settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu ja da razumem Knjigu Otkrivenja?

српски

Odgovor


Ključ Biblijskog tumačenja, pogotovo knjige Otkrivenja, je doslednost u hermeneutici. Hermeneutika je nauka o principima tumačenja. Drugim rečima to je način na koji tumačimo Sveto Pismo. Normalna hermeneutika ili normalno tumačenje Svetog pisma označava da sem ako stih ili paragraf izričito ne ukazuju na to da je autor koristio figurativni jezik, tekst bi trebalo da se razume na normalan način. Ne bismo trebali da tražimo druga značenja ako je prirodno značenje rečenice logično. Takođe ne treba da produhovimo Sveto pismo koristeći dodatna značenja reči ili fraza kada je sasvim jasno da autor vođen Svetim Duhom je mislio da tekst bude shvaćen onako kao što je napisan.

Jedan primer je Otkrivenje 20. Mnogi bi pripisali različita značenja navodima za period od hiljadu godina. Međutim, jezik ne pokazuje da na bilo koji način period od hiljadu godina treba da se shvati kao bilo šta drugo, osim bukvalog značenja hiljadugodišnjeg perioda.

Sasvim jednostavni opšti pregled Knjige Otkrivenja pronađen je u Otkrivenju 1:19. U prvom poglavlju, podignut i uzvišen Hrist govori Jovanu. Hrist kaže Jovanu: “ Napiši, dakle što si video, što jeste i što će biti potom”. Stvari koje je Jovan video zabeležene su u prvom poglavlju. “Stvari koje jesu” (koje su bile u Jovanovo vreme) zabeležene su u poglavlju 2-3 (pisma crkvama). Stvari “koje će se dogoditi” su zabeležene u poglavlju 4-22.

Govoreći uopšteno, poglavlja 4-18 u Otkrivenju govore o Božijem sudu ljudima na zemlji. Ovi sudovi nisu za crkvu (Prva knjiga Solunjanima 5:2, 9). Pre nego što suđenje počne, crkva će biti uznesena sa zemlje u događaju koji se naziva uznsenje (Prva knjiga Solunjanima 4:13-18; Prva knjiga Korinćanima 15:51-52). Poglavlja 4-18 opisuju vreme “Jakovlijeve nevolje” – nevolje za Izrael (Jeremija 30:7; Danilo 9:12,12:1 ). Takođe predstavlja i vreme kada će Bog suditi nevernicima zbog njihove pobune prema Njemu.

Poglavlje 19 opisuje Hristov povratak sa crkvom, nevestom Hristovom. On pobeđuje zver i lažnog proroka i baca ih u ognjeno jezero. U 20. poglavlju, Hrist vezuje Satanu i baca ga u ambis-pakao. Onda Hrist uspostavlja svoje carstvo na zemlji koje će trajati hiljadu godina. Na kraju hiljadugodišnjeg perioda, Satona biva ponovo oslobođen i on pokreće pobunu protiv Boga. On biva ubrzo pobeđen i takođe bačen u ognjeno jezero. Posle toga se odvija poslednji sud, sud za sve nevernike , i oni takođe bivaju bačeni u ognjeno jezero.

Poglavlja 21 i 22 govore o tome šta se misli pod večnošću. U ovim poglavljima Bog nam kaže kako će večnost sa Njim izgledati. Knjiga Otkrivenja je razumljiva. Bog nam je ne bi dao ako je njeno značenje potpuna misterija. Ključ razumevanja knjige Otkrivenja je da se tumači što doslovnije – ona kaže to što misli i znači ono što kaže.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako mogu ja da razumem Knjigu Otkrivenja?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries