settings icon
share icon
Pitanje

Zašto će Bog osloboditi Sotonu posle hiljadugodišnje vladavine?

српски

Odgovor


Otkrivenje 20:7–10: „I kad se navrši hiljada godina, satana će biti oslobođen iz svoje tamnice, i izićiće da dovodi u zabludu narode na četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi za rat — kojih je broj kao morski pesak. I iziđoše na širinu zemlje, pa opkoliše tabor svetih i voljeni grad; i siđe vatra sa neba od Boga i pojede ih. A đavo, koji ih je dovodio u zabludu, bi bačen u vatreno i sumporno jezero, gde je i zver i lažni prorok, i biće mučeni danju i noću u sve vekove". U ovom odeljku Bog predviđa poslednju pobunu koju će đavo pokrenuti, i odlučnu pobedu nad tom pobunom.

Na početku milenijuma samo vernici će biti živi (Otkrivenje 19:17–21)— oni koji prežive Veliku nevolju i oni koji će se vratiti sa Gospodom tokom Njegovog drugog dolaska. Biće to vreme nezapamćenog mira i istoriji sveta (Isaija 2:4; Joilo 3:10; Mihej 4:3). Isus će sedeti na Davidovom prestolu i vladati nad svojom tvorevinom. Hristos će se postarati da sve potrebe svih ljudi budu zadovoljene i neće tolerisati greh koji je toliko dominantan u današnjem društvu (Psalam 2:7–12; Otkrivenje 2:26–29; 19:11–16). Možemo samo da zamislimo kako će izgledati vreme „neba na zemlji".

Verovatno će vernici koji prežive Veliku nevolju biti smrtni i ponovo naseliti zemlju tokom hiljadugodišnje vladavine. Možemo samo da zamislimo u kojoj meri će, bez postojanja tereta greha, porasti populacija tokom hiljadugodišnje vladavine. Svi oni koji će biti rođeni tokom tih 1000 godina uživaće u blagoslovima i prednostima koje će doneti Hristova vladavina na zemlji. Međutim, Oni će i dalje biti rođeni sa grešnom prirodom i moraće da se svojevoljno pokaju i poveruju u jevanđelje, ličnim izborom da prihvate Hrista kao Spasitelja i Gospoda.

Na kraju tih 1000 godina Sotona će biti oslobođen iz bezdana. U početku će obmanjivati ogromne mase da ga slede u poslednjoj pobuni. Izgleda da će ljudi, što se više bude zaboravljala Velika nevolja, uzimati zdravo za gotovo svoje mirne živote, a neki će možda gajiti sumnje u Božiju dobrotu. Iako će broj onih koji će se pobuniti sa Sotonom biti „kao morski pesak" (Otkrivenje 20:8), oni i će i dalje biti samo manjina u poređenju sa onima koji neće ući u pobunu.

Pošto Bog zna kakve će nevolje (ponovo) Sotona prouzrokovati, zašto bi ga oslobodio? Sveto pismo nam ne daje definitivan odgovor na to. Ipak, jedan od razloga bi mogao da bude da čovečanstvo prođe konačni test. Kušač je bio zatvoren na 1000 godina i većina smrtnika na zemlji nikada neće doživeti iskušenje iz spoljašnje duhovne sfere. Bog je stvorio čoveka sa slobodnom voljom, i On dozvoljava da ona bude testirana. Budući „milenijalci" – oni koji će se roditi tokom tih hiljadu godina carstva – moraće da donesu svesnu odluku da slede ili Hrista ili Sotonu. Kada Bog bude oslobodio Sotonu, to će biti prilika za njih da naprave taj izbor.

Još jedan mogući razlog zbog koga bi Bog oslobodio Sotonu je da bi pokazao u kojoj meri je grešna priroda nerazdvojni deo svakog čoveka (Jeremija 17:9). Čak i posle 1000 godina božanske utopije na zemlji, čovečanstvo će gajiti latentnu sposobnost da se pobuni. Još jedan od razloga za oslobađanje Sotone je da uvidimo koliko nas je lako prevariti. Baš kao što su Adam i Eva odbacili svoj Eden samo zbog nekoliko reči koje im je uputio lažov, isto tako će biti i sa masama njihovih potomaka. Mi smo telo i krv, i skloni smo obmani.

Oslobađanjem Sotone iz bezdana Bog možda ima i nameru da otrkije nešto o Svojoj prirodi. Hiljadu godina će se stalno pokazivati blagodat i dobrota, ali na kraju tog vremena, On će imati nula tolerancije za neposlušnost. Nastupiće njegova pravda i on neće više davati „druge šanse" onima koji se budu pobunili.

Kada Bog bude oslobodio Sotonu na kraju hiljadu godina pokazaće se da je Sotona bio i uvek će biti neprijatelj čoveka. Bog je usmerio Svoju ljubav prema nama, dok Sotona ima posebnu mržnju. Sve od Sotoninog pada (Isaija 14, Jezekilj 28) on je bio neprijatelj vernika i bio je sasvim prikladno opisan kao onaj koji na vrhunski način obmanjuje čovečanstvo (Jovan 8:44). Sve što on može čoveku da obeća je smrt i uništenje (Jovan 10:10). Sotona je u Otkrivenju prikazan kao zaista potpuno poražen neprijatelj, i njegova konačna propast je sasvim sigurna, kao i onih koji ga slede. Sotona je stvoreno biće koje je pred Bogom bespomoćno.

Zašto će Bog osloboditi Sotonu na kraju 1000 godina? Mogli bismo da postavimo i pitanje zašto Bog dozvoljava da Sotona ima bilo kakvu slobodu, čak i sada. Božija suverena vlast važi i za Sotonu, i Bog je u stanju da upotebi bilo šta, čak i Sotonska dela – da bi ostvario Svoj sveti plan (pogledaj 1 Timothy 1:20 and 1. Korinćanima 5:5).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Zašto će Bog osloboditi Sotonu posle hiljadugodišnje vladavine?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries