settings icon
share icon
Pitanje

Šta je nesveto trojstvo u poslednjim vremenima?

српски

Odgovor


Sotonina uobičajena taktika je da imitira ili kopira Božija dela da bi bio nalik Bogu. Ono što se obično pominje kao „nesveto trojstvo" opisano u Otkrivenju 12 i 13 je osnovni primer. Sveto trojstvo se sastoji od Boga Oca, Sina (Isusa Hrista) i Svetog Duha. Nesveto trojstvo se sastoji od Sotone, Antihrista i Lažnog proroka. Dok Sveto Trojstvo karakteriše beskrajna ljubav, istina i dobrota, nesveto trojstvo je obeleženo dijametralno suprotnim osobinama kao što je obmana, mržnja i čisto zlo.

Otkrivenje 12 i 13 sadrži proročke odeljke koji opisuju neke od glavnih događaja i osoba uključenih u drugu polovinu sedmogodišnje nevolje. Sotona je opisan u Otrkivenju 12:3 kao „velika aždaja, crvena kao vatra, sa sedam glava i deset rogova, a na njenim glavama sedam kruna". Crvena boja obeležava pogubnu i ubilački nastrojenu ličnost. Sedam glava simbolizuju sedam zlih carevina koje je Sotona koristio tokom istorije u pokušaju da spreči odvijanje Božijeg plana. Pet carevina je već prošlo u doba kada je Jovan pisao ovo proroštvo – Egipat, Asirija, Vavilon, Medo-Persija i Grčka. Jedno carstvo je bilo na vlasti u Jovanovo vreme – Rimsko. I konačno carstvo će biti Antihristovo. Sedam kruna predstavljaju univerzalnu vladavinu, a deset rogova predstavljaju podelu Antihristovog carstva na deset delova, kao što se vidi i iz deset prstiju na liku iz Navuhodonosorovog sna (Danilo 2:41–43) i deset rogova „strašne" zveri iz Danila 7:7, 24.

Otkrivenje 12 navodi mnoge bitne činjenice o Sotoni, pored njegove prirode nalik na aždaju. Prvo, figurativni opis „trećine zvezda" koje će biti zbrisane sa neba govori o trećini anđela koji su izbačeni sa neba tokom Sotonine pobune (Otkrivenje 12:4; uporedi sa: Isaija 14:12–14 and Jezekilj 28:12¬–18). U neko vreme tokom Velike nevolje, arhanđel Mihajlo i mnoštvo svetih anđela se bore sa Sotonom i njegovim demonima na nebu i Sotona je zauvek izbačen sa neba (Otkrivenje 12:7–9). U svom pokušaju da spreči Božije ostvarenje Njegovog carstva na zemlji, Sotona se ponovo podiže da bi uništio Jevreje, ali Bog će natrirodno zaštiti njihov ostatak negde van Izraela naredna 42 meseca (tri i po godine) tokom Velike nevolje (Otkrivenje 12:6, 13–17; Matej 24:15–21).

Drugi pripadnik nesvetog trojstva je Zver – ili Antihrist – koji je opisan u Otkrivenju 13 i Danilu 7. U Jovanovoj viziji, zver dolazi sa mora, koje Sveto pismo obično koristi u vezi sa nejevrejskim narodima. On ima u tom opisu deset rogova i sedam glava – baš kao aždaja – što ukazuje na vezu sa Sotonom. Deset rogova predstavljaju deset sedišta vlasti u svetu koja će dati vlast Antihristu (uporedi sa: Danilo 7:7, 24). Ova jedinstvena svetska vlast će biti bogohulna, krvožedna, gladna za moći i izopačenje Hristovog carstva koje dolazi.

Otkrivenje 13:3, 12, i 14 govore da će Antihrist biti smrtno ranjen negde na polovini Velike nevolje, ali Sotona će čudesno izlečiti ovu ranu. Posle ovog obmanjujućeg izlečenja svet će biti potpuno očaran Antihristom i slaviće i njega i Sotonu (Otkrivenje 13:4–5). Antihrist će biti osnažen i odbaciće svako pretvaranje da je mirni vladar, prekinuće svoj pakt sa Jevrejima, otvoreno će bacati hulu na Boga, napadaće svete i oskrnaviće obnovljeni Jevrejski hram (Danilo 9:27; Otkrivenje 13:4–7; Matej 24:15).

Poslednji pripadnik nesvetog trojstva je Lažni prorok, koji je opisan u Otkrivenju 13:11–18. Ova druga zver dolazi sa zemlje, ne sa mora, što verovatno govori o tome da je to neki jevrejski apostat iz Izraela. Jovan ga vidi kao jagnje sa rogovima i glasom aždaje (stih 11). Iako će se predstaviti kao ponizan, blag i dobroćudan, rogovi govore o njegovoj moći. I njegov govor je od đavola. Lažni prorok će govoriti ubedljivo i varljivo da bi odvratio narod od Boga i zagovarao klanjanje Antihristu i Sotoni (Otkrivenje 13:11–12). Lažni prorok će biti u stanju da počini velike znake i čuda, uključujući i pozivanje vatre sa neba (Otkrivenje 13:13). On će izdići lik Antihrista, dati život tom liku, i zahtevati od svih ljudi da ga slave (Otkrivenje 13:14–15). Lik zveri, koji će Lažni prorok oživeti će „da učini da budu pobijeni svi koji se ne poklone liku te zveri" (stih 15).

Lažni prorok će takođe primorati svaku osobu da primi žig neke vrste da bi pokazao svoju privrženost Antihristu. Oni koji prime taj žig će priznati Antihrista kao Boga i potčiniće se Antihristovom planu. Prihvatanje žiga biće neophodno da bi se mogla obavljati kupovina i prodaja u svetskoj ekonomiji. Sveto Pismo kaže da će prihvatanje žiga zveri značiti večitu smrt za tu osobu (Otkrivenje 14:9–10). Sveci iz doba Velike nevolje će odbiti žig i zbog toga će biti progonjeni.

Sotona je anti-Bog, Zver je anti-Hrist, a lažni prorok je anti-Duh. Ovo nesveto trojstvo će progoniti vernike i obmanuti mnoge druge. Ali Božije carstvo će nadvladati. Danilo 7:21–22 kaže: „Gledah, i taj rog (Antihrist) vojevaše sa svecima i nadvlađivaše ih, dokle dođe starac, i dade se sud svecima Višnjeg, i prispe vreme da sveci preuzmu carstvo".

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je nesveto trojstvo u poslednjim vremenima?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries