settings icon
share icon
Pitanje

Šta je to hiljadugodišnje carstvo i da li treba da se shvati bukvalno?

српски

Odgovor


Hiljadugodišnje carstvo je naziv dat za 1000 godina vladavine Isusa Hrisa na zemlji. Neki pokušavaju da tumače 1000 godina na alegoričan način. Neki misle da je 1000 godina samo način da se kaže “dug vremenski period.” Ovo ima za posledicu da neki ne očekuju stvarnu fizičku vladvinu Isusa Hrisa na zemlji. Međutim, šest puta u Otkrivenju 20:2-7, za hiljadugodišnje carstvo se specifično kaže da je dugo 1000 godina. Da je Bog želeo da nam kaže “dug vremenski period,” mogao je to vrlo lako da uradi bez da direktno ponavlja određen i tačan vremenski okvir.

Biblija nam kaže da kada se Hrist bude vratio na zemlju da će uspostaviti samog sebe kao Cara u Jerusalimu, koji će sedeti na Davidovom prestolu (Luka 1:32-33). Bezuslovni zaveti zahtevaju bukvalni, fizički povratak Hrista koji će uspostaviti carstvo. Avramov zavet obećava Izraelu zemlju, potomstvo i vladara i duhovni blagoslov (Prva Mojsijeva 12:1-3). Palestinski zavet obećava Izraelu obnovljenje zemlje i zauzimanje zemlje (Peta Mojsijeva 30:1-10). Davidov zavet obećava Izraelu oproštenje-način na koji nacija može biti blagoslovena (Jeremija 31:31-34).

Pri drugom dolasku, ovi zaveti će biti ispunjeni kao što će i Izrael biti ponovo sakupljen iz svih nacija (Matej 24:31), obraćen (Zeharija 12:10-14), i vraćen u zemlju kojom će vladati Mesija, Isus Hristos. Biblija govori o uslovima tokom hiljadugodišnjeg carstva da su savršena sredina i fizički i duhovno. To će biti vreme mira (Mihej 4:2-4; Isaija 32:17-18); radosti (Isaija 61:7,10); udobnosti (Isaija 40:1-2); neće biti siromaštva (Amos 9:13-15) ili bolesti (Joil 2:28-29). Biblija nam isto kaže da će samo vernici ući u hiljadugodišnje carstvo. Zbog ovoga, to će biti vreme potpune pravednosti (Matej 25:37; Psalam 24:3-4); poslušnosti (Jeremija 31:33); svetosti (Isaija 35:8); istine (Isaija 65:16); i punine Svetog Duha (Joil 2:28-29). Hrist će valdati kao car (Isaija 9:3-7; 11:1-10), sa Davidom kao regentom (Jeremija 33:15,17,21; Amos 9:11). Plemići i upravitelji takođe će vladti (Isaija 32:1; Matej 19:28). Jerusalim će biti “politički” centar sveta (Zaharija 8:3).

Otkrivenje 20:2-7 jednostavno daje precizan vremenski period za hiljadugodišnje carstvo. Čak i bez ovih biblijskih stihova, postoji bezbroj drugih koji upućuju na stvarnu vladavinu Mesije na zemlji. Ispunjenje mnogih Božijih zaveta i obećanja leži na stvarnom, fizičkom budućem carstvu. Ne postoji čvrsta osnova za poricanje bukvalnog razumevanja hiljadugodišnjeg carstva i njegovog trajanja 1000 godina.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je to hiljadugodišnje carstvo i da li treba da se shvati bukvalno?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries