settings icon
share icon
Pitanje

Ko je lažni prorok iz zadnjih vremena?

српски

Odgovor


Lažni prorok iz zadnjih vremena opisan je u Otkrivenju 13:11-15. Pominje se i kao „druga zver" (Otkrivenje 16:13, 19:20, 20:10). Zajedno sa Antihristom i Satanom , koji obojici daje moć, lažni prorok je treća strana u nesvetom trojstvu.

Apostol Jovan opisuje ovu osobu i daje nam natuknice radi identifikacije kada se pojavi. Prvo, biće sa zemlje. Ovo može da znači da će doći iz paklene jame sa svim demonskim silama pakla po njegovoj zapovesti. To takođe može da znači da može da dođe iz skromnih, prikrivenih okolosti, nepoznanice dok odjednom ne iskoči na svetsku pozornicu kao desna strana Antihristu. Opisuju ga kao da ima rogove kao jagnje, dok priča kao zmaj. Rogovi kod jagnjeta su samo mala ispupčenja na glavi, dok jagnje ne preraste u ovna. Umesto višestrukih glava i rogova,kao Antihrist, koji pokazuje svoju moć, silu i žestinu, lažni prorok biće kao jagnje, koje osvaja, ubedljivih reči koje izazivaju sažaljenje i dobru volju kod drugih. On može da bude izuzetan propovednik ili govornik koji će,svojim demonskim rečima, prevariti mnoge. Ali, on govori kao zmaj, što znači da je njegova poruka, poruka zmaja. Otkrivenje 12:9 identifikuje zmaja kao đavola i Satanu.

Stih 12 daje nam uvid u misiju lažnog proroka na zemlji, a to je da prisili čovečanstvo da obožava Antihrista. On poseduje sav autoritet Antihrista, jer, kao i on, i lažni prorok dobija silu od Satane. Nije jasno da li će ljudi biti prisiljeni da obožavaju Antihrista ili će biti toliko zaljubljeni u ta moćna bića da će poverovati u obmanu i obožavati ga svojevoljno. Činjenica da druga zver koristi čudesne znake i čude, uključujući i vatru sa neba, da bi uspostavio verodostojnost obojice, izgleda da ukazuje da će ljudi da im se poklone obožavajući njihovu silu i poruke. Stih 14 govori da će obmana biti toliko velika da će ljudi izgraditi idola Antihristu i klanjati mu se. Ovo podseća na veliki zlatni lik Navuhodonosora (Danilo 3) pred kim su svi morali da se poklone i odaju počast. Otkrivenje 14:9-11, međutim, opisuje užasnu sudbinu koja čeka one koji se klanjaju liku Antihrista.

Oni koji prežive strahote Velike nevolje do tog trenutka, biće suočeni sa dva teška izbora. Oni koji odbiju da obožavaju lik zveri biće podvrgnuti smrti (stih 15), ali oni koji ga obožavaju navući će na sebe Božiji gnev. Lik će biti izuzetan, jer će moći da „govori". Ovo ne znači da će moći da „oživi" – grčka reč je pnema što znači „dah" ili vazdušna „struja", a ne bios („život"), ali znači da će imati neku vrstu sposobnosti da izgovara poruku Antihrista i lažnog proroka. Pored toga što ćebiti njihov portparol, lik zveri će takođe osuditi na smrt one koji odbiju da obožavaju nesveti par. U našem tehnološkom svetu, nije teško zamisliti takav scenario.

Za koga god se ispostavi da je budući lažni prorok, krajnja svetska obmana i otpadništvo biće velikih razmera i ceo svet će biti zahvaćen. Obmanjivači i lažni učitelji koje vidimo danas su preteče Antihrista i lažnog proroka i oni ne smeju da nas obmanu. Njih ima u izobilju i oni nas teraju u finalno satansko carstvo. Moramo verno da proglašavamo spasonosno evanđelje Isusa Hrista i spašavamo duše muškaraca i žena od predstojeće katastrofe.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ko je lažni prorok iz zadnjih vremena?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries