datum kraja sveta (ili bar kao neku vrstu univerzalne katastrofe). Šta predstavlja majanski dugoročni kalendar i da li ima bilo kakvu povezanost sa krajom sveta?

Maje su razvile sopstveni kalendar oko 355. godine pre Hrista. Bile su u mogućnosti da upotrebe svoja posmatranja i matematičku veštinu da bi izračunali buduće kretanje zvezda na nebu. Kao rezultat toga, Maje su otkrile efekat klaćenja zemlje dok se okreće oko svoje ose. Ovo klaćenje utiče na kretanje zvezda koje se postepeno udaljuju na nebu (efekat koji se zove "precesija") u toku ciklusa od 5125 godina. Maje su takođe otkrile da, jednom u toku svakog ciklusa, tamni pojas u centru Mlečnog puta (koji se zove „galaktički ekvador") preseca eliptički (ravninu sunčevog kretanja na nebu).

Tokom te godine kada se dešava presecanje, sunce dostiže svoju ravnodnevnicu (kratak trenutak kada je položaj sunca na nebu na najvećoj ugaonoj distanci na drugoj strani ekvatorske ravnine u odnosu na posmatrača) 21. decembra na severnoj hemisferi i 21. juna na južnoj hemisferi. U tom momentu, ravnodnevnica se dešava u istom trenutku spajanja galaktičkog ekvadora sa Mlečnim putem. Godina kada se ovo dešava (prema gregorijanskom kalendaru) je 2012. godina nove ere i zadnji put se desila 11. avgusta 3114. godine pre Hrista. Pošto majanska mitologija podučava da je sunce bog, a Mlečni put su vrata života i smrti, Maje su zaključile da presecanje iz prošlosti mora da je označavalo trenutak stvaranja. Majski hijeroglifi izgleda da ukazuju na verovanje da će sledeće presecanje (2012. godine) označavati neku vrstu kraja i početak novog ciklusa.

Sva takozvana „majanska proročanstva 2012" nisu ništa više nego nagađanje, zasnovano na neizvesnim tumačenjima naučnika majanskih hijeroglifa. Istina je, međutim, da osim astroloških usklađivanja, nema puno ukaza na to da su Maje prorokovale o bilo kom specifičnom događaju u njima dalekoj budućnosti. Maje nisu bile proroci, nisu bile u stanju da predvide ni nestanak sopstvene kulture. Bile su odlični matematičari i oprobani posmatrači neba; bile su takođe brutalno nasilni plemenski narod primitivnog razumevanja prirodnih fenomena, koje se slagalo sa njihovim zastarelim verovanjima i varvarskim ritualima puštanja krvi i ljudskog žrtvovanja.

Ne postoji ništa u Bibliji što bi predstavilo 21.decembar 2012. kao kraj sveta. Biblija nigde ne predstavlja astronomski fenomen Maja kao znak kraja vremena. Ne bi bilo u skladu sa Božijom prirodom da dozvoli Majama da otkriju takvu neverovatnu istinu,a da starozavetni proroci ne znaju vreme takvih dešavanja. Ukratko, ne postoji nikakav biblijski dokaz da majansko proročanstvo o 2012. godini treba uzeti u obzir kao neko pouzdano predviđanje sudnjeg dana.

Ono što uključuje predviđanje Maja o 21. decembru 2012. godine kao kraju sveta su i sledeće teorije: naše sunce je bog, sunce dobija snagu prinošenjem ljudskih žrtava; trenutak stvaranja desio se 3114. godine pre Hrista (uprkos svim dokazima da se desio mnogo ranije) i vizuelno usklađivanje zvezda ima neko značenje u svakodnevnom ljudskom životu. Kao i svaka druga lažna religija, religija Maja težila je da uzdigne stvorenje umesto Stvoritelja. Biblija nam govori o takvim lažnim obožavateljima: „Oni koji su lažju zamenili Božiju istinu, poštovali i klanjali se tvorevini umesto tvorcu" (Rimljanima 1:25). „Čak i njegove nevidljive osobine, njegova večna sila i božanstvo, mogu se od stvorenja sveta jasno sagledati, ako se na njegovim delima promatraju, da nemaju izgovora" (Rimljanima 1:20). Prihvatiti Majansko proročanstvo o 2012. godini znači poreći jasno biblijsko učenje o kraju sveta. Isus nam je rekao: „A o onom danu ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu ni Sin, nego samo Otac" (Marko 13:32).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Na šta se odnosi majansko proročanstvo za 2012. godinu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries