settings icon
share icon
Pitanje

Šta su to znaci poslednjih vremena?

српски

Odgovor


Matej 24:5-8 nam daje nekoliko važnih ideja tako da možemo da razaberemo pristup poslednjim vremenima: “Gledajte da vas ko ne zavede. Jer će mnogi doći u moje ime govoreći: ' ja sam Hristos' i mnoge će zavesti. A čućete i glasove o ratovima. Pazite, ne plašite se; jer to mora da bude, ali još nije kraj. Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo i biće gladi i kuge i zemljotresa po raznim mestima.” Porast broja lažnih mesija, porast broja ratova, porast gladi, kuge i prirodnih katastrofa – sve ovo su “znaci” poslednjih vremena. Čak i u ovom pasusu, nam je ipak dato upozorenje. Ne treba da smo obmanuti (Matej 24:4), zato što su ovi znaci smo početak porođajnih bolova (Matej 24:8), kraj tek treba da dođe (Matej 24:6).

Mnogi interpretatori ukazuju na svaki zemljotres, svaki politički prevrat i svaki napad na Izrael kao siguran znak da se poslednja vremena ubrzano približavaju. Dok su ovi događaji znaci da se poslednja vremena približavaju, oni nisu i neophodno pokazatelji da su poslednaj vremena došla. Apostol Pavle upozorava da će polsednji dani doneti značajno povećanje lažnih učenja. “A Duh izričito kaže da će u poslednja vremena neki otstupiti od vere, obratiće pažnju na varljive duhove i demonske nauke” (Prva Timoteju 4:1). Poslednji dani su opisani kao “opasna vremena” zbog povećanja zlog karaktera ljudi koji se svesno “odupiru istini” (Druga Timoteju 3:1-9; vidi takođe Druga Solunjanima 2:3).

Drugi mogući znaci uključuju ponovnu gradnju Jevrejskog hrama u Jerusalimu, povećano neprijateljstvo prema Izraelu i napredak ka jednoj svetskoj vladi. Najistaknutuiji znak poslednjih vremena, je, međutim, Izraelska nacija. 1948 godine, Izrael je ponovo priznat za nezavisnu državu prvi put još od 70. godine nove ere. Bog je obećao Avramu da će njegovo potomstvo imati Kanan kao “večnu državu” (Prva Mojsijeva 17:8), i Jezekilj je prorokovao fizičko i duhovno vaskrsenje Izraela (Jezekilj 37). Da Izrael kao nacija ima svoju zemlju je bitno u svetlu proroštava o poslednjim vremenima, zbog Izraelovog istaknutog položaja u eskatologiji (Danijel 10:14; 11:41; Otkrivenje 11:8).

Imajući ove znake na umu, možemo da budemo mudri i da imamo razabiranje u pogledu očekivanje poslednjih vremena. Međutim, ne treba da tumačimo bilo koji od ovih pojedinačnih događaja kao jasan pokazatelj da će poslednja vremena brzo doći. Bog nam je dao dovoljno informacija da možemo da budemo spremni, ali nedovoljo da bi mogli da postanemo arogantni.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta su to znaci poslednjih vremena?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries